menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » E-learning metodą przyszłości?


E-learning metodą przyszłości?

Coraz więcej przedsiębiorstw organizuje szkolenia, wykorzystując do tego celu intranet lub Internet. Za trzy lata 64 proc. szkoleń odbywać się będzie poprzez sieć. Nauczanie poprzez sieć staje się coraz bardziej popularne. E-learning w ciągu zaledwie kilku lat stał się ważnym segmentem rynku o miliardowej wartości. Według prognoz IDC, udział e-nauczania w ogólnej liczbie projektów dokształcających wyniesie w 2004 roku 65 proc. Dla porównania warto dodać, że dwa lata temu odsetek ten wynosił 23 proc. Pracodawcy coraz częściej rezygnują z tradycyjnych szkoleń na rzecz przekazywania wiedzy poprzez wewnętrzna sieć w przedsiębiorstwie. Specjaliści z IDC zauważyli, że koszty kształcenia poprzez e-learning spadają przy wykorzystaniu Internetu. Wartość rynku w Europie do 2004 r. szacowana jest na 4 mld dolarów. Jednak pomimo tak dużego potencjału wiele firm obawia się nowoczesne e-edukacji. Według analityków Mummert+Partner boom na e-learning rozpocznie się pomiędzy 2004 a 2006 rokiem, a oszczędności, jakie przyniesie ta forma nauczania to nawet do 30 proc. koszów przeznaczonych na dokształcanie. Firmy stosujące rozwiązania e-learningu i zarządzania mogą w ten sposób zredukować czas szkoleń do 70 proc., koszty podróży o 50 proc., całkowity koszt szkoleń o około 75 proc., przy równoczesnym wzroście liczby przeszkolonych pracowników o 25 proc.

E-learning to przede wszystkim dostarczanie treści poprzez wszelkie media elektroniczne, w tym Internet, ekstranety, przekazy satelitarne, kasety audio-wideo, telewizję interaktywna i CD-ROM-y. Możliwość selekcji typu i nośnika materiału szkoleniowego pozwala uczącemu się na stworzenie własnego modelu nauczania, dostosowanego do osobistych potrzeb.

Polski rynek e-learning właśnie się rodzi. Powstaje coraz więcej firm usługowych LSP (Learning Application Provider) oraz firm tworzących systemy do e-learningu. E-learning pozostaje jednak nadal oferta dla dużych firm i korporacji.(...)

Wśród oferty szkoleń internetowych przeważają szkolenia przygotowane na potrzeby pojedynczych przedsiębiorstw, które oferuje 70 proc. firm, ofertę szkoleń internetowych "otwartych" dostępnych dla pojedynczych osób z rynku posiada 45 proc. firm e-learningowych. Zakres świadczonych usług e-learningowych najczęściej dotyczy opracowywania zawartości merytorycznej programów szkoleniowych bazujących na Internecie lub intranecie (48 proc.), w drugiej kolejności jest dobór odpowiedniej platformy informatycznej (30 proc.) i po 22 proc. samodzielne tworzenie platformy informatycznej do e-learningu i administrowanie procesem wdrażania systemu.

Mimo, iż e-learning nie jest pomysłem nowym, na razie nie doczekaliśmy się wielu kompleksowych wdrożeń systemów wspomagających nauczanie na odległość. W niczym nie umniejsza to jednak popularności tej koncepcji. E-learning, podobnie jak CRM czy SCM, stał się w ciągu ostatnich dwóch lat jednym z najmodniejszych słów-kluczy, za pomocą których można opisać przyszłość firm. W Polsce jest łącznie 10 kompletnych wdrożeń systemów e-learning. Jak to zazwyczaj przy tak młodych sektorach działalności bywa, zapewne kwestią dyskusyjną jest to, co uważa się za wdrożenie kompletne i zakończone. (...) Wśród platform informatycznych do e-learningu firmy wymieniały programy własne lub (...) Edumatic. Jeśli chodzi o płatności za szkolenia internetowe, panuje jeszcze brak jakichkolwiek reguł - z waluta, w jakiej podawana jest cena włącznie (przykładowe typy: 5-25 USD za roczna licencję, 3850 zł za dwusemestralne studia podyplomowe, 20 euro za godzinę, 100-150 GBP za rok). Działająca na polskim rynku firma zajmująca się szkoleniami przez Internet przeszkoliła w ubiegłym roku średnio 1000 osób, ale wahania są bardzo duże, od 70 do ponad 3000 osób. (...)

W niewielu przypadkach Internet jest rzeczywistym medium wykorzystywanym do prowadzenia szkoleń, w większości oferta polega na instalowaniu aplikacji e-learningowych w Intranetach korporacji, które są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników. Na taki stan rzeczy wpływ ma wciąż wysoki koszt dostępu do Internetu oraz fakt, że największe sieci w Polsce są słabo przygotowane do transmisji danych multimedialnych wysokiej jakości. W takiej sytuacji najprostszym, najtańszym i najbardziej niezawodnym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu sieć.

Dzisiejsza gospodarka w ogromnym stopniu jest oparta na wiedzy i kwalifikacjach pracowników. Praktycznie niezależnie od branży o przewadze konkurencyjnej decyduje szybkie wprowadzenie na rynek nowych produktów - a to wymaga nieustannego szkolenia pracowników oraz partnerów handlowych i serwisowych. W porównaniu z tradycyjnymi metodami zdalne nauczanie jest dużo bardziej elastyczne i efektywne, a zarazem znacznie tańsze. Dlatego niektóre firmy już dziś ponad 80 proc. szkoleń realizują poprzez Intranet. Istotą nowoczesnego e-learningu jest nie tylko dostęp do treści szkolenia przez komputer, ale przede wszystkim jego błyskawiczna (on-line) dystrybucja, możliwość monitorowania postępów i zarządzania procesem całego szkolenia. E-learning zrewolucjonizuje nauczanie, podobnie jak bankomaty zrewolucjonizowały dostęp do gotówki. Choć w e-nauczaniu często widzi się sposób dostępu do edukacji (np. niektóre amerykańskie uniwersytety prowadzą w tym trybie studia doktoranckie dostępne również w Polsce), to jednak głównym użytkownikiem tego typu systemów jest sektor usług. Wobec krótkiego czasu życia produktów, licznych promocji, częstych modyfikacji oferty handlowej czy zmian otoczenia biznesowego oraz aplikacji informatycznych, trudno sobie wyobrazić inną metodę równie szybkiego i efektywnego szkolenia pracowników. W XXI w. kluczowym elementem umożliwiającym uzyskanie przewagi konkurencyjnej, szczególnie w działalności usługowej, jest kapitał ludzki definiowany jako kapitał intelektualny, społeczny i emocjonalny. Rozwiązania typu e-learning pozwalają na stały rozwój zasobów kapitału ludzkiego w każdej organizacji. Uruchomienie w korporacji aplikacji e-learning zwiększa zdolność realizacji przez firmę kluczowych celów biznesowych.

źródło: TeleKomBiznes
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »