menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Karta charakterystyki, klasyfikacja, oznakowanie oraz notyfikacja do ECHA mieszaniny stwarzającej zagrożenie – ćwiczenia

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
otwarte
Program

Z uwagi na kończący się w tym roku ostatni okres przejściowy, oraz rozszerzenie na niektórych dalszych użytkowników obowiązku notyfikacji do ECHA mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka, kluczowym staje się uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie weryfikacji poprawności kart charakterystyki oraz praktycznego sposobu przygotowania dokumentacji notyfikacyjnej w programie IUCLID.

Szkolenie ma charakter warsztatowy,
przedstawione przykłady służą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Przeprowadzona zostanie klasyfikacja przykładowych mieszanin chemicznych wraz z opracowaniem projektu etykiety. W trakcie szkolenia będzie możliwość weryfikacji kart charakterystyki udostępnionych przez uczestników szkolenia. Przedstawiony zostanie proces przygotowania i przesłania do Europejskiej Agencji Chemikaliów dokumentacji notyfikacyjnej mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Szkolenie skierowane jest
do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, jak również dalszych użytkowników magazynujących, transportujących oraz wykorzystujących chemikalia.PROGRAM

 1. Podstawy prawne dotyczące przekazywania informacji w łańcuchu dostaw:
  • karta charakterystyki – wymagania, aktualizacja danych,
  • obowiązujący format karty charakterystyki dla substancji i mieszanin chemicznych,
  • legalność substancji chemicznych będących w obrocie.

 2. Pozyskiwanie danych – przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji

 3. Wymagania dotyczące zawartości i sposobu prezentowania danych w kluczowych sekcjach karty charakterystyki

 4. Klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP), przegląd załącznika I do ww. rozporządzenia:
  • klasy zagrożeń,
  • kryteria klasyfikacji,
  • zastosowanie metod obliczeniowych,
  • oszacowanie toksyczności ostrej – ATE,
  • wartości graniczne,
  • specyficzne stężenia graniczne,
  • współczynnik M.

  Ćwiczenie
  – przeprowadzenie klasyfikacji przykładowych mieszanin, studium przypadku bądź przykład zaproponowany przez uczestników.

 5. Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych – wymagania ogólne dotyczące etykietowania i opakowania

  Ćwiczenie
  – opracowanie projektu etykiety, dobór zwrotów P, informacje uzupełniające oraz wymagania w stosunku do wielkości i rozmieszczenia elementów.

 6. Sekcja 8 karty charakterystyki:
  • normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe,
  • wartości DNEL i PNEC,
  • ocena bezpieczeństwa chemicznego mieszanin,
  • dobór środków kontroli ryzyka.

 7. Przegląd pozostałych sekcji karty charakterystyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 2020/878/UE

 8. Obowiązek notyfikacji mieszanin stwarzających zagrożenie do ECHA

  Ćwiczenie
  – generowanie kodów UFI, przygotowanie przykładowej dokumentacji przy wykorzystaniu programu IUCLID i sposób jej przedłożenia

 9. Konsultacje, dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia
Prowadzący
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy związanej z przemysłem chemicznym, ekspert w zakresie wymagań związanych z obrotem chemikaliami. Od 2002 roku zajmuje się wdrażaniem postanowień wszelkich regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska i obrotem chemikaliami w ramach działalności przedsiębiorstw z branży chemicznej. Zajmuje się między innymi problematyką klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowaniem i weryfikacją kart charakterystyki. Doświadczony wykładowca ceniony za fachowość, szeroką wiedzę praktyczną oraz komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.
Forma
wykład, ćwiczenia, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
Zajęcia 12 i 13 września w godzinach: 9:00 – 15:00.
Termin / Lokalizacja
 1. 12.09.2024 / Online
Cena
1300 zł netto;
Zgłoszenie
Karta charakterystyki, klasyfikacja, oznakowanie oraz notyfikacja do ECHA mieszaniny stwarzającej zagrożenie – ćwiczenia
W cenę wliczono
udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem. Stawka VAT: 23%. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie ukończenia szkolenia
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.