menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZFŚS 2024 W PRAKTYCE - OBOWIĄZKI PRACODAWCY ORAZ ZASADY DOPŁACANIA Z ZFŚS DO WYPOCZYNKU PRACOWNIKÓW, ICH DZIECI ORAZ EMERYTÓW [#8891v]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

Aktualności socjalne:

- prawidłowe naliczenie odpisu na ZFŚS i ustalanie równowartości środków do przekazania z uwzględnieniem obowiązujących w 2024 r. wysokości wskaźników odpisu na ZFŚS w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym,
-  ustawowe świadczenie urlopowe a wczasy „pod gruszą” – czy to tożsame świadczenia ?
- zasady dopłacania do wypoczynku pracowników i emerytów, czy emeryci mają prawo do „gruszy” ?
-  wypoczynek zorganizowany a wczasy „pod gruszą” – ustawowe regulacje, definicje pojęć
- finansowanie i dopłacanie do zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci pracowników   
- zasady doboru rodzajów i form wypoczynku w zakładowym prawie socjalnym,
- prawo do korzystania z ZFSS – uprawnienie ustawowe i zakładowe, możliwości wyłączenia i ograniczenia ustawowego prawa w regulaminie ZFŚS,
- ustalanie prawa byłego pracownika – emeryta lub rencisty do korzystania z zfśs – z uwzględnieniem uchwały SN z 21 lutego 2024 r.
-   regulamin i plan finansowy ZFSS  na 2024r.,
- RODO A ZFŚS – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM WRAŻLIWYCH NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z RODO:

 • zasada zgody lub obowiązku prawnego,
 • klauzule informacyjne,
 • dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania/weryfikacji danych o sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zfśs przez komisje socjalne.

 

- Ustalanie sytuacji socjalnej:

- pojęcie kryteriów socjalnych

- ustalanie sytuacji materialnej (dochodowej) do celów socjalnych – stosowanie efektywnych mierników i  możliwości  dokumentowania oraz weryfikacji danych,

 - 800+, 300+, 1000+, itp. a ZFŚS.

- finansowanie z zfśs wypoczynku tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą” oraz skutki podatkowe w świetle przepisów podatkowych podatkowych,

- problem oskładkowania świadczeń socjalnych po wyrokach  SN w tej sprawie,

- dokumentacja socjalna z uwzględnieniem obowiązku przeglądu danych socjalnych,

- opodatkowanie świadczeń socjalnych (m.in. dopłat do różnych form wypoczynku, usług sportowo – rekreacyjnych, usług kulturalno – oświatowych, uczestnictwa w zbiorowych imprezach socjalnych, zapomóg otrzymywanych przez pracowników i emerytów),

- zarządzanie działalnością socjalną poprzez platformy elektroniczne – wątpliwości prawne i korzyści

 

Istotne zagadnienia szczegółowe

 

Ustalanie obowiązków socjalnych pracodawców

 

 1. Ustalanie obowiązku tworzenia ZFŚS w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych.
 2. Świadczenie urlopowe a tzw. wczasy pod gruszą. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.
 3. wczasy „pod grusządla emerytów?
 4. Zasady rozliczania zfss w przypadku przejścia pracowników do innego pracodawcy (art. 231 K.p.).
 5. Prawne możliwości samodzielnego kształtowania przez pracodawców wysokości odpisu na fundusz i rezygnacji z jego tworzenia.

 

Tworzenie zfśs w 2024 r. – prawidłowe naliczenie odpisu w systemie powszechnym. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu  według  rozporządzenia MPiPS . Zasady tworzenia zfśs w oświacie i w publicznych szkołach wyższych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

 

 1. Osoby uwzględnianie i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.
 2. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia.
 3. Wskaźniki odpisu na ZFŚS obowiązujące w  2024 r.
 4. Terminy przekazywania środków pieniężnych na ZFŚS.
 5. Zasady dokonywania korekty odpisu na ZFŚS.
 6. Pozaodpisowe zwiększenia ZFŚS.
 7. Zasady rozliczania ZFŚS w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców.
 8. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.

 

Zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalności socjalnej

 

 1. Ustawowy zakres działalności socjalnej. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki nie podlegające finansowaniu z ZFŚS.
 2. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do zakładowego regulaminu funduszu. Przykłady nieprawidłowych zapisów w regulaminach ZFŚS.
 3. Ustalanie i realizacja rocznego planu wykorzystania funduszu .
 4. Ustalanie uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy. Osoby uprawnione z mocy ustawy. Możliwości nadawania i zakładowego modyfikowania uprawnień socjalnych. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez emerytów, pracowników - współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
 5. Korzystanie z ZFŚS przez  emerytów i rencistów.
 6. Zasady przyznawania i opodatkowanie dopłat do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów.
 7. Warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów.
 8. Warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych (kart przedpłaconych) dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.
 9. Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.
 10. Finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
 11. Pożyczki mieszkaniowe. Rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.
 12. Problem przedawnienia spłaty pożyczki z zfśs
 13. Podatkowe i składkowe skutki wypłaty świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

 

Uprawnienia  zakładowych stron działalności socjalnej i tryb podejmowania decyzji o wykorzystaniu ZFŚS

 

 1. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i reprezentanta załogi w zakresie działalności socjalnej.
 2. Zasady współpracy pracodawcy z partnerami społecznymi w zakresie działalności socjalnej.
 3. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.
 4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS oraz RODO

 

Orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Prowadzący
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, współautor ustawy o ZFŚS, doświadczony wykładowca. Stały współpracownik systemszkolenia.pl
Forma
Interaktywne warsztaty dla praktyków (pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli) organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków komisji socjalnych. Odpowiedzi na pytania uczestników na tle zakładowej praktyki.
Czas trwania
Godziny zajęć: 09:30 - 14:30
Termin / Lokalizacja
 1. 18.07.2024 / szkolenie online
Cena
440.00 netto zł./osobę (541.20 zł. brutto) do: 11-07-2024
W cenę wliczono
•Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.