menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Ochrona i remediacja środowiska gruntowo-wodnego i powierzchni ziemi: regulacje formalno-prawne; zagadnienia praktyczne

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Szkolenie adresujemy do podmiotów prowadzących działalność stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody w środowisku, w tym wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego, oraz władających terenami, na których w przeszłości prowadzono działalność mogącą być przyczyną historycznego zanieczyszczenia gleby i ziemi.

Celem szkolenia jest m.in. zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia oceny nieruchomości gruntowej pod kątem zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz realizacji obowiązków dotyczących przeprowadzenia remediacji, a także z wymaganiami oraz zasadami przygotowania dokumentów dotyczących gleby i ziemi w procedurze pozwoleń zintegrowanych, tj. raportów początkowych, raportów końcowych, ,,analizy ryzyka”.

Istotną część szkolenia stanowią również zagadnienia dotyczące sposobów i metod przeprowadzania remediacji oraz technologii oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego.
Ochrona i remediacja powierzchni ziemi

 1. Przepisy prawne regulujące zagadnienia zanieczyszczenia i remediacji gleby i ziemi: ustawa – Prawo ochrony środowiska, Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, akty wykonawcze do ww. ustaw

 2. Badania zanieczyszczenia gleby i ziemi:
  • etapy identyfikacji miejsc zanieczyszczonych,
  • dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w glebie i w ziemi,
  • jak określić sposób użytkowania terenu,
  • obowiązujące metodyki wykonywania badań i pomiarów,
  • jak określić dopuszczalny poziom substancji spoza listy.

 3. Obowiązki dla władających powierzchnią ziemi, podmiotów korzystających ze środowiska i organów w przypadku wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi oraz historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi:
  • odpowiedzialność za przeprowadzenie badań i remediację zanieczyszczonego terenu,
  • procedury nałożenia i egzekwowania powyższych obowiązków.

 4. Remediacja zanieczyszczonej gleby i ziemi:
  • kto jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji,
  • zakres i forma zatwierdzenia planu remediacji,
  • sposoby prowadzenia procesu remediacji,
  • omówienie relacji z przepisami z zakresu gospodarki odpadami.

 5. Ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska:
  • elementy oceny,
  • dokumentacja potwierdzająca występowanie bądź brak występowania znaczącego zagrożenia,
  • okoliczności pozwalające na zwolnienie z obowiązku remediacji,
  • założenia metodyki weryfikacji i wyznaczania dopuszczalnych zawartości w glebie lub w ziemi substancji powodujących ryzyko dla zdrowia ludzi i stanu środowiska.

 6. Zbieranie danych o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi:
  • zakres informacji gromadzonych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  • kto ma dostęp do powyższych danych,
  • kto jest obowiązany do zgłaszania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i zakres informacji zawartych w zgłoszeniu,
  • identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  • etapy identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przez Starostę,
  • jakie są źródła pozyskiwania danych o miejscach zanieczyszczonych w przeszłości.

 7. Zasady i tryb udostępniania informacji o historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi oraz o szkodach w środowisku w powierzchni ziemi

 8. Wymagania w zakresie ochrony gleby i ziemi w procedurze pozwoleń zintegrowanych: raport początkowy i jego znaczenie w procedurze uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport końcowy, „analiza ryzyka”:
  • kiedy operator jest obowiązany opracować raport początkowy,
  • jaki zakres informacji jest niezbędny do sporządzenia ww. dokumentów,
  • w jaki sposób należy je przygotować i przedstawić,
  • konsekwencje zapisów w raporcie początkowym o stanie gleby, ziemi i wód podziemnych.  Remediacja środowiska gruntowo-wodnego

 1. Substancje powodujące ryzyko zanieczyszczeń środowiska

 2. Podział gruntów w oparciu o sposób ich użytkowania

 3. Charakterystyka terenu zanieczyszczonego w kontekście remediacji:
  • rodzaje działalności mogące powodować zanieczyszczenia,
  • użytkowanie terenu,
  • budowa geologiczna; warunki hydrogeologiczne,
  • ocena występowania zagrożenia dla ludzi i stanu środowiska,
  • rodzaj, zasięg i ładunek substancji występujących w środowisku,
  • strategia poboru próbek gruntów i wód podziemnych,
  • pobór próbek gruntów i wód w przestrzeni regulowanej,
  • zakres badań laboratoryjnych konieczny dla oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego,
  • ocena stwierdzonych zanieczyszczeń w gruncie,
  • identyfikacja potencjalnych dróg migracji i potencjalnych receptorów zanieczyszczeń.

 4. Metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego:
  • w terenie:
  – In situ,
  – Ex situ,
  • poza terenem (Off site).

 5. Technologie oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego:
  • metody fizykochemiczne,
  • metody biologiczne,
  • stabilizacja (unieruchamianie) zanieczyszczeń,
  • bariery fizyczne i hydrauliczne,
  • przepuszczalne bariery aktywne,
  • termiczne oczyszczanie gruntu,
  • fitoremediacja,
  • naturalna regeneracja i wspomagana naturalna regeneracja.

 6. Monitoring i ocena efektów remediacji

 7. Raport końcowy z przeprowadzenia prac remediacyjnych

 8. Studium przypadku

 9. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
Specjalista w zakresie badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie występowania zanieczyszczeń w środowisku. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów, dokumentacji, projektów rekultywacji, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz prac badawczych dotyczących stanu jakości gruntów i wód podziemnych. Doktor nauk o ziemi w zakresie geochemii. Doświadczony wykładowca.
Forma
wykład, studium przypadku, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
Zajęcia 6 i 7 czerwca w godzinach: 9:00 – 15:00.
Lokalizacja
Cena
1300 zł netto;
Zgłoszenie
Ochrona i remediacja środowiska gruntowo-wodnego i powierzchni ziemi: regulacje formalno-prawne; zagadnienia praktyczne
W cenę wliczono
udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem. Stawka VAT: 23%. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie ukończenia szkolenia
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.