menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawne aspekty ochrony gruntów rolnych i leśnych z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program
Na czym polega wyłączenie gruntu z produkcji?
Jak naliczać opłaty związane z wyłączeniem?
Jakie obowiązki wiążą się z wyłączeniem?
Co robić w przypadku rozbieżności pomiędzy ewidencją a stanem faktycznym na gruncie?
Czy tylko właściciel może wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na wyłączenie?
W jaki sposób właściciel może zrezygnować z prawa do wyłączenia?
Czy zgoda na zmianę przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wygasa w przypadku stwierdzenia nieważności tego planu lub konieczności jego zmiany?
Czy każda inwestycja liniowa lub postawienie każdego wiatraka na gruncie rolnym lub leśnym wymaga zmiany przeznaczenia?
Czy zapłata należności określonych w art. 28 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zwalnia z obowiązku rekultywacji?
Czym kierować się przy ustalaniu kierunku rekultywacji?
Czy konieczne jest sporządzenie projektu rekultywacji?
Kiedy do rekultywacji stosujemy przepisy ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie?
Kto jest odpowiedzialny za rekultywację gruntu, który został sprzedany?
Jak przeprowadzić egzekucję obowiązku rekultywacji?
Co zrobić, gdy osoba, która otrzymała zgodę na zmianę lasu na użytek rolny, wybudowała na tym gruncie np. stację benzynową?

Na te pytania muszą w praktyce często odpowiadać organy odpowiedzialne za ochronę gruntów.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych stwarza niestety liczne problemy, których rozwiązania trudno szukać w dostępnej literaturze. Celem szkolenia jest omówienia obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian, w celu wskazania możliwych sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów oraz dostarczenia uczestnikom szkolenia rzetelnej i unikatowej wiedzy w tym zakresie.


PROGRAM

I. Wprowadzenie – pojęcie gruntów rolnych i leśnych i ich ochrony


II. Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej lub rolnej

 1. Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji:
  • pojęcie wyłączenia gruntu z produkcji,
  • problematyka podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji,
  • wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji,
  • kiedy można wyłączyć grunt z produkcji,
  • wyłączenie gruntu z produkcji a pozwolenie na budowę,
  • należności i opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji,
  • obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby,
  • rezygnacja z prawa do wyłączenia.
 2. Wątpliwości pojawiające się przy wydawaniu zgody na wyłączenie gruntu z produkcji w przypadku zmiany klasyfikacji gruntu w ewidencji gruntów dokonanej po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Problematyka dróg dojazdowych do gruntów rolnych lub leśnych
 4. Problematyka braku opłat w przypadku wyłączenia pod budownictwo mieszkaniowe oraz częściowego wyłączenia pod zabudową zagrodową

III. Ochrona gruntów leśnych i rolnych w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjnym

 1. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, problematyka zgody na zmianę przeznaczenia, pojęcie obszaru zwartej zabudowy, zmiana przeznaczenia użytków rolnych kl. I – III po nowelizacji
 2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a ochrona gruntów
 3. Ochrona gruntów a inwestycje kolejowe, drogowe i gazowe
 4. Inwestycje liniowe na gruntach rolnych i leśnych
 5. Zalesianie gruntów rolnych
 6. Lokalizacja farm wiatrowych i fotowoltaicznych a ochrona gruntów rolnych i leśnych

IV. Prowadzenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów

 1. Pojęcie rekultywacji
 2. Kierunki rekultywacji gruntów rolnych i leśnych. Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów a decyzje wydawane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego
 3. Problematyka dokumentów dotyczących rekultywacji, w szczególności projektu rekultywacji
 4. Rozwiązywanie problemów praktycznych przy prowadzeniu rekultywacji gruntów leśnych i rolnych, w tym na terenach pogórniczych
 5. Egzekucja obowiązku rekultywacji
 6. Wykorzystanie osadów komunalnych do rekultywacji

V. Pozostałe zagadnienia

 1. Naliczanie opłat w przypadku naruszenia ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wątpliwości związane z ustaleniem ich wysokości
 2. Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny a ochrona gruntów
 3. Najczęstsze błędy popełnianie przy prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu ochrony gruntów

VI. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Naczelnik wydziału w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, specjalizujący się m.in. w przepisach z zakresu gospodarki odpadami, ochrony gruntów rolnych i leśnych. Trener i legislator z wieloletnim doświadczeniem.
Forma
wykład, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.
Termin / Lokalizacja
 1. 14.06.2024 / online
Cena
700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Zgłoszenie
Prawne aspekty ochrony gruntów rolnych i leśnych z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów
W cenę wliczono
udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem. Stawka VAT: 23%. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie ukończenia szkolenia
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.