menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ZMIANA WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ, ZASADY ROZWIĄZYWANIA UMOWY O PRACĘ W 2024 ROKU [#8884v]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.
Program

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 

 • W jakich przypadkach konieczne będzie podanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę na okres próbny?
 • Czy pracodawca musi podawać pracownikowi przyczynę niezawarcia kolejnej umowy o pracę?
 • W jakich przypadkach i na jakich zasadach można pracownikowi powierzyć inną pracę od określonej w umowie o pracę bez potrzeby zmiany jej postanowień?
 • Na jakich zasadach można zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia?
 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za czas przestoju?
 • Komu nie grozi wypowiedzenie?
 • Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
 • Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę pracownikowi wykonującego pracę zdalnie?
 • W jakich przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z ochrony przedemerytalnej?
 • Jak wygląda sytuacja prawna pracownika w okresie biegnącego wypowiedzenia?
 • Czy można wyciągać jakiekolwiek konsekwencje wobec pracownika, który notorycznie choruje?
 • Czy pracownik nocnej zmiany może pracować w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę po godzinie 24:00?
 • Czy pracownik może ponieść odpowiedzialność za porzucenie pracy?
 • Czy pracownika leczącego się z choroby alkoholowej można zwolnić dyscyplinarnie?
 • Jak długo trwa ochrona pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt1b KP)?
 • Czy do okresu ochronnego z art. 53 § 1 pkt 1b KP wliczamy okres choroby?
 • W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie chroni przed zwolnieniem z pracy?
 • Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 • W jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać skrócony?
 • Jak prawidłowo ustalić upływ połowy biegu okresu wypowiedzenia na potrzeby art. 42 § 1-3 KP?
 • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 • Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy, poza jego godzinami pracy lub w godzinach nocnych?
 • Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
 • Czy pracownik, który zawnioskował o obniżenie wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP zawsze korzysta z ochrony przed zwolnieniem z pracy?
 • Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
 • W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
 • Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
 • W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP
 • Jak prawidłowo ustalić datę wygaśnięcia stosunku pracy w związku z upływem                 3-miesięcznego pobytu pracownika w areszcie tymczasowym?
 • Jakie kryteria mogą decydować o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych?
 • Czy pracownik, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego ma prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych?
Program

1)     Tryby zmiany warunków umów o pracę

a)     porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 91 KP, art. 231a KP)

b)     porozumienie zmieniające,

c)     wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy)

2)     Tryby rozwiązywania umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem

a)     porozumienia stron

b)     rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 52, 53, 55 KP)

c)     rozwiązania za wypowiedzeniem,

3)     Ograniczenia i zakazy rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany jej warunków

a)     Najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania:

- wiek przedemerytalny,

- urlop wypoczynkowy i choroba,

- kobiety w ciąży,

- pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem,

- działacze związkowi,

b)     Warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem

4)     Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych (ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)

a)     Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?

b)     Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień?

c)     Zwolnienia grupowe: tryb zbiorowy i indywidualny – różnice,

d)     Odprawa pieniężna,

e)     Ponowne zatrudnienie.

Prowadzący
dr Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Stały współpracownik systemszkolenia.pl
Forma
Program uwzględnia omówienie zmian, będących następstwem wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158) oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dyrektywa Nr 2019/1152), m.in. w zakresie ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem, jak również w zakresie rozwiązywania umów o pracę na okres próbny oraz umów o pracę na czas określony.
Czas trwania
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Lokalizacja
Cena
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) do: 27-06-2024
W cenę wliczono
•Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Zdobyta wiedza
Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji związanych z procedurą zmiany warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę oraz zasad dotyczących jej rozwiązywania. Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów regulujących zasady zmiany warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umów o pracę.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.