menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Studium Zamówień Publicznych – już (...)


Studium Zamówień Publicznych – już niebawem zmiany w Prawie Zamówień Publicznych!

Celem Studium Zamówień Publicznych jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji przez jego uczestników, a przede wszystkim uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania i organizacji zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej.

Studium Zamówień Publicznych III edycja

Celem Studium Zamówień Publicznych jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji przez jego uczestników, a przede wszystkim uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania i organizacji zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej.

Głównymi założeniami dydaktycznymi są:
 • zapoznanie się ze zmianami w Prawie Zamówień Publicznych w 2008 r.
 • nauczenie się zasad udzielania zamówień publicznych
 • stosowanie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, określania wartości zamówienia, tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, trybu udzielania zamówień publicznych
 • zapoznanie się z organizacją i dokumentacją zamówień publicznych
 • zapoznanie się z umowami występującymi w zamówieniach publicznych
 • poznanie różnych form kontroli w zamówieniach publicznych
 • zgłębienie wiedzy w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno prawnego,
 • E-Procurement
 • poznanie wszystkich środków ochrony prawnej
 • nauczenie się organizacji i negocjacji w zamówieniach publicznych
 • zgłębienie znajomości problematyki: form finansowania ze środków Funduszy Strukturalnych UE, kodeksu karnego, cywilnego, spółek prawa handlowego
 • podniesienie kwalifikacji kadr zajmujących się tematyką zamówień publicznych

Podsumowaniem Studium jest egzamin końcowy, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studium Zamówień Publicznych.

Studium skierowane jest do:
 • osób, które pracują lub zamierzają pracować na samodzielnych stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi, zarówno ze strony zamawiających jak też przedsiębiorców
 • pracowników administracji państwowej i samorządowej przygotowującym przetargi, wykorzystujących fundusze Unii Europejskiej na inwestycje infrastrukturalne
 • Wykonawców starających się o zamówienia publiczne Kadrę Studium tworzą: Rada Programowa w skład której wchodzą: Grzegorz Czaban, Ewaryst Kowalczyk oraz wykładowcy: Jerzy Czaban, Łukasz Czaban, Łucja Lapierre, Andrzej Jakubowski, Zbigniew Huszcz, Krzysztof Mularski, Artur Bartoszewicz, Natalia Wudarska, Grzegorz Najda.

Rekrutacja: nabór na Studium jest otwarty do dnia 28 marca 2008 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność napływania zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty.

Miejsce i terminy odbywania się zajęć: Centrum Konferencyjno – Kongresowe przy Prywatnej Wyższej Szkole Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie, ul. Bobrowiecka 9, Terminy: 4-5, 18-19 kwietnia, 9-10, 30-31 maja, 13-14 czerwca. 14 czerwca rozdanie dyplomów i zakończenie III edycji Studium.

Koszt udziału: koszt czesnego wynosi 2990 zł, koszt wpisowego 400 zł (razem 3390 zł) i obejmuje opłatę za uczestnictwo w wykładach, wszystkie materiały szkoleniowe. Wszyscy uczestnicy, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo do dnia 14 marca 2008 r. oraz wniosą opłatę najpóźniej do 19 marca 2008 r. zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej (całkowity koszt wyniesie wówczas jedynie 2990 zł).

Wymagane dokumenty i warunki płatności:
 • wypełniony formularz zgłoszenia;
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz programem Studium;
 • dowód wpłaty za Studium.

Szczegółowe informacje i zamówienie dokumentacji zgłoszenia:
Opiekun Studium – Mateusz Chmielewsk, tel.: (022) 312-3007,
e-mail: mateusz.chmielewski@apexnet.pl
 1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »