menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Kiedy warto wdrożyć system e-learningowy (...)


Kiedy warto wdrożyć system e-learningowy w firmie?

Systemy typu e-learning najlepiej sprawdzają się w przypadku szkoleń masowych. Wysoki i szybki zwrot z inwestycji w e-learning widoczny jest zwłaszcza w firmach o rozproszonej strukturze, gdzie zarówno pracownicy centrali, jak i oddziałów mogą w tym samym czasie zdobywać niezbędną wiedzę oraz umiejętności, bez dodatkowych kosztów związanych ze szkoleniem tradycyjnym.
Nadrzędną zasadą przy wyborze systemu powinna być zgodność platformy LMS (Learning Management System) i kursów elektronicznych z obowiązującymi standardami (np. SCORM). Dzięki temu firma decydująca się na e-learning nie uzależnia się od jednego dostawcy i może budować bogatą bibliotekę szkoleń dla pracowników, kupując najlepsze kursy od różnych producentów.
Wybór rozwiązania powinien być uzależniony również od jasnego zdefiniowania potrzeb przedsiębiorstwa. Firma powinna wybrać pomiędzy zakupem platformy wraz z kursami elektronicznymi a dzierżawieniem rozwiązania w formule ASP.

Zakup rozwiązania jest korzystny wtedy, gdy przedsiębiorstwo planuje uruchomienie e-learningu jako elementu szerszego procesu zarządzania wiedzą oraz ciągłe kształcenie i podnoszenie umiejętności pracowników. W tym przypadku firma poniesie większe koszty w pierwszym roku, ale w latach następnych szkolenie załogi metodą e-learningu będzie już bardzo tanie.

Dzierżawienie w formule ASP jest natomiast bardziej opłacalne, gdy firma potrzebuje okazjonalnie przeszkolić grupę pracowników w krótkim czasie.

Istotnym kryterium jest jakość kursu elektronicznego. Oprogramowanie szkoleniowe powinno być przygotowane tak, aby pracownicy mogli identyfikować się z przykładami oraz zastosowaniami, mając jednocześnie świadomość wykorzystywania zdobywanej wiedzy w sposób bezpośredni i praktyczny. Dobrze opracowany kurs charakteryzuje się licznymi interaktywnymi symulacjami, ćwiczeniami praktycznymi i quizami.

W stosunku do tradycyjnych metod szkolenia już w pierwszym roku funkcjonowania e-learning powinien przynieść co najmniej 100-procentowy zwrot z inwestycji (ROI).

Uzyskanie właściwych danych, pozwalających na poprawne wyliczenie ROI, wymaga współpracy z menedżerami najwyższego szczebla. Wynika to z tego, że proces pozyskiwania odpowiednich danych przez pracowników odpowiedzialnych za szkolenia może być długotrwały, a czasami niemożliwy do zrealizowania, choćby ze względu na procedury ochrony danych wewnątrz firmy. Przygotowanie kalkulacji ROI z menedżerami powinno przyczynić się do dokładniejszego oszacowania wyliczeń.

Szkolenia elektroniczne mają wiele zalet. Pozwalają na dostosowanie zakresu, intensywności, tempa pracy i poziomu do potrzeb kursanta. Umożliwiają ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników i wielokrotne wykorzystanie materiału szkoleniowego.

Symulacje oraz ćwiczenia, a także atrakcyjna, interaktywna forma powodują, że grono zwolenników tej metody nauczania systematycznie rośnie. Przeciwnicy szkoleń elektronicznych do wad zaliczają brak kontaktu z rzeczywistym nauczycielem - e-kursy zapewniają jednak dostęp do "wirtualnego" pedagoga poprzez chat czy forum dyskusyjne.

źródło: Teleinfo nr 14/2003.
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »