menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Sukces w szkoleniach Business English: (...)


Sukces w szkoleniach Business English: uczenie zwrotów już nie wystarczy – niezbędne są zmiany umiejętności i postaw

W dzisiejszej sytuacji rynku pracy, gdzie znajomość języka obcego na poziomie co najmniej podstawowym jest niezbędna, kluczem do efektywnych szkoleń w organizacji jest nie tylko zapewnienie szkoleń nastawionych na zwiększanie poziomu językowego, ale przede wszystkim szkoleń które wpłyną na nabycie konkretnych umiejętności w kontakcie z klientem zagranicznym, wpływając na zmianę umiejętności i postaw, owocujących zwiększeniem poziomu obsługi klienta zagranicznego.

Uczyć pracowników


Szczególną uwagę w tego typu szkoleniach należy zwrócić na fakt, że szkolenie przygotowuje osoby dorosłe wykorzystujące język w konkretnych sytuacjach w pracy. W tym przypadku uczenie się definiujemy jako zmianę w zachowaniu, będącą rezultatem doświadczenia. Zakładamy zatem, że obserwacja, własne refleksje i rozumienie zjawisk są bardziej skuteczne niż opinie, uwagi i komentarze innych osób (lektorów). Dlatego też sprawdzone centra szkoleniowe używają terminu trener (nie lektor), a szczególne okoliczności tworzone przez trenerów mają na celu wykreowanie sytuacji kluczowych dla efektywnego funkcjonowania w miejscu pracy. Ćwiczenia realizowane w takich sytuacjach mają na celu ukazanie rozwiązań które następnie mogą być zastosowane w konkretnych warunkach.

Wpływać na postawy czy tylko uczyć zwrotów?

Po ustalaniu sposobu osiągnięcia celu szkolenia niezbędne jest dobranie skutecznych metod. Stosunkowo mało powszechnym we wszelkiego rodzaju kształceniu językowym jest uczenie się poprzez doświadczenie (expermental learning) zgodne z teorią Kolba. Podejście to różni się tym od tradycyjnego, że zakłada stworzenie uczącemu się okazję do bezpośredniego doświadczenia z którego można wyciągnąć wnioski przed „wyłożeniem” teorii. Takim sposobem, bazując na właśnie zdobytym doświadczeniu, ludzie sami dochodzą do prawidłowości, przyglądając się krytycznie swojemu wcześniej zaprezentowanemu zachowaniu. Innymi słowy: szybciej uczymy się poprzez działanie niż tylko czytanie, słuchanie czy obserwację.

Jak osiągać cele?

 Ponieważ zakładamy, że pracownicy firm uczą się języka biznesu po to, by skutecznie komunikować się z klientem/partnerem zagranicznym, wyznaczenie naszego celu obejmuje nie tylko zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie przydatnych zwrotów, ale również określenie pożądanych postaw i zachowań, takich jak przykładowo umiejętność słuchania, przekazywania informacji zwrotnej, rozwiązywania problemów.

Uczyć się etapami?


Uczenie się języka ma wówczas początek w doświadczeniu dokonującym się w trakcie ćwiczenia (tu i teraz). Dopiero potem zbierane są dane, a doświadczenie ujmowane jest z różnych perspektyw. Kolejny etap to analiza danych – uczestnik wyciąga wnioski z doświadczenia w którym brał udział. Teorię tworzy sam, bazując na zaobserwowanych spostrzeżeniach i obserwacjach. Na koniec nowa wiedza jest sprawdzana w praktyce – to dzięki nowym sytuacjom inscenizowanym przez trenera.

Szycie szkolenia – koszt czy klucz do skuteczności?


Szkolenie, aby było skuteczne, musi układać się w logiczną całość – dlatego powinno składać się z następujących po sobie modułów zawierających w zależności od potrzeb odpowiednią ilość ćwiczeń skierowanych na nabywanie wyznaczonych umiejętności. Dlatego przed rozpoczęciem współpracy w zakresie szkoleń warto upewnić się, czy taki program zostanie dla nas uszyty. Szyjąc szkolenie zwiększamy szanse powodzenia projektu, a dzięki podnoszeniu kompetencji pracowników, wraz z naszą firmę również my rośniemy w siłę.

Anna Baranowska
Autorka jest absolwentką University of Essex w Wielkiej Brytanii, kierownikiem projektów szkoleniowych The English Cocktail. Jest twórcą i współtwórcą programów szkoleń oraz koncepcji projektów szkoleniowych. trainings@theenglishcocktail.com.pl
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »