menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Fakturowanie w 2024 roku od podstaw według aktualnego stanu prawnego i projektowanych zmian. [kod 4432]

Kategoria
INNE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Warunki techniczne: Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online), Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej, Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail, Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach, Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
Program
 • CEL SZKOLENIA: 
  zdobycie wiedzy niezbędnej dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie po wprowadzeniu nowych zasad JPK oraz umiejętności korzystania z WIS przy zmienionej matrycy stawek VAT
 • DLA KOGO:
  głównych księgowych, pracowników działów finansowych i księgowości, działów fakturowania oraz dekretacji JPK w zakresie GTU a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. . Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT.
 • METODYKA:
  prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

  Program:  

  1. Podstawy prawne dotyczące faktur
   • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
   • zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
   • które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury
   • faktury na żądanie – na podstawie paragonu fiskalnego z nr NIP
   • sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

  2. Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:
   • faktury „klasyczne”
   • faktury - procedura marży
   • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
   • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
   • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
   • duplikaty faktur
   • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
   • faktury „pro-forma”,
   • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
   • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
   • dokumentowanie usług budowlano - montażowych
   • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

  3. Jak korygować błędy w fakturach:
   • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
   • noty korygujące
   • anulowanie faktury
   • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
   • nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w 2021 r.

  4. Faktury elektroniczne:
   • faktury elektroniczne zamiast papierowych
   • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
   • rodzaje faktur elektronicznych,
   • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
   • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
   • zaliczka a e-faktura
   • zakres informacyjny e-faktury
   • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
   • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
   • notą korygującą w formie elektronicznej,
   • przechowywanie / archiwizacja e-faktur

  5. Faktury ustrukturyzowane KSeF
   • podstawa prawna stosowania KSeF
   • czym jest faktura ustrukturyzowana?
   • czynności wykonywane przy zastosowaniu KSeF
   • wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur)
    • akceptacja otrzymywania faktur ustrukturyzowanych przez nabywcę
    • weryfikacja pobrania faktury ustrukturyzowanej przez nabywcę
   • dostęp do faktury ustrukturyzowanej
   • zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury ustrukturyzowanej
   • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
   • faktura korygująca w postaci i do faktur ustrukturyzowanych
   • jakie dokumenty nie będą funkcjonować w formie faktur ustrukturyzowanych
   • faktury wystawiane na kasach fiskalnych online
   • faktury dla konsumentów (osób nieprowadzących działalności gospodarczej)
   • procedura samofakturowania w KSeF
   • plusy i minusy wystawiania ustrukturyzowanych faktur
   • zasady wystawiania faktur w 2023 roku
    • zmniejszenie zakresu danych na fakturach i zmiana terminu ich wystawiania.
   • zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych (art. 106na – 106ne; 106r)
   • kto może wystawiać faktury za pomocą KSeF
   • oprogramowanie umożliwiające wystawianie faktur ustrukturyzowanych
   • uwierzytelnienie się na platformie KSeF
   • archiwizacja faktur ustrukturyzowanych , duplikaty faktur
   • wystawianie i doręczanie e-faktur ustrukturyzowanych
   • faktury ustrukturyzowane – pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

  6. Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
   • faktura a różne stawki VAT,
   • rabat / premia na fakturze,
   • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody – nowe zasady wynikające ze Slim VAT-3

  7. Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
  8. Duplikaty faktur (do końca 2023)/ faktur elektronicznych.
   • zasady wystawiania,
   • podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia

  9. Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)
   • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
   • weryfikacja faktur otrzymanych od kontrahentów
   • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
   • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
   • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
   • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
   • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami

  10. Mechanizm podzielonej płatności (Split payment)
   • kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT
   • ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT
   • dobrowolność stosowania zasady „split payment”
   • załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje
   • korzyści ze stosowania split payment
    • wyłączenie art. 112 b
    • brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
    • brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT.
     Korzyści również dla sprzedawcy
    • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
    • przyspieszony termin zwrotu
    • płynność finansowa

  11. Biała lista i MPP
   • od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
   • zawartość informacyjna „Białej Listy”
   • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”
     
  12. Kasy fiskalne – 2024
   • nowe rozporządzenie wykonawcze
   • kasy on-line 2024
   • kasy wirtualne
   • nowe obowiązki podatników

  13. Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy
   • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
   • oznaczenia dowodów sprzedaży
   • symbole procedur szczególnych
   • oznaczenie dowodów zakupu
   • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
   • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU.

  14. Odpowiedzi na pytania uczestników.
Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.).
Forma
szkolenie hybrydowe: stacjonarnie we Wrocławiu i online
Czas trwania
od 9.30 do 15.00
Lokalizacja
Cena
online: 420 zł + VAT/od os. dla 2-4 osób: 360 zł + VAT/od os. stacjonarne: 490 zł + VAT/od os. 2-4 osób: 460 zł + VAT/od os.
Zgłoszenie
Fakturowanie w 2024 roku od podstaw według aktualnego stanu prawnego i projektowanych zmian. [kod 4432]
W cenę wliczono
Cena szkolenia online obejmuje: dostęp do platformy szkoleń on-line materiały szkoleniowe w formie elektronicznej certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej) Szkolenie stacjonarne: - materiały szkoleniowe w formie papierowej, - przerwy kawowe oraz lunch, - Certyfikat uczestnictwa w formie papierowej.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.