menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Środki trwałe i amortyzacja, WNiP - aspekt podatkowy oraz samochód firmowy. [kod 4441]

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Warunki techniczne: Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online), Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej, Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail, Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach, Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
Program
 1. Środki trwałe – podstawowe pojęcia i definicje
  • definicja środków trwałych w rozumieniu ustaw podatkowych i bilansowych,
  • rodzaje środków trwałych,
  • błędne zakwalifikowanie środka trwałego.
  • zmiany w ustawach o CIT i PITi ich wpływ na amortyzację podatkową środków trwałych.

 2. Nabycie środka trwałego a koszt podatkowy
  • amortyzacja a umorzenie,
  • zasady amortyzacji,
  • częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
  • amortyzacja środków trwałych małej wartości, jednorazowy odpis amortyzacji,
  • limit jednorazowej amortyzacji – 100.000,- zł
  • amortyzacja podatkowa u małych podatników lub podatników rozpoczynających działalność – limit 50 000 euro.

 3. Metody amortyzacji
  • amortyzacja liniowa,
  • amortyzacja degresywna,
  • wspólczynniki stosowane w przypadkach szczególnych,
  • indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków używanych i ulepszonych.

 4. Nabycie środka trwałego a VAT naliczony
  • odliczenie VAT przy zakupie,
  • obowiązek korekty VAT naliczonego przy zakupie środka trwałego zw. ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

 5. Inwestycje w obcych środkach trwałych – zasady amortyzacji.
  • likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym a koszt podatkowy.

 6. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i WNiP:
  • cena nabycia,
  • koszt wytworzenia,
  • wartość rynkowa środka trwałego,
  • sytuacje upoważniające do zastosowania wartości nierynkowej środka trwałego - dokumentowanie przyczyn istotnego odejścia od wartości rynkowej,
  • cena nabycia i koszty dodatkowe,
   • odsetki, prowizje i różnice kursowe - wpływ na wartość początkową środka trwałego,
   • koszty pracy pracowników (departamentów) przy wytworzeniu środka trwałego,
   • szkolenia pracowników a wartość początkowa urządzeń i programów komputerowych stanowiących środki trwałe i WNiP,
  • nieodpłatne i częściowo odpłatne nabycie środków trwałych,
  • szczególne przypadki ustalania wartości początkowej (przekształcenia spółek, nabycie, przedsiębiorstwa lub ZCP),
  • środki trwałe w budowie, likwidacja niezakończonej inwestycji.

 7. Ulepszenie a remont środków trwałych.
  • skutki podatkowe uznania wydatków za remont bądź ulepszenie środka trwałego,
  • istota remontu jako działań przywracających pierwotną użytkowość środka trwałego,
  • ulepszenie środka trwałego - wątpliwości interpretacyjne,
  • przebudowa i rozbudowa środków trwałych (m.in. zagadnienia dotyczące rozbudowy budynków, hal magazynowych, tworzenia tzw. „dobudówek"),
  • modernizacja i rekonstrukcja środków trwałych,
  • adaptacja środków trwałych,
  • remont i ulepszenie w świetle najnowszych wyroków i interpretacji,
  • trwałe odłączenie od środka trwałego części składowej lub peryferyjnej - skutki podatkowe.

 8. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT),
  • charakterystyka symboli i grup KŚT,
  • grunty,
  • budynki i lokale,
  • obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
  • maszyny energetyczne,
  • maszyny, urządzenia i aparaty,
  • urządzenia techniczne,
  • środki transportu,
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

 9. Używanie środków trwałych na podstawie umowy leasingu
  • podstawowe pojęcia:
   • rzeczywista wartość netto,
   • hipotetyczna wartość netto,
   • normatywny okres amortyzacji,
   • umowa leasingu,
  • leasing operacyjny i finansowy,
  • czynsz inicjalny,
  • przeniesienie własności środków trwałych po umowie leasingu,
  • przedłużenie umowy leasingu.
  • cesja umowy leasingowej,
  • leasing nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania.

 10. Wartości niematerialne i prawne
  • definicja wartości niematerialnych i prawnych (WNiP):
  • autorskie i pokrewne prawa majątkowe,
  • licencje,
  • know-how,
  • firma (dodatnia wartość firmy),
  • koszty prac rozwojowych.
  • Minimalne okresy naliczania amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

 11. Aport niepieniężny - wycena i amortyzacja
 12. Nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 13. Wartość używanego środka trwałego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
 14. Środek trwały wykupiony z umowy leasingu a stosowana zasada amortyzacji


POJAZD SAMOCHODOWY W FIRMIE

 1. Zmieniona definicja pojazdu samochodowego / samochodu osobowego
  • zmiany dotyczące zasad odliczenia VAT od nabycia pojazdów samochodowych oraz wydatków eksploatacyjnych.

 2. Odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia samochodów
  • ostatnia zmiana przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia samochodów osobowych  i ciężarowych – wyłączenia, limit 50%
  • ograniczone prawo do odliczenia od wydatków eksploatacyjnych związanych  z pojazdem samochodowym,
  • VAT-26 a prawo odliczenia 100% VAT naliczonego
  • informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów,
  • korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów.

 3. Obowiązki formalne dot. samochodów osobowych z pełnym odliczeniem
  • deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia, przewidywane zmiany
  • obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu – VAT i podatki dochodowe
  • zakres informacyjny ewidencji,
  • obowiązki informacyjne w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.

 4. Obowiązek wykazania podatku należnego przy sprzedaży samochodu z prawem częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu
  • prawo do korekty podatku naliczonego.

 5. Zmiana definicji pojazdu ciężarowego w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych
  • Zapisy w ustawie zmieniającej VAT,
  • Ograniczenia dotyczące samochodów osobowych
  • Leasing pojazdów osobowych użytkowanych w firmie – optymalizacja podatkowa,
  • samochód osobowy w firmie
   • samochód służbowy a wykorzystanie prywatne,
   • samochód prywatny używany do działalności gospodarczej,
   • samochód pracownika wykorzystywany na rzecz firmy,
   • samochód używany na podstawie umów cywilnoprawnych,
    • leasing,
    • dzierżawa,
    • najem,
    • nieodpłatne użyczenie - skutki podatkowe dla firmy i właściciela pojazdu.

 6. Podatkowe skutki wykupienia samochodu z umowy leasingowej po 31-12-2021
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.).
Forma
szkolenie hybrydowe: stacjonarnie we Wrocławiu i online
Czas trwania
od 9.30 do 15.00
Termin / Lokalizacja
 1. 13.06.2024 / online/Wrocław
Cena
online: 420 zł + VAT/od os. dla 2-4 osób: 360 zł + VAT/od os. stacjonarne: 490 zł + VAT/od os. 2-4 osób: 460 zł + VAT/od os.
Zgłoszenie
Środki trwałe i amortyzacja, WNiP - aspekt podatkowy oraz samochód firmowy. [kod 4441]
W cenę wliczono
Cena szkolenia online obejmuje: dostęp do platformy szkoleń on-line materiały szkoleniowe w formie elektronicznej certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej) Szkolenie stacjonarne: - materiały szkoleniowe w formie papierowej, - przerwy kawowe oraz lunch, - Certyfikat uczestnictwa w formie papierowej.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.