menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Podatek VAT w 2024 roku od podstaw [kod 4438]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Warunki techniczne: Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online), Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej, Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail, Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach, Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
Program
 1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń
  • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
  • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,
  • zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,
  • druk VAT-R

 2. Biała lista podatników VAT:
  • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
  • możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
  • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
  • odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

 3. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
  • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
  • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
  • eksport towarów, import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,
  • zasady opodatkowania spisu z natury,
  • czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,

 4. Miejsce świadczenia
  • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
  • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),
  • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

 5. Obowiązek podatkowy
  • moment powstania obowiązku podatkowego zasady ogólne,
  • świadczenia o charakterze ciągłym,
  • moment powstania obowiązku podatkowego zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)
  • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
  • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
  • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek

 6. Podstawa opodatkowania
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
  • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
  • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
  • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
  • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,

 7. Stawki podatku VAT
  • rodzaje stawek podatkowych,
  • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
  • zwolnienia przedmiotowe,

 8. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące
  • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
  • zasady i terminy wystawiania faktur,
  • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
  • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
  • paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
  • refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
  • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,
  • faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,
  • faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
  • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
  • KSeF – faktury ustrukturyzowane
  • odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,

 9. Odliczanie i zwrot podatku
  • źródło podatku naliczonego,
  • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,
  • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • zasada neutralności,
  • zasada stałości,
  • „należyta staranność, dobra wiara”

 10. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.Poszczególne punkty programu poparte będą praktycznymi przykładami, wyrokami sądów administracyjnych oraz interpretacja KIS.
Wszystko w formie przejrzystego i prostego wykładu w pełni zrozumiałego dla osób początkujących, chcących poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę dotyczącą podatku VAT.

 

Prowadzący
Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Trenerem z zakres podatku VAT jest od samego początku jego obowiązywania (ponad 25 lat) i w tym czasie przeprowadził ponad 3 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.
Forma
szkolenie hybrydowe: stacjonarnie we Wrocławiu i online
Czas trwania
od 9.30 do 15.00
Termin / Lokalizacja
 1. 07.06.2024 / online/Wrocław
Cena
online: 420 zł + VAT/od os. dla 2-4 osób: 360 zł + VAT/od os. stacjonarne: 490 zł + VAT/od os. 2-4 osób: 460 zł + VAT/od os.
Zgłoszenie
Podatek VAT w 2024 roku od podstaw [kod 4438]
W cenę wliczono
Cena szkolenia online obejmuje: dostęp do platformy szkoleń on-line materiały szkoleniowe w formie elektronicznej certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej) Szkolenie stacjonarne: - materiały szkoleniowe w formie papierowej, - przerwy kawowe oraz lunch, - Certyfikat uczestnictwa w formie papierowej.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.