menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Między szkoleniem a psychoterapią. (...)


Między szkoleniem a psychoterapią. O coachingu jako metodzie wsparcia w rozwoju osobistym.

Nie ma obiektywnie dobrego sposobu na kierowanie ludźmi, rozmowę, skuteczne realizowanie celów. Każdy człowiek jest sam w sobie jakiś, a celem coachingu jest pomoc w wydobyciu tych cech, które stanowią o czyjejś unikatowości, wyjątkowości i zaplanowanie razem z klientem jak te cechy wykorzystać w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Czym jest coaching?

Coaching to praca z trenerem polegająca na rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z budowaniem relacji z ludźmi, zarządzaniem, planowaniem, itd. Jest to szczególny rodzaj relacji, w której coach ( czyli osobisty trener - psycholog) towarzyszy klientowi w stawianiu i realizowaniu celów związanych z rozwojem osobistym.

Czym się różni coaching od psychoterapii?
W psychoterapii klient dotyka genezy swoich problemów, często jeszcze raz przeżywa w obecności psychologa swoje traumy z przeszłości a celem tej pracy jest lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Coaching to praca z ludźmi zdrowymi mająca na celu doskonalenie umiejętności interpersonalnych i rozwijanie potencjału klienta. Można powiedzieć, że coaching zaczyna się tam, gdzie się kończy psychoterapia.

Dlaczego coaching a nie szkolenie?
Wybierając szkolenie interpersonalne, handlowe lub z zarządzania nastawiamy się na przyswajanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności - procedur postępowania w szczególnych sytuacjach, np. asertywnego wyrażania opinii, odmawiania, "inteligentnych emocjonalnie" reakcji na czyjąś postawę roszczeniową, obsługi klienta trudnego, itd. Podczas szkolenia zwykle trener realizuje z góry założony scenariusz. Uczestnik szkolenia interpersonalnego podąża za prowadzącym i za jego propozycjami. Coaching to praca na procesie,  kontakcie, między trenerem a klientem polegająca w dużej mierze na podążaniu coacha za klientem, praca nad rozwiązywaniem rzeczywistych trudności w relacjach z ludźmi, lub doskonalenie umiejętności jakie klient już ma. Plan coachingu jest przygotowywany na początku spotkań w oparciu o potrzeby konkretnego zleceniodawcy. Jest to forma pracy dużo bardziej elastyczna niż szkolenie. Podczas sesji coachingowych można modyfikować wcześniejsze założenia i cele podążając za oczekiwaniami danego klienta.

Ustalanie planu coachingu
Plan rozwoju osobistego oparty na wsparciu coacha jest ustalany podczas pierwszego spotkania ( lub kilku). Psycholog ustala z klientem jakie są jego potrzeby ( np. rozwój kompetencji związanych z kierowaniem zespołem - coaching menedżerski, albo praca nad umiejętnościami interpersonalnymi, takimi jak budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z ludźmi, stanowcze i zarazem łagodne wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań, asertywne reagowanie na konflikt, itd.), ustalany jest kontrakt, który zawiera cele oraz czas i częstotliwość spotkań.
Program coachingu zależy od tego nad jakimi zagadnieniami chce pracować klient. Coaching może także przybierać formę wsparcia w sytuacji gdy klient jest w trakcie wprowadzania zmiany w organizacji albo uczestniczy w ważnym projekcie np. związanym z negocjacjami. Wówczas kolejne sesje traktuje się jak rodzaj superwizji, podczas których są ustalane rozwiązania konkretnych problemów, z którymi na bieżąco spotyka się dana osoba.
Po każdym etapie pracy klient otrzymuje informację zwrotną dotyczącą postępów i zmian w dążeniu do celu.
Po zakończonym coachingu sporządzany jest raport końcowy wraz z planem dalszych działań i możliwości rozwoju osoby coachowanej.

Kim jest coach?
Coach, (osobisty trener) to osoba, która towarzyszy w rozwoju. Powinien być artystą w sztuce kontaktu z drugim człowiekiem. Powinien umieć bardzo płynnie i naturalnie zbliżać się i oddalać od klienta szukając klucza do jego wnętrza, powinien umieć zdiagnozować mocne strony i potencjał do rozwoju, powinien wiedzieć w jaki sposób, poprzez jakie kroki ten potencjał należy rozwijać, co i w jaki sposób wzmacniać. Bycie dobrym coachem   zależy przede wszystkim od talentu ( albo się go ma albo nie) ale równie ważna jest bogata i wszechstronna wiedza psychologiczna oraz doświadczenie w biznesie ( szczególnie jeśli coaching dotyczy rozwoju zawodowego).

Zagadnienia, których może dotyczyć coaching

Life coaching - coaching życiowy nastawiony na rozwiązywanie problemów oraz rozwój osobisty, realizację celów w sferze prywatnej, osobistej
Business coaching - coaching nastawiony na rozwój umiejętności interpersonalnych w biznesie.
Leadership coaching/ coaching menedżerski - coaching mający na celu wspieranie i rozwój potencjału związanego z kierowaniem ludźmi i pracą w zespole.

Zakres coachingu prowadzonego w powyższych sferach nakłada się i bardzo trudno jest traktować te obszary rozłącznie. Każdy rodzaj może dotyczyć następujących zagadnień:

- asertywność i komunikacja
- prezentacja i autoprezentacja
- inteligencja emocjonalna
- negocjacje
- wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją
- zarządzanie konfliktem
- zarządzanie czasem
- radzenie sobie ze stresem
- obsługa klienta
- sprzedaż
- zarządzanie projektem
- zarządzanie produktywnością
- zarządzanie pracownikami
- motywowanie
- zarządzanie zmianą

Jak często są organizowane sesje coachingu i jak długo trwa program coachingowy?
Częstotliwość spotkań jest ustalana według potrzeb klienta.

Korzyści, które mogą odnieść klienci
- mają większą świadomość własnych mechanizmów działania, dzięki czemu mogą podejmować bardziej trafne decyzje i stawiać sobie realistyczne i ambitne cele
- otrzymują rzetelną informację zwrotną na temat tego jak są  odbierani przez otoczenie
- dostają dużą porcję wiedzy psychologicznej z obszaru, który jest akurat rozwijany, doskonalony
- otrzymują wsparcie bezstronnego obserwatora w sytuacji kryzysowej, trudnej

Czym nie jest coaching ?
Coaching nie jest:
- poradnictwem - coach nie doradza ani nie podpowiada co zrobić w danej sytuacji a tylko pokazuje konsekwencje podejmowania różnych wyborów, przedstawia alternatywy, daje wiedzę. Klient sam wybiera drogę a coach tylko mu towarzyszy. Coach nie daje rad, nie mówi dokąd iść, lecz pomaga utrzymać obrany kurs.
- psychoterapią - coaching polega na pracy na poziomie świadomym i na rozszerzaniu pola świadomości o coraz to nowe obszary. Jest przeznaczony do pracy z osobami, które są zdrowe, to znaczy nie mają problemów na podstawowym poziomie funkcjonowania społecznego. Coaching nie leczy zaburzeń.

Coaching to pasjonująca i bardzo efektywna forma pracy z drugim człowiekiem. Trenerowi daje satysfakcję podobną do tej, jaką czuje ogrodnik gdy widzi, że dzięki jego trosce rozkwita roślina ( a przecież nikt jej nie mówi w jaki sposób ma rosnąć ani jak ma wyglądać jej kwiat). Klientowi daje poczucie, że po kilku sesjach jest bardziej spokojny, pewny swoich umiejętności, odważny i skuteczniejszy w swoich działaniach. Nie działa wbrew sobie, ale w całkowitej zgodzie ze sobą realizuje swój plan, swój "genotyp". Każdy człowiek ma własną drogę rozwoju, zaś trener pomaga ją odkryć i utrzymać obrany kurs.

Karolina Ślifirska
KM Studio - szkolenia
www.kmstudio.com.pl 
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »