menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


POTWIERDZONE Szkolenie wyjazdowe Wisła - KADRY I PŁACE 2024 W PRAKTYCE – ZMIANY I NOWOŚCI [8701]

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program
Płace 2024  

1. Przychody podatkowe

 • Rodzaje przychodów

- pieniądze

- wartości pieniężne

- wartość świadczeń w naturze

- wartość innych nieodpłatnych świadczeń

 • Moment uzyskania przychodów

- otrzymanie świadczenia

- postawienie świadczenia do dyspozycji

2. Koszty uzyskania przychodów

 • Stosunek pracy

- koszty kwotowe

- koszty procentowe

- możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania

 • Umowy cywilnoprawne

- koszty kwotowe

- koszty procentowe

- przypadki, gdy nie nalicza się kosztów uzyskania

 • Koszty autorskie

- limit kosztów autorskich

- katalog podatników, którym przysługują koszty autorskie

- zmiana podejścia organów podatkowych do sposobu naliczania kosztów autorskich

- korekta KUP50% za poprzedni rok

3. Składki ZUS

 • Składki na ubezpieczenia społeczne
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych

4. Wpłaty na PPK   

 • Uczestnicy PPK
 • Rodzaje wpłat
 • Zasady rozliczania

5. Omówienie wybranych świadczeń

 • Wypłaty po śmierci pracownika
 • Opodatkowanie drobnych upominków, karty podarunkowe, itp.
 • Posiłki dla pracowników
 • Delegacja a oddelegowanie
 • Zwolnienia dla kierowców
 • Szkolenia pracownicze
 • Świadczenia z ZFŚS a podatek i składki
  • Zapomogi
  • Świadczenia na rzecz emerytów
  • Świadczenia rzeczowe i pieniężne
  • Wypoczynek dzieci
  • Do kiedy obowiązują wyższe limity zwolnień związane z COVID-19
Kadry 2024

1. Praca zdalna

 • Wprowadzenie pracy zdalnej
 • Określanie zasad pracy zdalnej
 • Rodzaje pracy zdalnej
 • Miejsce wykonywania pracy zdalnej
 • Obowiązki pracodawcy
 • Procedury związane z pracą zdalną
 • Kontrola pracy zdalnej

 

2. Kontrola trzeźwości

 • Konsekwencje spożywania alkoholu w miejscu pracy lub przyjścia do pracy w stanie nietrzeźwości
 • Zasady badania trzeźwości
 • Alkomat i badanie krwi
 • Konsekwencje badania
 • Badanie na obecność innych substancji
 • Badanie osób nie będących pracownikami

 

3. Umowa o pracę

 • Umowy na okres próbny
 • Zakres umowy o pracę
 • Informacje dla pracowników
 • Zasady rozwiązywania umów na czas oznaczony

4. Prawa i obowiązki

 • Korzystanie z uprawnień
 • Zakaz zakazu dorabiania
 • Wniosek o zmianę umowy
 • Szkolenia pracownicze

5. Urlop opiekuńczy

 • Na czy polega urlop opiekuńczy?
 • Kiedy można skorzystać z urlopu opiekuńczego
 • Wymiar urlopu opiekuńczego
 • Czy urlop opiekuńczy jest odpłatny?

6. Dodatkowe dni wolne od pracy

 • Kiedy można skorzystać z nowego zwolnienia
 • Wymiar zwolnienia i zasady korzystania
 • Odpłatność
 • Termin i forma złożenia wniosku

7. Urlop rodzicielski na nowych zasadach

 • Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Prawo do wyłącznej części urlopu rodzicielskiego
 • Forma i termin składania wniosku
 • Dzielenie urlopu na części
 • Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego
 • Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy
 • Rodzice adopcyjni

8. Urlop ojcowski na nowych zasadach

 • Zasady korzystania
 • Termin korzystania z urlopu
 • Wymiar urlopu

9. Ochrona trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich – nowe uprawnienia pracowników

 • Nowe zasady ochrony przed zwolnieniem
 • Kiedy nie obowiązuje ochrona
 • Dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich

10. Elastyczna organizacja czasu pracy

 • Definicja elastycznej organizacji pracy
 • Kiedy można złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy?
 • Treść i forma wniosku

 

Umowy cywilnoprawne 2024 r.

1. Jak konstruować umowy cywilnoprawne

 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło
 • Kontrakt menedżerski
 • Powołanie do zarządu lub rady nadzorczej
 • Umowy przenoszące prawa autorskie – aktualne interpretacje podatkowe
 • Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej

2. Język i waluta umowy

3. Czy podpis na rachunku jest konieczny

4. Umowa zlecenia a umowa o pracę

 • Podobieństwa i różnice miedzy umowami
 • Konsekwencje stwierdzenia istnienia stosunku pracy
 • Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia

5. Umowa o dzieło a umowa zlecenia

 • Rezultat i należyte staranie
 • Argumenty stosowane przez ZUS przy podważaniu umowy o dzieło
 • Jakie zapisy dają szansę na wybronienie umowy o dzieło przed ZUS

6. Kontrakt menedżerski a umowa zlecenia

7. Wynagrodzenia i inne świadczenia

 • Zasady ustalania wynagrodzeń
 • Świadczenia na rzecz wykonawców umów
 • Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa
 • Wynagrodzenia należne po śmierci zleceniobiorcy
 • Należności z tytułu podróży służbowych
 • Świadczenia BHP

8. Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych w 2024 r.

 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych
 • Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej i poza nią
 • Przyjmujący zlecenie i świadczący usługi
 • Ewidencja godzin przy zleceniu
 • Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń
 • Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia
 • Czy można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia
Prowadzący
Paweł Ziółkowski - prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik firmy SYSTEM.
Forma
szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 25 czerwca 2024 r. od godz. 15.00 Do dnia 28 czerwca 2024 r., wyjazd po obiedzie
Lokalizacja
Cena
jedna osoba z firmy 3480 zł. netto / dwie i więcej 3380 zł. netto
W cenę wliczono
•zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •3 noclegi w pokojach 2-osobowych, •pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3x śniadanie, 3x obiad, 3x kolacja, 3x przerwa kawowa) oraz bezpłatne korzystanie z centrum TROPICANA w hotelu UWAGA: -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów. Ważna informacja dotycząca zakwaterowania w pokoju 2-osobym do pojedynczego wykorzystania: uprzejmie informujemy, iż organizator nie pokrywa kosztów związanych w wykorzystaniem pokoju dwuosobowego przez jedną osobę, która w zgłoszeniu uczestnictwa nie deklaruje uiszczenia dopłaty do pokoju 1-osobowego. W sytuacji, w której organizator nie będzie miał możliwości dokwaterowania drugiej osoby, konieczność dopłaty do niewykorzystanej połowy pokoju leży po stronie Zamawiającego
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.