menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Podróże służbowe w 2024 roku, oddelegowanie. Pojazd samochodowy w firmie. [kod 4429]

Kategoria
INNE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Warunki techniczne: Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online), Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej, Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail, Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach, Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
Program
 1. Podróże służbowe
  1. Podstawowe pojęcia i kategorie
  2. Przepisy prawne  regulujące podróże służbowe
   • Kodeks pracy
   • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej
   • ustawy podatkowe
   • zakładowe przepisy płacowe
  3.  Krajowe podróże służbowe
   • zasady  ogólne
   • pisemne polecenie wyjazdu – „wystawienie delegacji”
   • skąd – dokąd, cel wyjazdu
   • diety
   • nowe stawki diety , ryczałtu za nocleg i jazd lokalnych od stycznia 2023
   • koszty przejazdów
   • podróż służbowa prywatnym samochodem – podwyższone stawki za km od stycznia 2023
   • nowe regulacje dot. odbywania podróży służbowych prywatnym samochodem
   • dojazdy do pracy, ryczałty
   • noclegi
   • dodatkowe świadczenia
   • kiedy i jak rozliczyć delegację
   • praktyczne rozliczanie podróży służbowych krajowych – ćwiczenia.
  4. Zagraniczne podróże służbowe
   • polecenie wyjazdu
   • jeden lub więcej krajów docelowych
   • dojazd do  i od granicy
   • czas pobytu za granicą
   • diety w pełnej i ograniczonej wysokości
   • zmienione stawki diet i kosztów hotelowych w niektórych krajach od 01.2023
   • Watykan jako odrębny kraj
   • pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia
   • rozliczenie i zwrot kosztów przejazdu,dojazdy miejscowe
   • rozliczenie kosztów noclegu – hotel, ryczałt
   • zaliczki na podróże zagraniczne i ich rozliczenie
   • ćwiczenia praktyczne, ustalanie kursów walut obcych, rozliczenia
  5. Samochody w podróżach służbowych
  6. Podróże służbowe pracowników jako koszt uzyskania przychodu
  7. Podróże służbowe a przychód u pracownika
   • podatkowe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w spawie nieodpłatnych świadczeń
   • orzeczenie NSA dot. usług gastronomicznych jako kosztów uzyskania
   • nowe interpretacje Dyrektora KIS w tym zakresie
  8. Ubezpieczenie uczestników podróży służbowej – zmiana stanowiska organów skarbowych
  9. Rozliczenie zaliczek
   • zaliczki w walucie obcej, rozliczenie, kursy walut
   • zaliczka w ZLP – wydatki w walucie obcej, rozliczenie
   • poniesione koszty w walicie obcej – rozliczenie bilansowe i podatkowe.
  10. Oddelegowanie a podróż służbowa
   • czym jest oddelegowanie, różnice między podróżą służbową a oddelegowanie
   • ustalanie wynagrodzenia za czas oddelegowania
   • czasowa zmiana warunków zatrudnienia – porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające
   • obowiązki pracodawcy związane z oddelegowaniem
   • rozliczenie wydatków i wynagrodzenia w okresie oddelegowania
   • inne wydatki –  wynajem lokalu, budynku do potrzeb noclegu pracowników w kraju i za granicą, inne koszty
   •  świadczenia na rzecz pracowników oddelegowanych – skutki podatkowe
    • diety za czas oddelegowania
    • zorganizowanie dowozu i powrotu pracowników oddelegowanych
    • nocleg dla pracowników oddelegowanych
    • inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy oddelegowanego i koszty uzyskania pracodawcy
  11. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilne)
  12. Podróże służbowe właścicieli i udziałowców
  13. Ewidencja księgowa w księgach rachunkowych i PKPiR
  14. Aspekty podatkowe – koszty uzyskania u pracodawców i przychody podatkowe u „oddelegowanych”
   •  przykłady i ćwiczenia kosztów i przychodów podatkowych.

 2. Pojazdy samochodowe w firmie
  1. Odliczenie podatku naliczonego  VAT z tytułu nabycia samochodów:
   • nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia, WNT, importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia
   • limity odliczeń 50% podatku naliczonego od pojazdów samochodowych
   • ograniczone prawo do odliczenia również od paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem samochodowym
   • obowiązek rejestracji (VAT-26) pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej
   • informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów
   • korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów (prawo i obowiązek)
   • VAT naliczony przy nabyciu, leasingu samochodu osobowego
    • amortyzacja samochodów osobowych oddawanych w dzierżawę, najem lub leasing
  2. Obowiązki rejestracyjne
   • deklaracja VAT-26 – nowe terminy i zasady wypełnienia
   • obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, regulamin rozliczania (weryfikacji jazd) pojazdu, podatnik zwolniony z VAT a ewidencja przebiegu pojazdu
   • zakres informacyjny ewidencji
   • obowiązki informacyjne w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.
  3. Zmienione  zasady amortyzacji, wydatków eksploatacyjnych i zasad leasingu samochodów osobowych w ustawach o PDOP i PDOF
   • definicja samochodu osobowego - pojazdy o szczególnej konstrukcji
   • odpisy amortyzacyjne w przypadku pojazdów elektrycznych i pozostałych
   • składka AC a koszt uzyskania
   • wydatki eksploatacyjne ( 100% ;  75% lub 20%) a ewidencja przebiegu pojazdu
   • samochód osobowy „prywatny” a wydatki eksploatacyjne jako koszt uzyskania
   • warunki wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych (wycena)
   • umowa „leasingu operacyjnego” zawarta do 31-12-2018
   • umowy leasingowe zawarte od 2019 roku
   • najem / leasing samochodu za granicą
   • leasing a wydatki eksploatacyjne
   • wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy od stycznia 2022
   • umowa najmu – dzierżawy zrównana z umowami leasingowymi (długoterminowe)
   • umowy najmu – dzierżawy zawarte na okres krótszy niż 6 m-cy (krótkoterminowe)
   • samochody służbowe używane na cele osobiste
    • przychód pracownikami
    • VAT należny?
  4. Samochody prywatne wykorzystywane w działalności gospodarczej
   • samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele pracodawcy: ryczałt; ewidencja przebiegu; zwrot kosztów a przychód pracownika
   • nowa stawka za km od stycznia 2023
   • samochód prywatny wykorzystywany w prowadzonej przez właściciela działalności gospodarczej.

 3. Wyjaśnienia i interpretacje organów skarbowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.
 4. Odpowiedzi na pytani i dyskusja
Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.).
Forma
szkolenie hybrydowe: stacjonarnie we Wrocławiu i online
Czas trwania
od 9.30 do 15.00
Termin / Lokalizacja
 1. 27.06.2024 / online/Wrocław
Cena
online: 420 zł + VAT/od os. dla 2-4 osób: 360 zł + VAT/od os. stacjonarne: 490 zł + VAT/od os. 2-4 osób: 460 zł + VAT/od os.
Zgłoszenie
Podróże służbowe w 2024 roku, oddelegowanie. Pojazd samochodowy w firmie. [kod 4429]
W cenę wliczono
Cena szkolenia online obejmuje: dostęp do platformy szkoleń on-line materiały szkoleniowe w formie elektronicznej certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej) Szkolenie stacjonarne: - materiały szkoleniowe w formie papierowej, - przerwy kawowe oraz lunch, - Certyfikat uczestnictwa w formie papierowej.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.