menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » W trosce o jakość szkoleń


W trosce o jakość szkoleń

Branża szkoleniowa w Polsce intensywnie przygotowuje się do absorpcji środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tylko w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki będzie do wykorzystania w latach 2004-2006 około 253 mln EURO. Jednak środki na szkolenia przewidziane są również w innych programach operacyjnych UE (łącznie tworzących budżet około 600 mln EURO). Powyższa sytuacja spowoduje dynamiczny wzrost zarówno popytu, jak i podaży usług edukacyjnych, wspartych funduszami UE, bowiem wartość całego rynku szkoleniowego w Polsce w 2003 roku szacowana była na 680 mln PLN.
W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planują wprowadzenie przepisów regulacyjnych, służących administracji państwowej do sterowania rynkiem dotowanych szkoleń.
Pojawia się więc konieczność integracji branży szkoleniowej wokół wspólnych interesów. Spotkanie, zorganizowane 17 września br. przez Instytut Zarządzania, stało się początkiem inicjatywy powołania izby gospodarczej, służącej ochronie i integracji środowiska oraz promocji wysokiej jakości usług edukacyjnych w Polsce. Najważniejsze cele tej inicjatywy, to:
- skuteczna reprezentacja środowiska szkoleniowo-doradczego wobec instytucji administracyjno-legislacyjnych, służąca promocji i ochronie zdrowych reguł funkcjonowania rynku edukacyjnego,
- promocja dobrych praktyk i wysokich standardów zawodowych, wspierających dokonywanie optymalnych wyborów przez odbiorców usług szkoleniowych.

Powyższe cele wyznaczają zadania przyszłej izby gospodarczej zrzeszającej instytucje branży szkoleniowej. Najważniejszym z nich jest reprezentacja branżowa – zarówno wobec instytucji państwowych (lobby, współuczestniczenie w procesach legislacyjnych), jak również względem odbiorców usług edukacyjnych (informacja o rynku i promowanie wysokiej jakości).
Kolejnym ważnym zadaniem jest integracja branży szkoleniowej, poprzez stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, monitoring rynku, transfer know-how, specjalizację i tworzenie usług komplementarnych, wykorzystanie „efektu skali” i „efektu synergii” oraz współpracę z innymi, istniejącymi już, organizacjami środowiskowymi.
Trzecie ważne zadanie, to doskonalenie i promocja wysokiej jakości poprzez wypracowanie: Kodeksu Dobrych Praktyk Promocyjnych, Kodeksu Dobrych Praktyk Szkoleniowych (określającego standardy etyczne, metodyczne, merytoryczne, kwalifikacji i doskonalenia zawodowego, czy też oceny jakości usług). Promocję i monitorowanie jakości usług edukacyjnych powinny wspierać w przyszłości zasady rekomendacji i monitorowania jakości, a także zasady rozwiązywania konfliktów i ochrony standardów branży.
W trakcie Kongresu Firm Szkoleniowych – zainicjowanego i zorganizowanego przez Instytut Zarządzania - który odbył się w dniu 23 września br. w Warszawie podczas Dni Zarządzania, ukonstytuowała się grupa inicjatywna, której celem jest powołanie niezależnych, reprezentatywnych dla całego środowiska firm i instytucji szkoleniowych oraz samodzielnych trenerów, organizacji branżowych.
Grupa inicjatywna ustaliła termin kolejnego, otwartego spotkania roboczego na dzień 8 października 2004 roku. Odbędzie się ono w Warszawie od godziny 10.00 przy ul. Hożej 66/68 (Budynek Instytutu Mleczarstwa). Głównym celem spotkania będzie przygotowanie się środowiska do kongresu firm szkoleniowych. Osoby i instytucje zainteresowane powołaniem izby firm szkoleniowych, mogą kontaktować się z przedstawicielami grupy inicjatywnej izba_firmszkoleniowych@poczta.fm.
Termin kongresu powołującego do życia izbę branży szkoleniowej wstępnie planowany jest na listopad br., zaś udział w nim wiązać się będzie jedynie z pokryciem niewielkich kosztów organizacyjnych, ponieważ inicjatorzy chcą umożliwić w tym doniosłym dla branży szkoleniowej w Polsce, historycznym wydarzeniu, demokratyczne uczestnictwo wszystkim zainteresowanym.

W imieniu Grupy Inicjatywnej:
Renata Kaczyńska-Maciejowska
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »