menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


szkolenie wyjazdowe,WISŁA - RACHUNKOWOŚĆ 2024 – WEDŁUG POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I KSR [#8792]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

Dzień 1

Środki trwałe oraz WNiP - ewidencja, wycena, amortyzacja, inwentaryzacja, leasing (KSR7, KSR4)

 1. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych:
  • Ustawa o rachunkowości,
  • Krajowy Standard Rachunkowości 11,
  • Prawo podatkowe.

 2. Wycena wartości początkowej środków trwałych:
  • wytworzonych we własnym zakresie,
  • nabytych (nowe i używane),
  • zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje – najczęstsze problemy w dokonaniu właściwej klasyfikacji na gruncie prawa bilansowego i podatkowego,
  • ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,
  • odłączenie części składowej środka trwałego,
  • inne przypadki.

 3. Amortyzacja środków trwałych:
  • zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych,
  • wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.

 4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7:
  • okres użyteczności środków trwałych,
  • wartości szacunkowe a środki trwałe,
  • obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności,
  • ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowych.

 5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”:
  • okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego,
  • ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości.

 6. Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym:
  • definicja nieruchomości inwestycyjnej,
  • ujęcie początkowe,
  • wycena na dzień bilansowy – wartość historyczna oraz wartość godziwa.

 7. Leasing środków trwałych:
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5,
  • leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym,
  • opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – koniec kontrowersji,
  • ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na przykładzie.

 8. Rozliczanie środków trwałych objętych dotacją.
 9. Definicje i klasyfikacje wartości niematerialnych i prawnych:
   • warunki uznawania wartości niematerialnych w ujęciu bilansowym i podatkowym,
   • klasyfikacja (w tym klasyfikacja statystyczna),
   • wybrane WNiP – wartość firmy, prace rozwojowe.
  1. Wartość początkowa:
   • ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych na dzień przyjęcia,
   • zmiany wartości początkowej.
  2. Amortyzacja:
   • metody amortyzacji,
   • okres (stawka) amortyzacji i czynniki wpływające na jego ustalenie,
   • zawieszenie i zakończenie amortyzacji.
   • Likwidacja.

 10. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.


Dzień 2

Rachunek przepływów pieniężnych według ustawy o rachunkowości i KSR1

 1. Istota oraz geneza rachunku przepływów pieniężnych (CASH FLOW).
 2. Zasada kasowa jako podstawa sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
 3. Sprawozdanie o zmianach strumieni pieniężnych:
  • działalność operacyjna,
  • działalność inwestycyjna,
  • działalność finansowe.

 4. Analiza finansowa w oparciu o Cash flow – przewidywanie ryzyka:
  • cykl życia przedsiębiorstwa na podstawie Cash flow,
  • powiązanie pomiędzy bilansem, a rachunkiem przepływów pieniężnych.

 5. Rachunek przepływów pieniężnych CF w Polsce:
  • metoda bezpośrednia a praktyczne jej wykorzystanie,
  • sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej,
  • przepisy ustawy o rachunkowości,
  • metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1.

 6. Rachunek przepływów pieniężnych na rozbudowanym przykładzie – całościowe zadanie obejmujące większość typowych operacji i sytuacji problematycznych.
 7. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.


Dzień 3

Ujęcie przychodów z działalności operacyjnej - KSR15 i KRS3
 1. Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów":
  • ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr,
  • umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach,
  • zmniejszenia przychodów,
  • koszty doprowadzenia do zawarcia umowy,
  • prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

 2. Podstawy prawne rachunkowości usług długoterminowych:
  • Ustawa o rachunkowości art. 34a-d:
  • ustalanie przychodów z wykonania niezakończonej usługi,
  • metody pomiaru stopnia zaawansowania usługi,
  • koszty wytworzenia,
  • koszty wytworzenia niezakończonej usługi,
  • ustalanie kosztów z wykonania niezakończonej usługi.

 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane":
  • ogólne zasady stosowania,
  • umowa o usługę budowlaną,
  • metoda kosztowy,
  • ustalanie stopnia zaawansowania umowy,
  • przychody z umów długoterminowych,
  • koszty wykonania umów długoterminowych,
  • ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych,
  • prezentacja i ujawnianie informacji,
  • odroczony podatek dochodowy z tytułu umów długoterminowych,
  • rozwiązania techniczno-organizacyjne warunkujące stosowanie standardu.

 4. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.
Prowadzący
Dominik Biel Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ogólnopolskiej firmie audytorskiej, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) oraz w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał również udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz publikacji z zakresu rachunkowości. Arkadiusz Lenarcik - dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy. •zajęcia dydaktyczne (3 wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •3 noclegi w pokojach 2-osobowych, •pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3x śniadanie, 3x obiad, 3x kolacja, 3x przerwa kawowa) oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu UWAGA: -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów. Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania: uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego. W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 22 kwietnia 2024 r. od godz. 15.00 Do dnia 25 kwietnia 2024 r., wyjazd po obiedzie
Lokalizacja
Cena
jedna osoba z firmy 3 180.00 netto zł./ dwie i więcej 3 080.00 netto zł./osobę
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.