menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » FUNDUSZE UNIJNE NA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW (...)


FUNDUSZE UNIJNE NA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Pracownicy oczekują od ciebie coraz więcej? Czujesz, że musisz zmienić politykę personalną w firmie?
Premie? Podwyżki? Szkolenia? A koszty? ….
Rozmawiamy z panią Agnieszka Marjankowską, Dyrektorem Generalnym centrum szkoleniowego The TOWER, na temat możliwości dofinansowania szkoleń ze środków UE:
- Już piąty miesiąc realizują Państwo projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Praca bez barier – rozwijanie kompetencji językowych pracowników przedsiębiorstw”. Jak przebiegają prace?
A.M. – W chwili obecnej pierwsza grupa beneficjentów - 120 pracowników firm - uczestniczy w kursach Business English. Trwa rekrutacja na kolejne edycje. Do końca marca 2008 szkolenie ukończy 300 osób.

Wiemy, że to nie jedyny Państwa projekt. Czy może się Pan podzielić z nami doświadczeniami w tym zakresie?
A.M. –The TOWER działa na rynku szkoleń od 1998 r. Jesteśmy jednym z największych ośrodków językowych w Warszawie. Z sukcesem zaangażowaliśmy się także w przygotowywanie i realizację projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków unijnych. W chwili obecnej realizujemy trzy projekty szkoleniowe dofinansowane na łączną kwotę niemal 4 mln PLN.
O ile projekt „Praca bez barier” skupia się jedynie na rozwijaniu kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego, to pozostałe dwa projekty zawierają także szkolenia miękkie, spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, kursy komputerowe, konferencje i spotkania integracyjne.

Z jakimi trudnościami spotkali się Państwo podczas realizacji projektów?
A.M. – Trzeba przyznać, że ilość i poziom szczegółowości dokumentów, które należy przygotować, tysiące kopii, podpisów, drobiazgowe procedury, przeraziłyby każdego. Nie bez znaczenia jest także konieczność czasowego zaangażowania środków własnych – znacznych kwot na kilka miesięcy, do czasu rozliczenia się z Instytucja Wdrażającą i otrzymania transzy.
W naszym przypadku realizacja wszystkich projektów przebiega bez zakłóceń – wszystko dzięki doskonałym i doświadczonym pracownikom, których profesjonalizm i zaangażowanie ogromnie cenię.

Wiemy, że trwają przygotowania do wykorzystania środków na lata 2007-2013?
A.M. – W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość wykorzystania środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedsiębiorców, firm i instytucji. Z dofinansowanych szkoleń skorzystały tysiące firm, podnosząc kwalifikacje i kompetencje zawodowe swoich pracowników.
Obecnie trwają rządowe prace nad Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki ( PO KL) na lata 2007
– 2013, którego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich firm poprzez m.in. szkolenia pracowników, na które przeznaczone zostanie prawie 2 mld euro. Projekty finansowane z w/w środków dotyczyć mogą szeroko rozumianych ogólnych i specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw.
Możliwość dofinansowania szkoleń, w zakresie, jaki nie był nigdy dotąd możliwy, stawia ogromne szanse przed przedsiębiorcami. Dotyczy to szczególnie firm z sektora MSP, które dotychczas nie były w stanie poświęcić znacznych środków na rozwój pracowników.
Weźmy przykładowo niewielką firmę handlowo - usługową. Realizacja projektu, który kompleksowo obejmuje szkolenie kadr – od szkoleń sprzedażowych, informatycznych, zarządzania i szkolenia językowe, w znacznym stopniu wzmacnia firmę na rynku. Kompetentne kadry to podstawa sukcesu firmy.

Na co będzie można przeznaczyć środki z funduszy unijnych?
A.M. – Zgodnie z informacjami obecnie dostępnymi projekty będą mogły obejmować:
- ogólne i specjalistyczne - zarówno otwarte jak i zamknięte - szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorców, kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, BHP, elastycznych form pracy
- doradztwo dla MMŚP w zakresie finansów, rachunkowości itp.
- szkolenia dla pracowników, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem form szkolnych)
- studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawców
- promowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, konferencje, seminaria i warsztaty) wsród kadry zarządzającej, pracowników i przedstawicieli partnerów społecznych

Kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia konkursów?
A.M. – Jak już wspominałam nadal trwają prace rządowe. Pojawiały się informacje, że rozpisania pierwszych konkursów możemy spodziewać się już w trzecim kwartale tego roku. Niemniej jednak, wszystko wskazuje na to, że należy przygotować się na pierwszy kwartał 2008 roku.

Rozumiem, ze planują Państwo przygotowanie i realizację kolejnych projektów? Czy są już jakieś konkretne plany?
A.M. – Tak, oczywiście. Rozmawiamy z naszymi partnerami na temat przygotowania i realizacji projektów szkoleniowych. Większość z planów dotyczy szkoleń językowych i szkoleń miękkich.
W relacjach z dużymi klientami opracowujemy projekt wyłącznie dla danej firmy, dostosowując do jej potrzeb wszystkie parametry szkolenia. W przypadku firm z sektora MSP zbierzemy deklaracje zainteresowania szkoleniami i zorganizujemy szkolenia zbiorcze.

Gdzie można szukać więcej informacji na temat funduszy unijnych?
A.M. – Nieocenionym źródłem wiedzy jest oczywiście Internet. My zaś, ze swojej strony będziemy chcieli dzielić się swoją wiedzą, kiedy tylko ukażą się szczegóły na temat środków na lata 2007-2013. Od marca br. roześlemy do naszych partnerów newsletter z bieżącymi informacjami dotyczącymi funduszy unijnych. Planujemy też organizację spotkań i seminariów, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele i kadra zarządzająca przedsiębiorstw.

Dziękujemy za rozmowę.

The TOWER Centrum Językowe
Warszawa ul. Marszałkowska 34/50
tel. 0-22 621 79 56, 621 76 20
www.thetower.com.pl
biuro@thetower.com.pl
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »