menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » polityka prywatności

Polityka prywatności

mediaConnect Joanna Filipiak, Mariusz Kuśmierski s.c. szanuje prawo do prywatności i dokłada wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym o użytkownikach naszego Serwisu internetowego - szkolenia.com.pl, odpowiadając na pytania:
• Kto jest administratorem danych,
• Jakie dane są przetwarzane,
• Jaki jest cel przetwarzania danych,
• W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe,
• Jak długo dane są przetwarzane,
• Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych,
• Komu udostępniamy dane,
• Czy dane są przekazywane poza EOG.

--- Kto jest administratorem danych osobowych? ---
Administratorem danych jest mediaConnect Joanna Filipiak, Mariusz Kuśmierski s.c., z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Zofii Nałkowskiej 44L, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 771-274-87-50 i REGON: 100322717.
To Administrator – usługodawca Serwisu internetowego, ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.
W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem możesz skontaktować się nami:
• e-mailowo na adres: kontakt@szkolenia.com.pl
• listownie na adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zofii Nałkowskiej 44L

--- Jakie dane są przetwarzane? ---
W naszych serwisach internetowych zbieramy dane osobowe w następujący sposób:
1. Rejestracja
Podane podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do prowadzenia i obsługi kont firm i ośrodków szkoleniowych. Rejestracja jest niezbędna do świadczenia przez nas usługi prezentacji ofert firm i ośrodków szkoleniowych.
2. Newsletter
Podane podczas zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.
3. Biuletyn ofert szkoleniowych
Podane podczas zapisu do biuletynu ofert szkoleniowych dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu ofert szkoleniowych.
4. Kontakt
Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację.

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres firmy, NIP).

Podczas Twojej aktywności w serwisach internetowych zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historie, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.

--- W jakim celu przetwarzamy dane osobowe? ---
Dane osobowe są przetwarzane w celach:
• dostarczania usług na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody tj. newslettery (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
• realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• weryfikacji tożsamości (Osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

--- W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe? ---
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:
• Komunikacja między naszym serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
• Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych;
• Nasze serwisy internetowe umieszczone są na serwerach zaufanych firm hostingowych, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie centrach hostingowych w Polsce.

--- Jak długo dane są przetwarzane? ---
Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia,
• w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
• w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

--- Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych? ---
Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,
• prawo do żądania sprostowania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
• prawo do cofnięcia zgody,
• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,

--- Komu udostępniamy dane? ---
Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, między innymi.: dostawcom usług informatycznych, agencjom marketingowym, przewoźnikom, oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz mediaConnect Joanna Filipiak, Mariusz Kuśmierski s.c. na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe osób zadających pytania firmom szkoleniowych, przekazywane są wraz z pytaniami do ww. firm.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

--- Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? ---
W związku z prowadzoną przez mediaConnect Joanna Filipiak, Mariusz Kuśmierski s.c. działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze mediaConnect Joanna Filipiak, Mariusz Kuśmierski s.c. zanim skorzysta z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, zawrze z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO.

--- Postanowienia końcowe ---
• W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
• O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail.
• Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


=== POLITYKA COOKIES ===
1. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, które wykorzystujemy w Serwisie internetowym: ……[adres www serwisu]……………………………………
2. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone, itp.).
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu internetowego.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron Serwisów internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
5. Pliki Cookie mogą być przechowywane w przeglądarce internetowej na czas „sesji” lub na „stałe”:
a. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b. Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W naszym Serwisie internetowym używamy następujących plików Cookie:
a. Niezbędne – Cookie wymagane do poprawnego działania Serwisu, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zgadzasz się na ich używanie lub jeśli chcesz ograniczyć korzystanie z Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z Serwisu;
7. Wyłączenie lub ograniczenie przyjmowania Cookies nie spowoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie internetowym Administratora, natomiast może powodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
8. W razie pytań dotyczących używanych w Serwisie internetowym Cookies skontaktuj się z Administratorem Serwisu.