menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji. (EDYCJA JESIEŃ 2024)

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Praktyczne szkolenie kierowane do: działów transportu, logistyki, handlu, zakupów przedsiębiorstw, firm przewozowych, spedytorów, firm logistycznych.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/JAK_ZAWIERAC_UMOWY_W_TRANSPORCIE_I_SPEDYCJI.PDF


Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • KATOWICE 20.05.2024, 10.10.2024
 • WARSZAWA 23.05.2024, 14.10.2024
 • GDAŃSK 27.06.2024, 16.09.2024

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (890zł + 23% VAT):
 • 06.06.2024
 • 08.07.2024
 • 26.08.2024
 • 17.09.2024
 • 17.10.2024
 • 18.11.2024
 • 18.12.2024

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone stacjonarnie (u Państwa) albo za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:
Realizacja każdego przewozu może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem. Problem ten rozważa zarówno wysyłający, jak i przewoźnik. Kierowca podpisując dokument CMR stwierdza, że otrzymał towar we właściwym stanie i we właściwej ilości.
W praktyce może być różnie. Czasami towar uszkodzi przewoźnik, ale wynika to z niewłaściwego jego załadowania lub niewystarczającego opakowania, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, szczególnie przed przemieszczaniem. Problemy reklamacji w transporcie nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność  z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami konwencji przewozowych. Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy.
Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie. Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania… Jaki błąd popełnił wysyłający?  Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jakie prawa zleceniodawcy należy zabezpieczyć w umowie transportowej, a jakie w spedycyjnej?
- Czy w transporcie i spedycji należy posługiwać się wyłącznie zleceniem?
- Które ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika nie będą skuteczne pomimo uwzględnienia ich w umowie?

2. Jak zawierać umowy ramowe o obsługę transportową?
- Kiedy umowy należy rozszerzyć o specjalny interes w przewozie towaru?

3. Jak zabezpieczyć interesy stron w umowach w transporcie samochodowym?

- Czy list przewozowy CMR jest potwierdzeniem warunków umowy?
- W jakich przypadkach ogólne warunki przewozu nie będą miały zastosowania?

4. Jak zawierać umowy z poszanowaniem równości stron w transporcie kolejowym?
- Czy można wpływać na zakres odpowiedzialności przewoźnika kolejowego?
- Kiedy Konwencja COTIF/CIM nie będzie miała zastosowania do umowy?
- W jaki sposób ukształtować umowę dzierżawy wagonów i cystern?

5. Jak zawierać umowy z agentami i armatorami w transporcie morskim?
- Czy potwierdzeniem umowy jest konosament czy nota bukingowa?
- Kiedy przewoźnik nie musi dotrzymać terminu załadunku?
- Czy można zabezpieczyć się przed tzw. „rolowaniem kontenera”?
- Kiedy agent musi potwierdzić datę załadunku?
- Kogo obciążają koszty sztauerki?
- Jak wykorzystać Konwencję RHV?
- Co zmieniło się w ramach nowych Rotterdam Rules?
- Jakie specyficzne postanowienia powinny zawierać umowy czarterowe?

6. Jak zawierać umowy zapewniające możliwość dochodzenia roszczeń w transporcie lotniczym?
- Czy zastosowanie będzie miała Konwencja warszawska czy Konwencja montrealska?
- Na czym polega specyfika ubezpieczenia w transporcie lotniczym?

7. Jak zawierać dobre umowy ze spedytorem?
- Co zmienia się w umowie, gdy spedytor świadczy usługi transportowe?
- Kiedy mają zastosowanie do umowy OPWS?
- Czy spedytor może zwolnić się od odpowiedzialności za innych spedytorów i przewoźników?
- W jaki sposób uwzględnia się odpowiedzialność spedytora za szkody, a w jaki sposób za utracone korzyści?
- Czy istnieje konieczność ustalenia dodatkowego ubezpieczenia w umowie poza OCP?

8. Jak wpływają na umowy transportowo-spedycyjne postanowienia zwyczajów w zakresie bazy dostawy?

ANALIZA PRZYPADKÓW:
- praktyczna analiza procesu zawierania umów w transporcie na przykładach,
- przygotowanie argumentów prawnych do negocjowania warunków umowy transportowej.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem

INFORMACJE DODATKOWE

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 1160 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe  w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1260 zł. netto + 23% VAT
Zakwaterowanie: pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach/apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.

Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach. Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
Wykład, case studies,dyskusja.
Czas trwania
Jeden dzień, 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 16.09.2024 / Gdańsk, Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9
 2. 10.10.2024 / Katowice, Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a
 3. 14.10.2024 / Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2
Cena
1160 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji. (EDYCJA JESIEŃ 2024)
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe w segregatorze + długopis, zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: - uporządkują swoją wiedze na temat systemu prawa transportowego i zasad jego wykorzystania w bieżącej pracy, - zdobędą wiedzę na temat skutecznego zawierania umów w transporcie i spedycji, zabezpieczających interesy stron umowy, - zdobędą wiedzę odnośnie zasad uzasadniania swojego stanowiska postanowieniami umów i warunków ogólnych, w sytuacji utraty towaru, ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie, - zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się procedurami w transporcie oraz dokumentami umownymi (np. zleceniem przewozowym, zleceniem spedycyjnym), - nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów transportowych i spedycyjnych, - zdobędą praktyczne umiejętności doboru przewoźników, spedytorów, zleceniodawców i ich weryfikacji, - nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rynku transportowo - spedycyjnym, przepisach i ich aktualizacjach, - zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynku TSL (transportowo - spedycyjno - logistycznego) na etapie regulowania warunków współpracy, - zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z postanowień umów na rynku TSL.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.