menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Seminarium Edukacyjne w ramach Akcji (...)


Seminarium Edukacyjne w ramach Akcji przygotowawczej programu GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

Już w najbliższych miesiącach pojawią się nowe programy i fundusze, które umożliwią wsparcie finansowe szkół, placówek oświaty i edukacji oraz organizacji i instytucji. Już teraz Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej "MERITUM" chce do tego przygotować przedstawicieli sektora edukacji i oświaty. Program jest realizowany na bezpośrednie zlecenie Komisji Europejskiej w ramach Akcji przygotowawczej Programu "Gwarancje dla młodzieży".  

Gwarancje dla młodzieży

Gwarancje dla młodzieży to nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, która ma zagwarantować, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25 roku życia – niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy, czy też nie – uzyskają dobrej jakości ofertę pracy lub pakietu szkoleń w ciągu czterech miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy.

W Polsce w ramach działań testowany jest pionierski model współpracy lokalnej pomiędzy trzema sektorami: publicznym, prywatnym komercyjnym oraz społecznym. Specjalnie powołana grupa ekspertów od października ubiegłego roku przygotował system współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia runku pracy, szkołami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. Jeśli model okaże się skuteczny, w przyszłości będzie mógł zostać wykorzystany na poziomie lokalnym zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. W założeniach ma być dostosowany do wdrażania w dowolnej gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mniejszych miejscowościach (do 25 tys. mieszkańców), ktore zmagają się z trudnościami w transmisji na rynek pracy osób młodych (do 24. roku życia).

Seminaria edukacyjne

Projekt zakłada m.in. organizację seminariów edukacyjnych w całej Polsce, podczas których poruszane będą tematy związane m.in. z możliwością pozyskiwania funduszy na projekty edukacyjne oraz inwestycje w nowym okresie programowania 2014-2020, w tym m.in. w ramach programu PO WER, Erasmus+ oraz Gwarancje dla młodzieży.

Seminaria odbędą się w Warszawie (7 października), Krakowie (9 października), Katowicach (16 października), Wrocławiu (21 października), Gdańsku (23 października) oraz w Lublinie (28 października).

Do udziału w seminarium zaproszeni zostaną przedstawiciele: władz lokalnych oraz samorządowych sektora edukacji i oświaty, organizacji pozarządowych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, uczelni wyższych (dyrektorzy, nauczyciele), sektora prywatnego - komercyjnego w zakresie nowych technologii, edukacji, oświaty oraz specjaliści ds. pozyskania funduszy unijnych.

Korzyści z udziału w seminarium:

- zwięszenie wiedzy z zakresu programu "Gwarancje dla młdzież",
- zwięszenie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy grantowych na projekty w nowym okresie
- programowania 2014-2020, porady i konsultacje z doradcami zawodowymi,
- szansa nw wymianędośiadczeń uwag i pomysłw, zwięszająych zaangażwanie włdz lokalnych z terenów zagrożnych wykluczeniem zawodowym.

Udział w seminarium jest bezpłtny. Więej informacji na temat seminariów i projektu moża znaleźćna stronie internetowej http://www.gwarancje.edu.pl.

Seminaria zostały objęte patronatem honorowym: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Mazowieckiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Partnerami seminariów są: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej "Chatka Żaka" w Lublinie.   

Kontakt:
Anna Pawlak
Kierownik projektu
anna.pawlak@sen-meritum.pl
698 691 075

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »