menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Myślenie systemowe i Ustawienia Organizacyjne/Biznesowe (...)


Myślenie systemowe i Ustawienia Organizacyjne/Biznesowe metodą Hellingera

Funkcjonujemy w systemach, czy tego chcemy, czy nie, czy to akceptujemy, czy też nie. Każdy z nas funkcjonuje w wielu systemach, które oddziałują na niego, tak jak on oddziałuje na nie. Podstawowym systemem jest rodzina, ale systemem jest również organizacja w której pracujemy lub z którą jesteśmy związani.

Nie jesteśmy odizolowani od natury, ale stanowimy jej część. W perspektywie systemowej nie ma różnicy pomiędzy oskarżeniem i poczuciem winy, tych dwóch wykluczających się wariantów percepcji linearnej. Z linearnego punktu widzenia, zawsze szukamy kogoś lub czegoś, co musi być odpowiedzialne. Jeśli myślimy systemowo, odrzucamy pewnik, że zawsze istnieje jakaś jednostka lub czynnik odpowiedzialny za daną sytuację. Perspektywa sprzężenia zwrotnego wskazuje, że wszyscy dzielą odpowiedzialność za problemy generowane przez system. Myślenie systemowe jest dyscypliną widzenia całości.
Nowy sposób myślenia rozpoczyna się od pojęcia „sprzężenie zwrotne” i jego znaczenia. Sprzężenie zwrotne to wzajemność wpływów. Jednym z aksjomatów systemowego myślenia jest twierdzenie, że każdy wpływ jest zarówno przyczyną, jak i skutkiem. Wpływ nigdy nie jest jednokierunkowy.

Struktura jest przyczyną zachowania systemu. To bardzo ważne, ponieważ jeśli widzimy tylko poszczególne działania, a pomijamy determinujące je struktury, w skomplikowanych sytuacjach jesteśmy bezradni. Problem wynika z określeń języka potocznego, który jest odzwierciedleniem linearnego sposobu myślenia. Określenia przyczynowości dokonywane w języku potocznym opisują jedynie część, fragmenty procesów, nie zaś ich całość.

Perspektywa sprzężenia zwrotnego kwestionuje antropocentryzm, czyli widzenie ludzi jako wyłącznych sprawców działań. Na przykład opis: „napełniam szklankę wodą” implikuje człowieka w centrum akcji, sterującego nieożywioną rzeczywistością. Z perspektywy systemowej człowiek nie stoi poza sprzężeniem zwrotnym, ale jest jego elementem. Oznacza to, że znajdujemy się pod wpływem otaczającej nas rzeczywistości i równocześnie na nią wpływamy.
• Jest to sztuka widzenia wzajemnych relacji, a nie oddzielnych obiektów, charakteru zmian w czasie, a nie statycznych zdjęć migawkowych.
• Myślenie systemowe uwrażliwia również na subtelności wzajemnych powiązań, które nadają żyjącym systemom ich unikalny charakter.
• Myślenie systemowe stanowi antidotum na poczucie bezradności, jakie w tym wieku wzajemnych uzależnień odczuwa wielu ludzi.

Metoda Hellingera stosowana z powodzeniem od 30 lat w terapii rodzin, znajduje swoje zastosowanie także w świecie biznesu. Wprawdzie tutaj funkcjonuje znacznie krócej, jednako odnosi znaczące sukcesy i skutecznie służy rozwiązywaniu problemów tak jednostek funkcjonujących w organizacji, jak i samej organizacji.
Ustawienia to nowa metoda w doradztwie i zarządzaniu oparta na fenomenie „pola morfogenetycznego i „systemowej nieświadomości”. Systemem jest całe przedsiębiorstwo, organizacja, dział, a nawet proces produkcyjny, plan marketingowy, zestaw przekonań (świadomych i nieświadomych) konkretnego człowieka.
Z pomocą ustawień systemowych można w krótkim czasie wprowadzać w życie zmiany w przedsiębiorstwie, odkryć nowe kierunki i alternatywy dla rozwoju biznesu. Wprowadzić sensowne rozwiązania dla struktur organizacyjnych, procesów produkcyjnych, planów sprzedażowych, czy decyzji personalnych.
Ustawienia systemowe zamiast tradycyjnego postrzegania rozwiązań w kategoriach „przyczyna-skutek” proponuje szukanie tego punktu, w którym przyłożenie najmniejszego wysiłku powoduje jak największe zmiany w całym systemie (tzw. zasada dźwigni).
Ustawienie jasno pokazuje, czy ktoś działa spokojnie i pełen energii na swoim miejscu (pracy) czy też nerwowo i bez energii. Pokazuje niepewność i źródła konfliktów relacji wewnątrz i między zespołami. Wskazuje lojalnych pracowników i nieformalnych liderów.
Podczas ustawienia dochodzimy do przyczyn braku sukcesu przedsiębiorstwa na rynku poprzez ujawnienie głęboko ukrytych i nieuświadomionych wzorców stosunków. np.: brak uczczenia osoby założyciela po przejęciu przedsiębiorstwa.
Jasne zobaczenie tej dynamiki i zrozumienie, że sami mamy udział w powstawaniu rzeczy, na które narzekamy, powoduje, że problemy znikają po ustawieniu.

Jest oczywiste, że aby sterować zmieniającymi się procesami konieczne jest myślenie systemowe. Każdy członek systemu ma swój obszar działania, który jest zależny od innych oraz wpływa na innych członków. W praktyce oznacza to, że dla każdej decyzji jest ważne uwzględnienie całościowego kontekstu.
Z pomocą ustawień systemowych można w krótkim czasie uzyskać bardzo wiele informacji o systemie, odkryć nowe kierunki poszukiwania sensownych rozwiązań, które będą miały pozytywny wpływ na poszczególnych członków systemu.

Podczas warsztatów ustawieniowych możemy pracować m.in. nad niżej wymienionymi problemami :
• odnajdywanie właściwych celów i rozstrzygnięć
• oszacowanie przyszłych zmian
• wspieranie fuzji przedsiębiorstw
• rozwój zespołów pracowniczych
• rozpoznawanie ukrytych struktur władzy
• relacje z klientami, marketing, wizerunek produktu
• wizje, motywy przewodnie, kultura organizacji
• odnalezienie i przyjęcie swojego właściwego miejsca w przedsiębiorstwie
• radzenie sobie z konfliktami
• przygotowanie do negocjacji
• zachowania kierownicze, decyzje personalne

Zainteresowanych udziałem w warsztacie zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu ! Jednocześnie informujemy , że posiadamy certyfikat Systeme In Aktion, poświadczający ukończenie studium oraz uprawniający do pracy tą metodą.

Źródło: Alterna
Kontakt: kontakt@alterna.pl
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »