menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Czas na e-naukę


Czas na e-naukę

Nauka przez Internet staje się w Polsce coraz bardziej powszechna i prawdopodobnie popularność tej formy edukacji będzie systematycznie rosła, zwłaszcza, że w niedalekiej przyszłości wraz z rozwojem telefonii komórkowej, będzie możliwe podłączenie się do Internetu w dowolnym punkcie świata. Już teraz za pośrednictwem Internetu można nauczyć się pielęgnacji krzewów, technik twórczego myślenia, a nawet ukończyć studia. Nauka za pomocą Internetu daje szansę na zdobycie wszechstronnej wiedzy w dogodnych godzinach nauki, ale również zasadniczo ogranicza koszty nauki związane m.in. z dojazdami, wynajmowaniem stancji lub pokoju i wyżywieniem. Co więcej e-student nie musi tracić swojego czasu z powodu dojazdów, odwołanych zajęć lub tzw. „okienek” w planie zajęć. Studenci i kursanci sami dostosowują tempo nauki do swoich możliwości, poziomu percepcji oraz posiadanego czasu.

- E-learning to dla mnie jedyna możliwość zdobycia wyższego wykształcenia. Nie mam czasu na to, aby dojeżdżać na zajęcia. Nie miałabym z kim zostawić dzieci - mówi Katarzyna Anusz, studentka technik multimedialnych w Ośrodku Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej.

Proces przyswajania wiedzy za pośrednictwem Internetu jest niezależny od tempa pracy grupy i wykładowcy, a jednym ograniczeniem jest terminarz sesji egzaminacyjnej. Dodatkowo naukę można prowadzić praktycznie z dowolnego miejsca. Wystarczy tylko posiadać komputer i mieć dostęp do Internetu, a uzyskuje się informacje praktycznie o wszystkich aspektach związanych z nauką - począwszy od zdobytych ocen, terminach czy też zasadach płatności, a na materiałach dydaktycznych, komunikacji z firmą szkoleniową lub uczelnią i wykładowcami skończywszy. Dzięki możliwościom jakie daje nam nowoczesna technologia, nauka za pomocą Internetu stanowi idealną drogę do wielostronnego rozwoju. Obcując cały czas z komputerem studenci uczą się nie tylko jego doskonałej obsługi, ale również wielu praktycznych umiejętności, polegających na wyszukaniu, uporządkowaniu i wykorzystaniu informacji pochodzących z różnych źródeł.

Wyższe wykształcenie przez Internet

Zdaniem Carol Vallone, szefowej WebCT, firmy pomagającej szkołom we wprowadzaniu internetowego nauczania, e-edukacja to przyszłość, od której nie ucieknie żadna uczelnia. Studia prowadzone na odległość bardzo dobrze sprawdzają się w państwach, gdzie odległości między miastami są bardzo duże. Zdaniem ekspertów taki system studiów będzie intensywnie rozwijał się także w Polsce. Z tej możliwości skorzystają na pewno niepełnosprawni, dla których kształcenie na odległość jest często jedyną szansą na zdobycie wyższego wykształcenia oraz wiele osób mieszkających w dużej odległości od ośrodków akademickich.

Na e-uczelniach nie ma egzaminów wstępnych, nie ma też limitów przyjęć. Kandydat na e-studia musi przedłożyć świadectwo maturalne i złożyć wszystkie wymagane przez Uczelnię dokumenty. Na ich podstawie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

E-studia odpowiadają formie studiów zaocznych, gdzie obowiązuje głównie tryb zjazdów uzupełnianych samokształceniem. Główną różnicą między tymi systemami studiów jest to, że w przypadku e-nauki, student zamiast uczestnictwa w zjazdach, ma możliwość częstego kontaktu z wykładowcą oraz z pozostałymi studentami poprzez Internet.

Wykłady i informacje dla studentów udostępnianie są w Internecie lub przekazywane na nośnikach danych (płyty CD, DVD, dyskietki). Materiały dydaktyczne zawierają wiadomości objęte programem nauczania, który uwzględnia ramy programowe MENiS. Mają one formę wykładów tekstowych z elementami grafiki i prezentacji multimedialnych. Do każdego takiego wykładu dołączony jest specjalny zestaw ćwiczeń i testów kontrolnych, pozwalających na sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy.

Sprawdzanie wiedzy w e-uczelni odbywa się dwojako. Podczas sesji egzaminacyjnej, która odbywa się raz w semestrze, e-student przystępuje do złożenia egzaminów końcowych. Egzaminy te przeprowadzane są po zakończeniu wykładów w formie pisemnej bądź ustnej. Przed przystąpieniem do egzaminu każdy student zobowiązany jest do udokumentowania swojej tożsamości przez okazanie dowodu osobistego. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów końcowych jest równoznaczne z otrzymaniem promocji na następny semestr. Nieprzystąpienie do egzaminu końcowego lub uzyskanie negatywnej oceny z egzaminu wiąże się z koniecznością ponownego jego zdawania w sesji egzaminacyjnej poprawkowej. Ponadto w czasie semestru e-student może samodzielnie sprawdzić poznaną wiedzę wykorzystując do tego dostarczone wraz z wykładami interaktywne testy. Tradycyjne kolokwia i zaliczenia ustne zastąpione zostały więc przez elektroniczne testy wypełniane w na stronach WWW.

Studenci studiów internetowych mają takie same prawa i obowiązki jak studenci studiów tradycyjnych. Obowiązujące w Polsce przepisy nie zawierają szczególnych regulacji dotyczących studiów prowadzonych przez Internet. Oznacza to, że studia takie muszą spełniać wszystkie wymagania stawiane studiom tradycyjnym, zarówno pod względem programowym, jak i merytorycznym. Osoby studiujące przez Internet otrzymują taki sam dyplom jak studenci studiów tradycyjnych. E-studenci maja też prawo do pożyczek, kredytów studenckich, korzystania z prawa do odroczenia służby wojskowej. Podlegają również odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Od 2000 roku kursy i studia internetowe prowadzi na Uniwersytecie Warszawskim Centrum Otwartej Edukacji Multimedialnej.
- Naszym zadaniem jest przełamywanie barier geograficznych i społecznych w dostępie do oferty edukacyjnej – twierdzą pracownicy COME.

W pierwszym roku z oferty centrum skorzystały 73 osoby, w 2001 - 107, rok później 358, a w bieżącym 585 osób. W tym roku, obok studiów na kierunku Integracja Europejska, utworzono nowy kierunek - Internetowe Studia Podyplomowe Psychologii Zmian Postaw i Zachowań. Zajęcia prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół wykładowców UW złożony z psychologów, socjologów i ekonomistów. Tylko 48 z 285 godzin, jakie przewiduje program zajęć, jest realizowana w postaci stacjonarnych zjazdów. Nauka polega głównie na przesyłaniu drogą internetową materiałów, prac domowych, wypełnianiu testów 'on-line' sprawdzających stopień przyswojenia literatury, dyskusjach (tablica ogłoszeń, forum dyskusyjne, czat) i pracy w grupach nad projektami. Osoby zainteresowane internetową nauką na UW mogą zapisać się także m.in. na kursy pisania streszczeń w języku angielskim czy pedagogiki międzykulturowej.
W czerwcu 2001 roku Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO) otworzyła Politechnika Warszawska. Uczelnia kształci przez Internet na takich specjalnościach jak informatyka przemysłowa, inżynieria komputerowa, techniki multimedialne czy mechatronika. Studia trwają cztery lata, ale można je rozciągnąć do ośmiu lat.

Zajęcia przez Internet prowadzi również Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem. E-WSZP oferuje studia z zarządzania personelem oraz marketingu politycznego. Studentem uczelni może zostać każdy, kto wpłaci wpisowe na konto szkoły i opłaci dane moduły kursu. Zostaje wówczas przydzielony numer identyfikacyjny, dane do logowania oraz materiały dydaktyczne. Większość materiałów dostarczana jest na CD-ROMach. Zawierają one te same wiadomości, które ujęte są w programie studiów stacjonarnych. Formalny kontakt e-studentów z uczelnią następuje poprzez e-dziekanat. Tam student po zalogowaniu się otrzymuje informacje o wynikach w nauce, może sprawdzić swoje rozliczenia finansowe zobaczyć informacje dotyczące organizacji sesji, a na tablicy ogłoszeń znaleźć zarządzenia, anonse itp.

W 2002 roku w sieci pojawił się projekt Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi nazwany Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Na przestrzeni dwóch lat kilkaset osób postanowiło, dzięki uczestnictwu w tym projekcie, zdobyć stopień inżyniera lub licencjata. Na PUW mogą się kształcić przyszli specjaliści od zarządzania i marketingu, informatycy oraz - od tego roku - politolodzy. PUW oferuje też kursy uzupełniające, wchodzące w skład programu studiów, realizowane według minimów programowych danego kierunku. Uczelnia prowadzi także kursy otwarte, w których uczestniczyć może każda osoba zainteresowana tematyką danego kursu. Kontakt z wykładowcą jest ograniczony do niezbędnego minimum, tzn. obejmuje inaugurację roku, sesje, czasem zjazdy laboratoryjne oraz nieobowiązkowe zjazdy konsultacyjne. W dalszych latach twórcy PUW zamierzają skoncentrować swe działania na uelastycznieniu oferty uniwersytetu. Ideałem, do którego dążą, jest dostosowanie do indywidualnych potrzeb ścieżki kształcenia. W efekcie student będzie miał możliwość skonstruowania przy pomocy PUW własnego kursu składającego się z wielu szkoleń specjalistycznych.

Wszechstronność dzięki e-kursom

W sieci, poza ofertami studiów, można skorzystać także z różnego rodzaju kursów. Największą popularnością cieszą się kursy języków obcych. Osoba, która wybierze się np. na wirtualną lekcję na stronie kursu BBC English, rozpoczyna naukę od odsłuchania lekcji, a potem utrwala zdobyte wiadomości, wykonując ćwiczenia z tekstami poszerzające słownictwo. Zaletą tego rozwiązania jest brak jakichkolwiek opłat.
Wiele szkół językowych umożliwia stały kontakt z nauczycielem. Na bieżąco można się z nim konsultować i zadawać pytania. Niektórzy specjaliści podkreślają jednak, że e-nauka jest dobrym uzupełnieniem wiedzy, ale nie zastąpi zajęć stacjonarnych z lektorem. W nauczaniu języków obcych widać to najlepiej – przestrzegają lingwiści.

Popularne w Polsce staja się też kursy zmierzające do podniesienia kwalifikacji pracowników. Wykorzystują je duże przedsiębiorstwa, tworząc tzw. intranet - czyli wewnętrzną sieć komputerów, za pomocą której pracownicy mogą się ze sobą komunikować, szkolić, wymieniać dane. Dzięki nowoczesnym technikom właściciele dużych firm mogą zaoszczędzić na wynajęciu sal i zatrudnieniu wykładowców, a także umożliwić pracownikom dostęp do informacji o każdej porze dnia i nocy. Poza tym, jak wykazują badania, korzystający z kursów elektronicznych uczą się efektywnego porozumiewania się w sieci, są gotowi do prowadzenia negocjacji przez Internet oraz potrafią efektywnie pracować w wirtualnych zespołach zadaniowych.

Internet oferuje także strony typowo hobbistyczne o zróżnicowanej tematyce - od ogrodnictwa, przez mowę ciała, aż do szkoły biblijnej. Niektóre kursy organizowane są przez duże uczelnie, a ich ukończenie potwierdza specjalny certyfikat. Taki rodzaj kursu dostępny dla każdego nosi nazwę otwartego. Jego uczestnikiem może zostać każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy i wniesie opłatę.

Aneta Jabłonowska, źródło: polska.pl
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »