menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Umiejętności Menedżera w zakresie (...)


Umiejętności Menedżera w zakresie komunikacji

Z przeprowadzonych badań wynika, że wiedza o charakterze technicznym umożliwia w 90% awans pracownika na niższych szczeblach organizacji. Na stanowiskach dyrektorskich stanowi ona jedynie 20% potrzebnej siły przebicia.
Pozostałe 80% to głównie umiejętności porozumiewania się z ludźmi i kierowania nimi, czyli komunikacja.
Każdy człowiek jakoś się komunikuje, czasami nawet bardzo skutecznie. Dzięki świadomemu treningowi można i warto stać się profesjonalistą w tej dziedzinie.
Profesjonalna komunikacja to umiejętność odbierania wszystkich informacji płynących od rozmówcy i precyzyjnego przekazywania treści, jakie chcemy podać, przy jednoczesnym zachowaniu wygody obu stron.

Osoby komunikujące się profesjonalnie mają:
świadomość tego, co się dzieje w każdej chwili kontaktu
umiejętność właściwego reagowania
świadomość popełnianych błędów
i niedociągnięć
nawyk stałego podwyższania skuteczność własnej komunikacji.
Skuteczność w procesie komunikacji to:
posiadanie dobrze sformułowanego celu i orientowanie się na niego (przy zachowaniu elastyczności) przez cały czas trwania kontaktu
bogaty zasób środków, jakimi dysponujemy i biegłość w ich użyciu.
Wyróżniamy pięć podstawowych elementów procesu komunikacji. Decydują one o jej skuteczności lub nieskuteczności:
Cele działań komunikacyjnych – co chcę uzyskać ?
Diagnoza (kalibrowanie)
w jakiej jestem sytuacji ?
jakie sygnały wysyłam?
jakie sygnały odbieram?
jak interpretuje powyższe informacje?
Dostrojenie – w jaki sposób dopasowuję (dostrajam) swoje zachowania do rozmówcy lub rozmówców ?
Wpływ w jaki sposób wpływam na swojego rozmówcę (rozmówców)? Czy uzyskane efekty są zgodna z tym co zamierzałem uzyskać?
Nastawienie rozmówcy jak jestem nastawiony do siebie, rozmówcy i procesu komunikacji
Elementami składowymi efektywnej komunikacji jest:

Prowadzenie rozmowy
Rozmową można i należy kierować. Aby to było możliwe menadżer powinien znać cel rozmowy i jej ramy czasowe. Ponieważ skuteczna komunikacja nie jest mechanicznym i wystandaryzowanym zabiegiem możliwe są odstępstwa od pierwotnych ustaleń menadżera. Powinny mieć jednak wyraźne uzasadnienie.

Aktywne słuchanie
Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy słyszeniem, słuchaniem i aktywnym słuchaniem. W tym ostatnim menadżer aktywizuje swoje możliwości odbioru po to, aby więcej usłyszeć i zrozumieć. W aktywnym słuchaniu pomaga cel, pytania, słuchanie treści oraz formy oraz wychwytywanie dodatkowych komunikatów rozmówcy. Aktywne słuchanie jest nastawione na wychwycenie tego, co naprawdę mówi rozmówca!

Zadawanie pytań
Zadawanie pytań ułatwia kierowanie rozmową, kontrolę przygotowania i intencji rozmówcy oraz pomaga we własnym zrozumieniu poruszanego zagadnienia.

Komunikaty konstruktywne
Komunikat konstruktywny jest tak zbudowany, że elementy nienastawione na osiągnięcie założonego celu są ograniczone do minimum. Mogą to być dygresje, obwinianie, mówienie o tym, czego się nie chce (zamiast o tym, czego się chce).

Informacja zwrotna
Informacja zwrotna jest sposobem na potwierdzenie najistotniejszej części komunikatu. Może występować w dwóch wersjach:
menadżer sam podsumowuje - "jeśli dobrze zrozumiałem uważa Pan, że ..."
poleca podsumować rozmówcy – „Proszę mi powiedzieć jak Pan to zrozumiał” lub ”To na czym polega Pana zadanie?"

Materiał opracowany przez Kazimierza F. Nalepę.
Źródło: www.eurofinance.com.pl
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »