menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Pozwolenia zintegrowane: praktyczne aspekty przygotowania i weryfikacji wniosku

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom poznać przepisy prawa i obowiązujące procedury dla wydawania pozwoleń zintegrowanych. Szkolenie uwzględni stan prawny aktualny w czerwcu 2024 r. a także obejmie praktyczne aspekty oceny wniosków ze względu na spełnianie wymogów ochrony środowiska, również w kontekście obowiązujących konkluzji i przepisów krajowych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów przygotowujących decyzje dotyczące pozwoleń zintegrowanych lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie udzielenia takich pozwoleń, pracowników zakładów przemysłowych odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska, wykonawców wniosków, inwestorów, do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.


PROGRAM

 1. Podstawowe definicje zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska

 2. Regulacje dotyczące pozwoleń zintegrowanych:
  • rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego w świetle rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
  • organy uczestniczące w procedurze wydawania pozwolenia zintegrowanego,
  • udział społeczeństwa,
  • zawartość wniosku wynikająca z przepisów ustawy w szczególności w zakresie technologii, uwarunkowań środowiskowych związanych z lokalizacją instalacji,
  • delimitacja instalacji,
  • ustalenie wielkości dopuszczalnych w przypadku braku konkluzji:
     – emisji do powietrza, hałasu, promieniowania wytwarzania i gospodarowania odpadami,
     – wytwarzania i gospodarowania ściekami,
  • standardy emisyjne w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

 3. Strefy przemysłowe, obszary ograniczonego użytkowania

 4. Rola BAT w pozwoleniach zintegrowanych:
  • zasady stosowania Konkluzji BAT w zakresie technologii oraz emisji.
  • procedura dostosowania pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji BAT.

 5. Mechanizmy elastyczne, zasady i warunki stosowania; warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT

 6. Duże źródła energetycznego spalania (LCP) wybrane aspekty:
  • nowa definicja źródła,
  • zasada sumowania i jej konsekwencje,
  • kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

 7. Oddziaływanie instalacji:
  • na stan jakości powietrza atmosferycznego odniesienia do obliczeń symulacyjnych,
  • na klimat akustyczny odniesienia do obliczeń symulacyjnych),
  • na stan jakości wód.

 8. Gospodarka odpadami – produkty uboczne oraz utrata statusu odpadu

 9. Ochrona gleby i wód podziemnych:
  • obowiązki prowadzących instalacji,
  • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych substancjami, powodującymi ryzyko jako część wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
  • monitoring,
  • raport o stanie gleb na zakończenie działalności.

 10. Rola i miejsce procedur okresowych analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych

 11. Obowiązki sprawozdawcze

 12. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, pełni funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym obecnie FEP. Doświadczony szkoleniowiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza. Trener szkolący administrację krajową w ramach 4 projektów dotyczących wzmocnienia administracji w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Biegły z listy wojewody do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Sekretarz, wiceprzewodniczący i członek Wojewódzkiej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.
Forma
wykład, konsultacje, dyskusja
Czas trwania
Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.
Termin / Lokalizacja
 1. 13.06.2024 / online
Cena
700 zł netto; 650 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
Zgłoszenie
Pozwolenia zintegrowane: praktyczne aspekty przygotowania i weryfikacji wniosku
W cenę wliczono
udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem. Stawka VAT: 23%. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie ukończenia szkolenia
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.