menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


HARMONOGRAMY CZASU PRACY 2024. ZASADY PRAWIDŁOWEGO TWORZENIA, STOSOWANIA ORAZ ZMIANY [#8825v]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

CZAS PRACY - DEFINICJA I PODSTAWOWE POJĘCIA NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO TWORZENIA HARMONOGRAMÓW, ICH STOSOWANIA I ZMIANY

1. Czas pracy

• Definicja czasu pracy

•  Jakie okresy zaliczamy do czasu pracy?

•  Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?

•  Czy cały czas obecności pracownika w zakładzie pracy to czas pracy?

•  Czy i jakie szkolenia zaliczamy do czasu pracy?

•  Co to jest norma czasu pracy i jakie są rodzaje takich norm?

•  Średniotygodniowa norma łączna czasu pracy – jak ustalić, czy jej nie przekraczamy – stanowisko urzędowe MRPiPS

•  Doba pracownicza – co to jest i jakie jest jej znaczenie w procesie tworzenia harmonogramów czasu pracy, ich zmiany, wydawania bierzących poleceń dotyczących organizacji czasu pracy?

•  Kiedy się zaczyna i kończy tydzień rozliczeniowy czasu pracy? Jakie jest znaczenie pojęcia tygodnia dla procesu tworzenia i zmiany harmonogramu.

•  Co to jest wymiar czasu pracy?

2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym

•  Jak obliczyć wymiar czasu w okresie rozliczeniowym?

•  Jak na wymiar czasu pracy wpływa nieobecność pracownika?

•  Wymiar czasu pracy, a nawiązanie lub rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego.

3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy

•  Ile wynosi odpoczynek dobowy?

•  Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?

•  Ile wynosi odpoczynek tygodniowy?

•  Czy odpoczynek dobowy może być skrócony?

•  Jak uwzględniać odpoczynki w procesie tworzenia harmonogramów czasu pracy?

 

4. Systemy czasu pracy

•  Co to jest system czasu pracy?

•  Wpływ stosowanych systemów czasu pracy na proces tworzenia harmonogramów.

5. Rozkład czasu pracy i zasady prawidłowego tworzenia harmonogramu czasu pracy

•  Co to jest rozkład czasu pracy?

•  Co to jest harmonogram czasu pracy i kiedy musimy go sporządzać?

•  Czy musimy ustalić harmonogram na cały okres rozliczeniowy?

•  Kiedy pracownik musi poznać harmonogram, który będzie go obowiązywał?

•  Jak sporządzić prawidłowy harmonogram?

•  Czy dopuszczalna jest zmiana harmonogramu? Jakie są przesłanki dopuszczalności zmiany harmonogramu czasu pracy - stanowisko PIP.

•  Jak uregulować problematykę zmiany harmonogramu w aktach wewnątrzzakładowych ?

•  W jakim terminie musimy poinformować pracownika o zmianie harmonogramu?

 

6.  Praca w godzinach nadliczbowych – definicja, zasady polecania i rozliczania, limity

•  Godziny nadliczbowe dobowe – kiedy praca staje się nadliczbową?

•  Czy system i rozkład czasu pracy wpływają na godziny nadliczbowe w dobie pracowniczej?

•  Godziny nadliczbowe średniotygodniowe – kiedy się pojawiają?

•  W jakich przypadkach można polecić pracę w godzinach nadliczbowych, a kiedy jest to zakazane?

•  Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracodawca zawsze musi wydać wyraźne polecenie?

•  Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych?

•  Jak ustalić, że wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych? Które godziny nadliczbowe zaliczymy do dobowych, a które do średniotygodniowych?

•  Problem godzin nadliczbowych, których nie można zaliczyć do żadnej doby rozliczeniowej czasu pracy - stanowisko PIP.

•  Jak rekompensować godziny nadliczbowe?

•  Wynagrodzenie, dodatek lub czas wolny jako forma rekompensaty pracy nadliczbowej – kto o niej decyduje? Która jest najkorzystniejsza?

•  Wystąpienie godzin nadliczbowych, a harmonogram pracy - czy pojawienie się godzin nadliczbowych generuje konieczność zmiany harmonogramu?

7. Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – dopuszczalność i rekompensowanie

•  Kiedy możemy polecić pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?

•  Czy zawsze pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy musimy rekompensować udzieleniem innego dnia wolnego ?

•  Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy a harmonogram pracy - czy generuje ona konieczność zmiany harmonogramu?

 

8. Praca w niedziele i święta – dopuszczalność i rekompensowanie

•  Kiedy możemy polecić pracę w niedziele i święta ?

•  Jak rekompensować pracę w niedziele i święta?

•  Praca w niedziele i święta a harmonogram pracy - czy generuje ona konieczność zmiany harmonogramu?

 

9. Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie

 

10. Dokumentacja czasu pracy – ewidencja czasu pracy a harmonogram

11. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie przepisów o czasie pracy

•   Dodatkowe  15 minutowe przerwy od pracy wliczane do czasu pracy po nowelizacji Kodeksu pracy.

•  Wliczanie szkoleń do czasu pracy

12. Najczęściej popełniane błędy w praktyce stosowania przepisów o czasie pracy stwierdzane w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki harmonogramów czasu pracy.

13. Wytyczne do kontroli tematu "Przestrzeganie przepisów o czasie pracy" stosowane przez PIP – zapoznanie uczestników z ich treścią; jak je wykorzystać do audytu wewnętrznego?

Prowadzący
Mariusz Nowak - ekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
Forma
Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82
Czas trwania
Godziny zajęć: 9.30-14.30
Lokalizacja
Cena
420.00 netto zł./osobę (516.60 zł. brutto) do: 15-05-2025
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera, •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.