menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego (...)


Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego - Zyskaj nowe umiejętności, które podniosą Twoje kwalifikacje zawodowe!

Studium objęte Akredytacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty


Uczestnicząc w Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego zyskasz:

 • kompleksową i praktyczną wiedzę na temat kolejnych etapów budowlanego procesu inwestycyjnego,
 • umiejętność płynnego poruszania się w gąszczu aktualnych przepisów prawnych,
 • możliwość zadawania pytań 14 najlepszym ekspertom – praktykom,
 • nowe kontakty zawodowe,
 • dyplom ukończenia Studium Apexnet, który jest zwieńczeniem pozytywnie zdanego egzaminu.

STUDIUM BUDOWLANEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO – V EDYCJA

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty! (KO.ADM.I-KB-4962/1 /08)

Ważne:
Opłata za Studium do 19 marca 2008 r., zwalnia z opłaty wpisowej w wysokości 400 zł., czyli koszt udziału w Studium wynosi 2990 zł.

Celem Studium jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych etapów budowlanego procesu inwestycyjnego. Głównymi założeniami dydaktycznymi są:

 • poznanie aktualnego stanu prawnego ustawy Prawo budowlane
 • posługiwanie się ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzenia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy robót budowlanych, w tym postępowanie o udzielania zamówień oraz sposoby opisania przedmiotu zamówienia w wypadku zaprojektowania i wykonania robót budowlanych,
 • stosowanie w projektowaniu i budowie wymagań podstawowych w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych,
 • stosowanie zasad wiedzy technicznej,
 • zgłębienie znajomości problematyki: form finansowania i współfinansowania inwestycji (fundusze strukturalne), umów w procesie budowlanym i w zamówieniach na roboty budowlane, kwalifikacji zawodowych uczestników procesu budowlanego, harmonogramowania, BHP, FIDIC

Podsumowaniem Studium jest egzamin końcowy, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego.

Studium skierowane jest do:
 • pracowników państwowej administracji publicznej
 • inżynierów, konsultantów, doradców
 • inspektorów nadzoru budowlanego
 • inżynierów powołanych do organizacji inwestycji
 • inwestorów korzystających z funduszy UE

Kadrę Studium tworzą Rada Programowa w skład której wchodzą: Jerzy Dylewski i Łukasz Czaban jak również wykładowcy: Zbigniew Dzierżewicz, Marek Fabijański, Robert Ostrowski, Katarzyna Twardowska, Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz, Artur Bartoszewicz., Łucja Lapierre, Zbigniew Potocznik, Jerzy Putkiewicz, Krzysztof Sobieralski, Zdzisław Bernaciak, Ryszard Pluta.

Rekrutacja: Nabór na Studium jest otwarty do dnia 28 marca 2008 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność napływania zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty.

Miejsce i terminy odbywania się zajęć: Centrum Konferencyjno – Kongresowe przy Prywatnej Wyższej Szkole Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie, ul. Bobrowiecka 9, Terminy: 5-6, 19- 20 kwietnia, 10- 11, 31 maja, 1, 14-15, 28 czerwca. 28 czerwca rozdanie dyplomów i zakończenie V edycji Studium.

Koszt udziału: koszt czesnego wynosi 2990 zł, koszt wpisowego 400 zł (razem 3390 zł) i obejmuje opłatę za uczestnictwo w wykładach, wszystkie materiały szkoleniowe. Wszyscy uczestnicy, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo do dnia 14 marca 2008 r. oraz wniosą opłatę najpóźniej do 19 marca 2008 r. zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej (całkowity koszt wyniesie wówczas jedynie 2990 zł ).

Wymagane dokumenty i warunki płatności:
 • wypełniony formularz zgłoszenia
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz programem Studium
 • dowód wpłaty za Studium

Szczegółowe informacje i zamówienie dokumentacji zgłoszenia:
Opiekun Studium – Bożena Jamka-Czyż, tel.: (022) 312-3002,
e-mail: bozena.czyz@apexnet.pl
 1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »