menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » artykuły » Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia (...)


Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – kto i kiedy ma obowiązek je sporządzać?

Przepisy o ochronie środowiska nakładają na inwestorów obowiązek uzyskiwania tzw. decyzji środowiskowych dotyczących realizowanych inwestycji – budowy, przebudowy remontów. W tym celu należy przedstawić raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - jest to dokumentacja, która ma na celu określenie w jaki sposób planowane przedsięwzięcie budowlane wpłynie na środowisko naturalne.
Szczegóły znajdują się w Rozporządzeniu RM z dnia 9 listopada 2004 (zmienionym dnia 10 maja 2005) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem są trzy grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

I grupa – przedsięwzięcia dla których sporządzenie raportu jest obowiązkowe,
II grupa – przedsięwzięcia, dla których sporządzenie raportu jest fakultatywne,
III grupa - przedsięwzięcia związane z oddziaływaniem na obszary Natura 2000 (obszary te stanowią około 10% Polski – są na tych nich ptaki, rośliny, zwierzęta lub ich siedliska objęte ochroną).

Tematyka związana z przygotowaniem raportów będzie poruszona na szkoleniu Zasady sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, organizowanym w dniach 12-13.01.2006 w Warszawie.

Szkolenie skierowane jest do firm zajmujących się sporządzaniem raportów na zlecenie innych podmiotów lub na własne potrzeby.
Celem zajęć jest przedstawienie ogólnych zasad sporządzania raportów oraz omówienie najczęściej pojawiających się błędów na przykładach gotowych raportów.
Po szkoleniu uczestnicy będą dysponowali podstawową wiedzą umożliwiającą rozpoczęcie prac nad przygotowaniem raportu.

Więcej informacji: www.jgt.pl lub pod numerem telefonu 022 / 845 52 53. Zapraszamy.
  1. drukuj
« strona główna | archiwum » « poprzedni | następny »