menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Karpacz, szkolenie wyjazdowe - LETNIA SZKOŁA PRAWA PRACY 2024 r. [#8869]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

MODUŁ I: 28 sierpnia

1.Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i polska ustawa o ochronie sygnalistów - stan prac i przygotowanie pracodawcy do wdrożenia.

 • Jak się przygotować do nadchodzącej ustawy
 • Obowiązki pracodawcy przewidziane w projekcie ( m.in. obowiązek przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa, ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, obowiązek przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników procedury zgłoszeń wewnętrznych, ustanowienie osoby, jednostki organizacyjnej lub podmiotu zewnętrznego do przyjmowania zgłoszeń, wskazanie osoby lub jednostki organizacyjnej do podejmowania działań następczych, utworzenie kanałów zgłoszeń,  prowadzenia działań następczych, ochrona danych osobowych sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie, utworzenie i prowadzenie rejestru zgłoszeń)

2.Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 • Co zmienia się w obowiązkowym wyposażeniu stanowisk pracy wyposażonych
  w monitory ekranowe? Alternatywne rozwiązania dla pracodawców obniżające koszty w oparciu o przepisy rozporządzenia
 • Refundacja okularów i soczewek - przesłanki i zasady

3.Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (w sprawie o numerze C-660/20) z 19 października 2023 r. i jego wpływ na sposób wynagradzania za pracę ponadwymiarową w Polsce.

 • Czy i jak Wyrok wpłynie na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy za pracę przekraczającą wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę?
 • Stanowisko PIP dotyczące skutków wyroku TSUE w sprawie C-660/20 z dnia 15.12.2023 r. oraz możliwych działań inspektorów pracy w związku z jego wydaniem.

4.Dni wolne za oddanie krwi - Stanowisko Narodowego  Centrum Krwi

5.Nowelizacja art. 222 K.p.

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY Z 26.04.2023

6.Zmiany dotyczące umów na okres próbny.

7.Ograniczenie możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny przez tego samego pracodawcę z tym samym pracownikiem.

8.Uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy po upływie okresu próbnego.

9.Nowe klauzule w umowach na okres próbny.

10.Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia

 • Jak zmienia się zakres informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi?

 • Jakie dopuszczalne formy przekazania informacji przewidują znowelizowane przepisy?

 • Czy możliwe jest informowanie pracownika o warunkach zatrudnienia przez wskazanie przepisów regulujących dany zakres uprawnień pracowniczych?

11.Przepisy o kontroli trzeźwości po roku obowiązywania

 • Problemy stosowania

 • Czy pracownik ma obowiązek poddać się kontroli trzeźwości prowadzonej przez pracodawcę - skutki odmowy

 • Problematyka ochrony danych osobowych przy kontroli trzeźwości - uwaga!!!  tu grożą kary !!!

12.Przepisy o pracy zdalnej po roku obowiązywania

 • Problemy stosowania

 
MODUŁ II: 29 sierpnia

1.Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony

2.Jak uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas określony/nieokreślony? - przyczyny uzasadniające wypowiedzenie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego - przegląd najważniejszych orzeczeń

3.Prawo pracownika do wystąpienia z wnioskiem o korzystniejszą formę zatrudnienia, gwarantującą bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy

4.Prawo pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, niż stosunek pracy w znowelizowanych w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy

5.Urlop opiekuńczy - nowy rodzaj urlopy w nowelizowanych przepisach Kodeksu pracy - jak go udzielać? .

6.Zwolnienie z powodu "siły wyższej"

7.Uprawnienie pracowników -  wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia do korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy - na czym polega to uprawnienie? co należy rozumieć pod pojęciem elastycznej organizacji pracy?

8.Zwiększona ochrona pracowników - korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jakiego rodzaju urlopów dotyczy? Jakie są jej zasady?

9.Ograniczenie możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania go poza stałe miejsce pracy.

10.Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego związane z wyrównywaniem praw obojga rodziców - jak zmienią się okresy urlopu rodzicielskiego? Jak będzie się kształtowało indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego dla matki i dla ojca?

11.Wydłużenie wymiaru trwania urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia przez pracownika prawa do korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy.

12.Zmiany w urlopie ojcowskim.

13.Zmiany dotyczące zasad dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.

14.Zmiany w przepisach wykonawczych - dokumentacja pracownicza; świadectwo pracy.

15.Nowe typy wykroczeń przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy

16.Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

 

MODUŁ III: 29 sierpnia

1.Przepisy o kontroli trzeźwości po roku obowiązywania

 • Problemy stosowania

 • Czy pracownik ma obowiązek poddać się kontroli trzeźwości prowadzonej przez pracodawcę - skutki odmowy

 • Problematyka ochrony danych osobowych przy kontroli trzeźwości - uwaga!!!  tu grożą kary !!!

2.Przepisy o pracy zdalnej po roku obowiązywania

 • Problemy stosowania

3.Krytyka pracodawcy przez pracownika - dopuszczalność i granice

4.Pracownik w Internecie i mediach społecznościowych.

 

5.Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

Prowadzący
Mariusz Nowak - ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
Forma
szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 27 sierpnia 2024 r. od godz. 15.00 Do dnia 29 sierpnia 2024 r., wyjazd po obiedzie
Termin / Lokalizacja
 1. 27.08.2024 / Karpacz, Hotel Gołębiewski
Cena
jedna osoba z firmy 2790 zł. netto, dwie i więcej 2690 zł. netto
W cenę wliczono
•zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •2 noclegi w pokojach 2-osobowych, •pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:2x śniadanie, 2x obiad, 2x kolacja, 2x przerwa kawowa oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu UWAGA: -dostępny jest wariant szkolenia z wycieczką -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów. Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania: uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego. W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.