menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Gospodarowanie odpadami a działalność kontrolna Inspekcji Sanitarnej

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

W trakcie szkolenia przeanalizowane zostaną przepisy prawne dotyczące gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich poprawnej klasyfikacji i wynikającego z niej prawidłowego sposobu zagospodarowania (niektóre odpady o podobnym składzie i właściwościach mogą być zupełnie różnie klasyfikowane).

Szkolenie skierowane jest do pracowników Inspekcji Sanitarnej oraz pracowników podmiotów podlegających takiej kontroli.PROGRAM

 1. Co należy rozumieć przez:
  • odpady, odpady komunalne, odpady obojętne, bioodpady, odpady z wypadków, odpady medyczne (kiedy odpady przypominające odpady medyczne nie będą do takich zaliczane), odpady weterynaryjne, odpady żywności,
  • posiadacz odpadów, wytwórca odpadów,
  • magazynowanie odpadów, recykling, odzysk, ponowne użycie (czy dotyczy to odpadów), przygotowanie do ponownego użycia, selektywne zbieranie,
  • zapobieganie powstawaniu odpadów.

 2. Wytwarzanie i klasyfikowanie odpadów:
  • w placówkach medycznych,
  • w gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich,
  • w placówkach gastronomicznych ,
  • w zakładach przetwarzania żywności.

 3. Najczęściej występujące błędy w przyporządkowaniu odpadów do określonych grup

 4. Jakie odpady z działalności gospodarczej będą odpadami komunalnymi

 5. Zbieranie odpadów medycznych (możliwości i zakazy)

 6. Prowadzenie w BDO ewidencji dla odpadów wytwarzanych/zbieranych/przetwarzanych – najczęściej występujące problemy:
  • karty ewidencji odpadów,
  • karty przekazania odpadów,
  • katalog odpadów – jak poprawnie sklasyfikować odpady,
  • ewidencja uproszczona,
  • kiedy nie musimy prowadzić ewidencji,
  • aktualizacja BDO.

 7. Unieszkodliwianie oraz magazynowanie odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych

 8. Dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

 9. Warunki utraty statusu odpadu – kiedy materiał/artykuł może utracić status odpadu

 10. Kiedy mamy do czynienia z produktem ubocznym

 11. Zasady magazynowania odpadów zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi

 13. Decyzje administracyjne

 14. Magazynowanie odpadów opakowaniowych w placówkach handlowych w ramach Systemu kaucyjnego

 15. Analiza problemów przedstawianych przez uczestników szkolenia

 16. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
Ekspert w zakresie gospodarki odpadami i BDO, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, monitoringu, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Członek grupy roboczej przy Ministrze Klimatu i Środowiska, ekspert przy Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych. Konsultant doboru technologii przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.
Forma
wykład, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.
Termin / Lokalizacja
 1. 14.06.2024 / online
Cena
Cena szkolenia: 700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Zgłoszenie
Gospodarowanie odpadami a działalność kontrolna Inspekcji Sanitarnej
W cenę wliczono
udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem. Stawka VAT: 23%. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie ukończenia szkolenia
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.