menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON-LINE: Dobór i ocena dostawców. Optymalizacja procedur zakupowych.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Pracowników działów zakupu, zaopatrzenia, importu, logistyki oraz każdego, kto negocjuje i zawiera umowy handlowe, w tym kadry menedżerskiej i handlowców.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/DOBOR_I_OCENA_DOSTAWCOW.pdf

Terminy realizacji szkolenia on-line:

 • 08.02.2021
 • 15.03.2021
 • 27.04.2021
 • 09.06.2021

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:
 • Dobór i ocena dostawców to jeden z największych problemów w firmach, które wdrażają nowe systemy w zakresie logistyki zakupów, związane miedzy innymi z ograniczaniem poziomu zapasów. Powodzenie takich działań może zapewnić jedynie dostawca, na którego można liczyć w zakresie jakości, terminu dostawy i rozsądnego poziomu ceny.
  - Jak go znaleźć i utrzymać? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć na naszym szkoleniu.
 • Kolejny problem to zgodność działań z normami ISO i innymi. Wiele firm niepotrzebnie komplikuje systemy ocen dostawców, które zamiast pomagać przy zakupach stają się źródłem kosztów i straconego czasu.
  - Jak unikać błędów i stworzyć system najkorzystniejszy dla określonej firmy – to podstawowa wiedza, którą postaramy się przekazać.
  - Jak to robią inni i jakie mają problemy – to warto wiedzieć, by uczyć się na błędach innych, niekoniecznie na swoich.
„Rutynowe” działania w tym zakresie, prowadzą na ogół do sytuacji, w której firma nie rozwija się, korzystając z tego co nazywa sprawdzonymi procedurami, ale nie nadają się one ani do aktualnych wyzwań rynkowych, ani do sprostania nowym normom  i przepisom. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. ZASADY DOBORU DOSTAWCÓW I STRATEGII ZAKUPOWEJ.
 • Podejmowanie decyzji  zakupowych w zależności od sytuacji rynkowej i segmentu dostawcy.
 • Ustalanie strategii zarządzania portfelami dostawców.
 • Optymalizacja źródeł zakupu w wyniku analizy rynku zaopatrzenia.
 • Doskonalenie sieci zaopatrzenia z wykorzystaniem najnowszych koncepcji logistycznych.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące poszukiwania nowych dostawców.
 • Bazy i inne źródła informacji o dostawcach.
 • Weryfikacja standingu i solidności dostawcy.
 • Dobór dostawców poprzez platformy przetargowe.

2. NAJSKUTECZNIEJSZE METODY OCENY I KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW.
 • Metody oceny dostawców.
 • Ocena dostawców w normach ISO.
 • Zasady tworzenia skutecznego systemu oceny dostawców w firmie
 • Wybór dostawców podlegających ocenie.
 • Dobór parametrów do oceny,  ustalanie wag i częstotliwości.
 • Wykorzystanie rejestrów reklamacji w ocenie, klasyfikacja wad jakościowych.
 • Ocena terminowości dostaw, postępowanie w ramach systemów JIT.
 • Zasady oceny ceny i warunków handlowych (w tym płatności).
 • Analiza parametrów „miękkich” w ocenie dostawcy.
 • Wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań i parametrów.
 • Ocena formalna, merytoryczna i warunków handlowych.
 • Wykorzystanie wspomagania informatycznego w ocenie (SAP, Excel).
 • Wymiana informacji z dostawcą podczas oceny, ustalanie zasad poprawy.
 • Klasyfikacja dostawców po ocenie, procedura rezygnacji z dostawcy.
 • Audyt u dostawców, certyfikacja dostawców.
 • Wykorzystanie wyników oceny w negocjacjach z dostawcą.
 • Zasady tworzenia i wykorzystywania listy kwalifikowanych dostawców.

3. OPTYMALIZACJA PROCEDUR ZAKUPOWYCH.

 • Ograniczanie kosztów zakupu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka w sferze zakupu.
 • Nowoczesne techniki wywoływania zamówień i ich optymalizacja.
 • Najskuteczniejsze procedury zawierania umów ramowych z dostawcami i uzgadniania OWZ.
 • Tworzenie książki dostawcy i włączanie jej do umów.
 • Procedury posługiwania się zapytaniem ofertowym,  ofertą zakupu i zamówieniem.
 • Formułowanie zasad prognozowania ilości towaru w umowach długookresowych.
 • Zabezpieczanie dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji ilościowych i jakościowych.
 • Metody współpracy z dostawcami w pozycji monopolistycznej i w ramach grupy.

Case study:
 • praktyczna analiza procedur zakupowych,
 • analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach),

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

NOWOŚĆ!  Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.


INFORMACJE DODATKOWE:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).


CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 630 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 730 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).
Prowadzący
Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach. Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.””
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 08.02.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 15.03.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 3. 27.04.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 4. 09.06.2021 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
630 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE: Dobór i ocena dostawców. Optymalizacja procedur zakupowych.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: - zapoznają się z metodami w zakresie doboru i oceny dostawców oraz ustalania i realizacji strategii zakupowych w zależności od segmentu dostawcy, - uzyskają porady w ustaleniu optymalnych procedur w zaopatrzeniu z punktu widzenia kosztów; - wykształcą praktyczne umiejętności zawierania umów z dostawcami, zgodnie z obowiązującymi zwyczajami handlowymi, zabezpieczającymi interesy kupującego; - uzyskają praktyczne rady na temat rozwiązywania problemów w sferze zaopatrzenia, poparte przykładami rozwiązań w różnych firmach.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.