menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


FAKTUROWANIE OD PODSTAW W 2024 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN I AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO [#8852v}

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

1.  Podstawy prawne dotyczące faktur
    - transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
    - zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
    - które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury

    - faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP
    - sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP


2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:

 • faktury „klasyczne”
 • faktury  - procedura marży
 • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
 • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
 • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
 • duplikaty faktur
 • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • faktury „pro-forma”,
 • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
 • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy, dokumentowanie usług budowlano - montażowych
 • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

3.  Faktury  korygujące

 • anulowanie faktury
 • kiedy wystawiamy fakturę korygującą a kiedy notę korygującą – rodzaje korekt
 • zawartość faktury korygującej, kto wystawia
 • zbiorcze faktury korygujące
 • korekta faktur w walucie obcej, kurs waluty obcej
 • moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie dostawcy i nabywcy
 • faktury korygujące w obrocie międzynarodowym – moment rozliczenia
 • korekty a bonusy, upusty i premie pieniężne
 • faktury korygujące w KseF – dodatkowe zalety

4.  Faktury elektroniczne - tradycyjne

 • faktury elektroniczne zamiast papierowych
 • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
 • rodzaje faktur elektronicznych,
 • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
 • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
 • zaliczka a e-faktura
 • zakres informacyjny e-faktury
 • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
 • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
 • notą korygującą w formie elektronicznej,
 • przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.

5.  Faktury  ustrukturyzowane

 • podstawa prawna stosowania KseF
 • pojęcie „faktury ustrukturyzowanej”
 • czym jest faktura ustrukturyzowana?
 • Jak wystawiać fakturę  przy zastosowaniu KSeF
 • wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur)

            - akceptacja otrzymywania faktur ustrukturyzowanych przez nabywcę

            - weryfikacja pobrania faktury ustrukturyzowanej przez nabywcę

 • dostęp do faktury ustrukturyzowanej
 • zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności  faktury ustrukturyzowanej
 • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
 • faktura korygująca w postaci i do faktur ustrukturyzowanych
 • jakie dokumenty nie będą funkcjonować w formie faktur ustrukturyzowanych
 • faktury wystawiane na kasach fiskalnych online
 • faktury dla konsumentów (osób nieprowadzących działalności gospodarczej)
 • procedura samofakturowania w KSeF
 • plusy i minusy wystawiania ustrukturyzowanych faktur
 • zasady wystawiania faktur w I połowie 2024 roku

             - zmniejszenie zakresu danych na fakturach i zmiana terminu ich wystawiania.

 • zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych (art. 106na – 106ne; 106r)
 • kto może wystawiać faktury za pomocą KSeF
 • oprogramowanie umożliwiające  wystawianie faktur ustrukturyzowanych
 • uwierzytelnienie się na platformie KSeF
 • archiwizacja faktur ustrukturyzowanych, duplikaty faktur
 • wystawianie i doręczanie e-faktur ustrukturyzowanych
 • faktury ustrukturyzowane – pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów:
 • dostęp anonimowy do e-faktury, kody QR
 • faktury ustrukturyzowane w obrocie międzynarodowym

6.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:

 • faktura a różne stawki VAT,
 • rabat / premia na fakturze,
 • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody – nowe zasady wynikające ze Slim VAT-3

7.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

8.  Duplikaty faktur (do końca 2023)/ faktur elektronicznych.

 • zasady wystawiania,
 • podatek naliczony z duplikatu faktury – zmieniony termin prawa do odliczenia.

9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami  pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)

 • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
 • weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów
 • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
 • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
 • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
 • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
 • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami.

10. Mechanizm podzielonej płatności

    - kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

    - ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

    - dobrowolność stosowania zasady „split payment”

    - załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

    - korzyści ze stosowania split payment

 • Wyłączenie art. 112 b
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Korzyści również dla sprzedawcy
 • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
 • Przyspieszony termin zwrotu
 • Płynność finansowa

11. Biała lista i MPP

 • rachunek bankowy ujęty w wykazie czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
 • zawartość informacyjna „Białej Listy”
 • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”

12. Kasy fiskalne – 2023

 • nowe rozporządzenie wykonawcze
 • kasy on-line 2023
 • nowe obowiązki podatników.

13.  Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy

 • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
 • oznaczenia dowodów sprzedaży
 • symbole procedur szczególnych
 • oznaczenie dowodów zakupu
 • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
 • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU
Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik systemszkolenia.pl
Forma
Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82
Lokalizacja
Cena
480.00 netto zł./osobę (590.40 zł. brutto) do: 06-06-2024
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera, •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.