menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Studium Funduszy Unii Europejskiej - (...)


Studium Funduszy Unii Europejskiej - TY TEŻ MOŻESZ ZARZĄDZAĆ projektem finansowanym z funduszy unijnych!

Chcesz profesjonalnie zarządzać projektem, ale brak Ci doświadczenia? Chciałbyś zdobyć dofinansowanie swojego projektu ze środków pomocowych, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie chcesz popełnić żadnego błędu podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie? Zdobądź wiedzę, którą chciałby, mieć każdy Beneficjent funduszy.

STUDIUM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ EDYCJA II

Studium FUE to jedyna w Polsce propozycja kompleksowego kursu z zakresy wiedzy o Funduszach Unii Europejskiej oraz możliwości i umiejętności aplikowania o dotacje. Każde spotkanie w ramach zajęć Studium umożliwia uczestnikom zdobycie cech profesjonalnego koordynatora i managera projektu.

Studium skierowane jest do:
• pracowników jednostek administracji publicznej, będących beneficjentami funduszy
• specjalistów ds. funduszy unijnych
• przyszłych członków zespołów projektowych
• koordynatorów projektów starających się o ich dofinansowanie
• wszystkich osób interesujących się tematyką związaną z funduszami unijnymi oraz śledzących aktualne zmiany prawne w tym zakresie

Celem Studium Funduszy Unii Europejskiej jest:

• Przekazanie uczestnikom pełnej wiedzy na temat funduszy unijnych oraz programów operacyjnych wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013
• Zapoznanie uczestników z zasadami realizowania Polityki Spójności Unii Europejskiej
• Przekazanie umiejętności i technik związanych z zarządzaniem projektem
• Zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami beneficjentów, dotyczącymi wypełniania wniosków o dotacje oraz informacji i promocji projektu dofinansowanego ze środków UE
• Wyjaśnienie zasad kwalifikowalności wydatków i kwalifikowalności projektu jako podstawowych zasad otrzymania wsparcia
• Objaśnienie procedur związanych z zamówieniami publicznymi, dotyczącymi funduszy unijnych

Wykładowcy:
Kadra wykładowców i trenerów Studium składa się wyłącznie z wybitnych, cenionych ekspertów, doświadczonych praktyków specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach zarządzania funduszami unijnymi. Wielu z nich związanych jest zawodowo z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi, co potwierdza bogatą wiedzę i rzetelność przekazywanych informacji.
Przewodniczący Rady Programowej to:
mgr Artur Bartoszewicz
inż. Jerzy Czaban
Pozostali trenerzy to m.in.:
Ingrid Szrajer-Podsiadło, Ewaryst Kowalczyk, Anna Sulińska-Wójcik, Anna Bujarska, Grażyna Wiatr, Mieczysław Paradowski, Piotr Pełka, Andrzej Jakubowski, Anna Siejda
Korzyści udziału w Studium:
• Nowoczesne komfortowe warunki Studium (odpowiednie sale wykładowe, profesjonalny sprzęt do prezentacji)
• Bezpośredni kontakt z trenerami – ekspertami z dziedziny pozyskiwania środków z funduszy UE
• Profesjonalne metody łączenia zajęć teoretycznych i praktycznych przygotowanych specjalnie na potrzeby Studium
• Kompleksowa wiedza z zakresu Funduszy EU oraz procedur aplikacyjnych przekazana w czasie 82 godzin intensywnych wykładów i ćwiczeń
• Interaktywna metodyka prowadzonych zajęć
• Symulacja przygotowania i rozliczenia wniosku o dotacje z wykorzystaniem programów komputerowych
• Autorskie opracowania przekazywane w ramach materiałów szkoleniowych
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. W trakcie zajęć przeprowadzony zostanie test sumujący najistotniejsze zagadnienia programu.


Informacje organizacyjne:
Czas Trwania: zajęcia trwają od kwietnia do czerwca 2008 r.; 10 spotkań (tryb sobotnio-niedzielny: 5-6.04., 19-20.04, 10-11.05, 31.05-1.06, 14-15.06).
Koszt uczestnictwa: czesne wynosi 2990 zł (plus kwota wpisowego 400zł). Kursanci, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo do dnia 14 marca zostaną zwolnieni z wpłaty wpisowego.
Rekrutacja: trwa do dnia 28 marca. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłat.
Wymagane dokumenty: wypełniony Wniosek o przyjęcie do Studium, Oświadczenie zapoznania się z regulaminem Studium, dowód wniesienia opłat.

Dodatkowe informacje, pełną Dokumentację Studium, Wniosek o Przyjęcie do Studium, Regulamin oraz harmonogram zajęć uzyskasz kontaktując się z Opiekunem Studium.

Opiekun Studium Funduszy Unii Europejskiej,
Ariel Kozłowski

nr tel.: 022 312 30 05
nr faksu.: 022 312 30 01
e-mail: ariel.kozlowski@apexnet.pl
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »