menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » DOFINANSOWANE SZKOLENIA SĄ JUŻ BLISKO (...)


DOFINANSOWANE SZKOLENIA SĄ JUŻ BLISKO – już teraz zaplanuj dofinansowane szkolenia dla swojej firmy

Szanowni Państwo,
Rozpoczynają się konkursy unijne na dofinansowanie projektów szkoleniowo - doradczych na lata 2007- 2013 roku. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NAMI!!!
 • otrzymają Państwo 60%- 80% dofinansowania dla szkoleń i doradztwa
 • przygotujemy wniosek o dofinansowanie
 • zajmiemy się całą dokumentacja projektu
Tym razem pierwszeństwo w dofinansowaniu będą miały projekty szkoleń zamkniętych a nie otwartych.

Oznacza to, że może być trudno w nowym okresie znaleźć i zapisać się - tak jak to było do tej pory - na szkolenie otwarte lub zamknięte skierowane potencjalnie do wszystkich zainteresowanych firm i ich pracowników, ponieważ pieniądze w pierwszym rzędzie trafią na projekty dedykowane od początku dla konkretnych, wymienionych w projekcie firm.

OTWIERAMY ZAPISY DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANYMI SZKOLENIAMI I DORADZTWEM

Bardzo prosimy firmy chętne do uczestnictwa w zamkniętym projekcie szkoleniowo - doradczym o odesłanie Nam wypełnionej tabelki (POBIERZ TABELKĘ) do dnia 15 maja 2008 r.

Na tym etapie chcemy uzyskać od Państwa informacje o:

- wielkości zainteresowania szkoleniami dofinansowanymi;

- ile osób chcieliby Państwo szkolić i z jakich obszarów;

- poziomie zainteresowania doradztwem dofinansowanym (w zakresie rozwiązań HR, rekrutacji, coachingu…)

i inne…(wypełnij DANE DO PROJEKTU)

Zestawimy uzyskane dane i przygotujemy projekt szkoleń dofinansowanych dla kilku-kilkudziesięciu konkretnych firm. Aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania będziemy pomagać Państwu w sformułowaniu najbardziej optymalnego rozwiązania doradczo szkoleniowego.

DO TEJ PORY MAMY 100% SKUTECZNOŚĆ UZYSKIWANIA DOFINANSOWANIA!!!

!!! UWAGA !!! MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, ŻE MIMO NASZEJ DOBREJ WOLI PAŃSTWA PLAN SZKOLENIOWY NIE BĘDZIE MÓGŁ ZNALEŹĆ SIĘ W PISANYM PRZEZ NAS PROJEKCIE !!!

Od firmy zaproszonej do projektu oczekujemy:
 • pisemnej deklaracji uczestnictwa w projekcie w formie określonej przez PARP
 • współpracy z nami w fazie pisania projektu (maj - czerwiec br.) w bardziej dokładnym sprecyzowaniu wielkości zapotrzebowania na poszczególne tematy realizowanych szkoleń, czy też usług doradczych
 • współpraca w trakcie realizacji projektu – kierowanie pracowników do korzystania z zaplanowanych dla nich szkoleń i usług doradczych


Wstępne warunki realizacji projektu:
 • projektodawcą jest Ośrodek Doradztwa i Treningów Szkoleniowych HOMO CREATORE, który spośród zgłaszających się firm i określonego przez nie zapotrzebowania zbuduje możliwy do realizacji, spójny projekt, stwarzający przesłanki do realizacji z sukcesem i osiągnięcia założonych kryteriów wykonania i oceny projektu – KOŃCOWY ZAKRES PROJEKTU BĘDZIE WYPADKOWĄ PAŃSTWA ZAPOTRZEBOWANIA I NASZYCH SUGESTII.
 • szkolenia i usługi doradcze, które znajdą się w projekcie unijnym bazować będą na ofercie HOMO CREATORE
 • firmy uczestniczące w projekcie zostaną wybrane na etapie budowania projektu, czyli w maju 2008 r., a więc projekt będzie z założenia zamknięty dla wszystkich innych firm
 • wybrane firmy uczestniczące w projekcie wraz ze swoimi pracownikami będą beneficjentami projektu zamkniętego
 • wszystkie szkolenia i usługi doradcze będą realizowane w Warszawie lub najbliższej okolicy, najczęściej w Aninie przy ul. Sejmikowej 4, natomiast w projekcie zostaną zaplanowane środki na hotele dla pracowników firm spoza woj. mazowieckiego (nie planujemy środków na dojazdy)
 • w projekcie może uczestniczyć od kilku do kilkudziesięciu firm (zależnie od ilości zgłoszeń, określonego w nich zapotrzebowania i dokonanego wyboru), więc na szkoleniach w jednym terminie mogą się spotykać pracownicy z różnych firm uczestniczących w tym projekcie
 • projekt ruszy najprawdopodobniej w III-IV kwartale tego roku i będzie trwał 1-2 lata

Czekamy na Państwa zgłoszenia do dnia 15 maja 2008 r.

Na wszelkie pytania odpowie Pani Joanna Baranowska. Do niej prosimy także kierować wypełnione informacje o zapotrzebowaniu szkoleniowo doradczym.
E mail: Joanna.Baranowska@homocreatore.pl
 1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »