menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Gospodarka odpadami: prawo i praktyka

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program
Szkolenie adresujemy do osób, których praca związana jest z gospodarką odpadami, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organach administracji publicznej. W przypadku zmian przepisów program szkolenia będzie aktualizowany.PROGRAM

Podstawy gospodarki odpadami

 1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami

 2. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy o odpadach

 3. Gospodarka odpadami jako element gospodarki obiegu zamkniętego:
  • hierarchia sposobów postępowania z odpadami,
  • produkty uboczne,
  • warunki utraty statusu odpadów.

 4. Zasady gospodarki odpadami:
  • zasada bliskości,
  • odpowiedzialność posiadacza odpadów za odpady i przejście tej odpowiedzialności,
  • przetwarzanie odpadów w instalacjach i urządzeniach.

 5. Zezwolenia i pozwolenia w gospodarce odpadami:
  • przesłanki wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
  • przesłanki pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, pojęcie eksploatacji instalacji i odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji oraz odpadów pozainstalacyjnych,
  • stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • właściwość organów,
  • wniosek o wydanie zezwolenia albo pozwolenia, problematyka maksymalnej i największej masy odpadów,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • przesłanki wygaśnięcia i cofnięcia decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • dostosowanie dotychczasowych decyzji z zakresu gospodarki odpadami do nowych wymagań,
  • utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji,
  • problematyka przejścia decyzji z zakresu gospodarki odpadami na inne podmioty.

 6. Transport i magazynowanie odpadów

 7. Prowadzenie ewidencji odpadów

 8. Wytwarzanie opadów komunalnych w przedsiębiorstwie:
  • pojęcie odpadów komunalnych,
  • obowiązki wytwórcy odpadów komunalnych,
  • odbieranie odpadów komunalnych.

 9. Dyrektywa SUP w praktyce przedsiębiorstwa
  • przedsiębiorstwo jako użytkownik końcowy,
  • przedsiębiorstwo jako wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

 10. Postępowanie z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi

 11. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych

 12. Konsultacje, dyskusja


Praktyka postępowania z odpadami – obowiązki, wątpliwości interpretacyjne, wyjaśnienia dla organów kontrolnych

 1. Analiza postępowania z odpadami i materiałami nieodpadowymi:
  • przykłady materiałów, które nie są kwalifikowane jako odpady,
  • sposób prawidłowej klasyfikacji odpadów,
  • materiały wyłączone z ustawy o odpadach,
  • kiedy pozbycie się determinuje materiał lub substancję jako odpad,
  • zmieniona definicja odpadu komunalnego – postępowanie wg aktów prawa miejscowego,
  • wytwórca odpadów – omówienie niektórych zapisów umów pomiędzy zlecającym i zleceniodawcą.

 2. Jakie informacje i dokumenty należy przedstawić Organowi, aby uzyskać produkt uboczny lub utratę statusu odpadu:
  • na co zwrócić uwagę podczas pisania wniosków,
  • utrata statusu odpadu = decyzja na przetwarzanie odpadów,
  • kiedy materiał, który utracił status odpadu ponownie staje się odpadem.

 3. Uzyskiwanie nowych lub zmiana posiadanych decyzji w gospodarce odpadami:
  • na jakie elementy należy zwracać uwagę podczas analizy wniosku,
  • określanie masy magazynowanych odpadów,
  • zgodność operatu przeciwpożarowego z zapisami wniosku – wyjaśnienia, komentarze,
  • kontrole WIOŚ oraz Straży Pożarnej i ich wpływ na uzyskanie decyzji,
  • analiza warunków wskazanych w decyzji.

 4. Praktyczne aspekty przenoszenia odpowiedzialności na kolejnego posiadacza odpadów – przykłady, wyjaśnienia:
  • do kiedy odpowiadamy za odpady niebezpieczne – przykładowe zapisy w zleceniach i umowach,
  • przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym do odbioru bez zezwolenia,
  • kto i do kiedy odpowiada za odpady przy przekazaniu osobom fizycznym,
  • odpowiedzialność pośrednika i sprzedawcy.

 5. Kiedy magazynujemy odpady zgodnie z warunkami decyzji, a kiedy zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów:
  • zmiany w okresach magazynowania odpadów – jakich odpadów dotyczą,
  • warunki magazynowania odpadów,
  • zasady oznakowania miejsc magazynowania odpadów,
  • etykieta dla odpadów niebezpiecznych – jakie odpady nie muszą jej posiadać.

 6. Baza Danych o Odpadach:
  • wpis do rejestru BDO – kogo dotyczy, a kto nie musi posiadać wpisu,
  • użytkownik główny i użytkownik podrzędny,
  • kiedy jesteśmy zobligowani do aktualizacji wpisu; weryfikacja wpisów w BDO,
  • sprawdzanie odbiorcy odpadów w rejestrze,
  • prowadzenie ewidencji w BDO (KPO, KEO, ewidencja odpadów przyjętych od podmiotu zwolnionego z ewidencji),
  • rodzaje i ilości odpadów zwolnione z prowadzenia ewidencji,
  • rejestrowanie przyjęcia i przetwarzania odpadów,
  • zakończenie działalności (wniosek o wykreślenie),
  • skutki nieaktualnych wpisów w BDO.

 7. Transport odpadów:
  • obowiązki prowadzącego transport odpadów,
  • wymagane wpisy do BDO dla transportujących,
  • kto jest odpowiedzialny za odpady w czasie transportu,
  • kto odpowiada za zanieczyszczenie środowiska w czasie transportu,
  • wymagane dokumenty w czasie transportu odpadów,
  • wymagane kwalifikacje dla kierujących pojazdami przewożącymi odpady,
  • znakowanie pojazdów transportujących odpady,
  • transport odpadów zgodny z ADR, kiedy korzystamy z usługi transportu.

 8. Przykłady stosowanych przez organy sankcji administracyjnych, karnych i finansowych

 9. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
1. Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w przepisach z zakresu gospodarki odpadami, trener i legislator z wieloletnim doświadczeniem, współuczestniczył w tworzeniu przepisów z zakresu gospodarki odpadami. 2. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Członek zespołu roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.
Forma
wykład, konsultacje, dyskusja, przykłady
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
 1. 07.10.2024 / Zakopane
Cena
2400 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym; 2800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym; 100 zł netto – zniżka dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Zgłoszenie
Gospodarka odpadami: prawo i praktyka
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakwaterowanie (trzy noclegi), pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Stawka VAT: 23% Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie ukończenia szkolenia
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.