menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


NOWOŚĆ POBYT I PRACA OBYWATELI UKRAINY PO ZMIANACH OD 1 LIPCA 2024 ROKU ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE [#8904v]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

Zakończyły się pracę nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Od 1 lipca 2024 r. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce. Ustawa nakłada wiele nowych obowiązków w stosunku do obywateli Ukrainy oraz podmiotów zatrudniających obywateli Ukrainy. Ponadto prowadzący przedstawi możliwości dalszej legalizacji pobytu i pracy w połączeniu z „ogólnie” obowiązującymi przepisami oraz omówi problematykę obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają ważnego paszportu. Program szkolenia uwzględnia stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.Prowadzący - korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów - przekaże praktyczne uwagi dotyczące legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce, umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz wykonywania pracy przez kierowców i ich delegowania poza terytorium Polski.

 

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

1. Jak zmienia się kategoria cudzoziemców korzystających z ustawy pomocowej?
2. Jak przedłużają się pobyty dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce?
3. Zawody medyczne – jakie zasady legalizacji pracy w Polsce po nowelizacji?
4  Czy już czas na rozpoczęcie „normalnej” jednolitej procedury pobytu i pracy dla obywateli Ukrainy?
5. Dlaczego cudzoziemcy przybywający od 1 lipca nie skorzystają z wszystkich przywilejów?
6. Dlaczego wcześniejsze wystąpienie o Pesel „UKR” teraz jest takie ważne?
7. Jakie zmiany w zakresie Pesel „UKR”?
8. Jakie są nowe zezwolenia dla cudzoziemców, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r.?
9. Jakie zmiany w powiadomieniach do powiatowych urzędów pracy?
10. Jakie nowe zasady dla zezwoleń na pobyt i pracę z „zastrzeżeniem”?
11. Jakie są możliwości nowych legalizacji pobytu obywateli Ukrainy pozwalających pracować bez żadnych zezwoleń / oświadczeń / powiadomień?
12. Jakie są możliwości nowych legalizacji pobytu obywateli Ukrainy pozwalających prowadzić działalność gospodarczą bez żadnych ograniczeń?

13. Jak „Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie” i nowelizacja ustawy pomocowej reguluje problematykę paszportów oraz co z obywatelami Ukrainy, którym kończy się ważność paszportów?

14. Dla kogo oświadczenia są jeszcze potrzebne?

15. Kiedy praca w oparciu o zezwolenia na pracę ?
16. Czy pobyt i praca to najlepsze rozwiązanie?
17. Jakie są prawa i obowiązki w procesie zatrudnienia cudzoziemców?


1.     Zmiany w zakresie pobytu dla obywateli Ukrainy:

 • przedłużenie pobytu cudzoziemców przybywających od 24.02.2022 r.;
 • dodatkowa kategoria cudzoziemców korzystających z ustawy pomocowej;
 • podział obywateli Ukrainy przybywający do Polski do 30.06.2024 r. i od 1.07.2024 r.
 • legalny pobyt - nowy termin na uzyskanie Pesel „UKR”;
 • legalny pobyt - obowiązek uzupełnienia danych do Pesel „UKR”;
 • legalny pobyt - zmiana Pesel „UKR” na nowy Pesel „CUKR”;
 • legalny pobyt - przywrócenie Peselu „UKR”;
 • „Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie” i nowelizacja ustawy pomocowej  - co z cudzoziemcami bez ważnych paszportów.

 2.     Przedłużenia dotychczasowych pobytów:

 • przedłużenia okresu ważności wiz krajowych obywatela Ukrainy;
 • przedłużenia zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych obywatelom Ukrainy,
 • przedłużenia okresu ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy,
 • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen;
 • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa UE;
 • przedłużenia okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego;
 • przedłużenia terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminu „dobrowolnego wyjazdu” obywatela Ukrainy;
 • zawody medyczne – przedłużenia uprawnień tylko do 24.10.2024 r.;
 • zawody medyczne – przedłużenia uprawnień do 30.09.2025 r.

 3.     Powiadomienia do powiatowego urzędu pracy:

 • nowy termin powiadomienia;
 • nowa treść powiadomienia;
 • nowe obowiązki w przypadku pracy tymczasowej;
 • zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • kiedy ponowne powiadomienie;
 • nowe obowiązki dla cudzoziemca w przypadku procedury powiadomienia.

 4.     Nowe 3-letnia legalizacja pobytu obywateli Ukrainy;

 • legalizacja – ale nie dla każdego obywatela Ukrainy;
 • przesłanki uzyskania legalizacji pobytu;
 • elektronizacja postępowań;
 • obowiązki obywatela Ukrainy;
 • odmowa legalizacji pobytu;
 • unieważnienie legalizacji pobytu;
 • cofnięcie legalizacji pobytu;
 • legalizacja pobytu rodziny;
 • dodatkowe uprawnienia legalizacji pobytu - praca bez zezwolenia;
 • dodatkowe uprawnienia legalizacji pobytu - prowadzenie działalności bez ograniczeń.

 5.     Nowe możliwości legalizacji pobytu członków rodziny obywateli Ukrainy:

 • uzyskanie zezwolenia dla członków rodziny;
 • ograniczenia w uzyskaniu zezwolenia dla członków rodziny;
 • uproszczenia w procedurze uzyskania zezwolenia dla członków rodziny;
 • zezwolenia
 • uzyskanie zezwolenia w celu połączenia z rodziną;
 • ograniczenia w uzyskaniu zezwolenia w celu połączenia z rodziną;
 • uproszczenia w procedurze uzyskania zezwolenia w celu połączenia z rodziną.

 6.     Pozostali obywatele Ukrainy przebywający w Polsce i niemogący skorzystać z nowych legalizacji pobytu;

 • zezwolenia na pobyt wydawane na okres do 1 roku;
 • zezwolenia na pobyt krótkotrwały;
 • zezwolenia na pobyt i pracę i dalsza legalizacja;
 • zezwolenia na pobyt i pracę z upływem ważności zezwolenia i dalsza legalizacja;
 • zezwolenia na pobyt i pracę i zmiana zezwolenia;
 • zezwolenia na pobyt i pracę z upływem ważności zezwolenia i zmiana zezwolenia;
 • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku pozostawienia wniosku o pobyt bez rozpatrzenia;
 • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku odmowy wszczęcia postępowania pobytowego;
 • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy.

 7.     „Oświadczenia” / zezwolenia na pracę / zezwolenia na pobyt i pracę dla wszystkich cudzoziemców - wybrane zagadnienia:

 • ograniczenie testu rynku - miejsce siedziby / miejsce zamieszkania / miejsce pracy, a uzyskanie informacji starosty;
 • praca na podstawie oświadczenia i dalsza kontynuacja zatrudnienia;
 • dopuszczalność pracy na podstawie zezwolenia;
 • dokumenty o odmowa wydania zezwolenia;
 • uchylenie zezwolenia;
 • zezwolenia na pobyt i pracę i jego zmiana;
 • prawa i obowiązki cudzoziemca i podmiotu powierzającego pracę w trakcie zatrudniania obcokrajowców.

 8.     Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce – pytania i odpowiedzi

 

 

Prowadzący
Cezary Pytlarz - Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
Forma
Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82
Czas trwania
Godziny zajęć: 9.00-14.00
Lokalizacja
Cena
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) do: 03-07-2024
W cenę wliczono
•dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.