menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Wisła: Rachunkowość w 2024 według polskiego prawa bilansowego i KRSów [KOD:4409]

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Program

dzień 1:

Środki trwałe oraz WNiP - ewidencja, wycena, amortyzacja, inwentaryzacja, leasing (KRS7, KRS4)

 

  Program:  

 1. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych:
  • Ustawa o rachunkowości,
  • Krajowy Standard Rachunkowości 11,
  • Prawo podatkowe.

 2. Wycena wartości początkowej środków trwałych:
  • wytworzonych we własnym zakresie,
  • nabytych (nowe i używane),
  • zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje – najczęstsze problemy w dokonaniu właściwej klasyfikacji na gruncie prawa bilansowego i podatkowego,
  • ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,
  • odłączenie części składowej środka trwałego,
  • inne przypadki.

 3. Amortyzacja środków trwałych:
  • zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych,
  • wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.

 4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7:
  • okres użyteczności środków trwałych,
  • wartości szacunkowe a środki trwałe,
  • obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności,
  • ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowych.

 5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”:
  • okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego,
  • ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości.

 6. Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym:
  • definicja nieruchomości inwestycyjnej,
  • ujęcie początkowe,
  • wycena na dzień bilansowy – wartość historyczna oraz wartość godziwa.

 7. Leasing środków trwałych:
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5,
  • leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym,
  • opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – koniec kontrowersji,
  • ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na przykładzie.

 8. Rozliczanie środków trwałych objętych dotacją.
 9. Definicje i klasyfikacje wartości niematerialnych i prawnych:
   • warunki uznawania wartości niematerialnych w ujęciu bilansowym i podatkowym,
   • klasyfikacja (w tym klasyfikacja statystyczna),
   • wybrane WNiP – wartość firmy, prace rozwojowe.
  1. Wartość początkowa:
   • ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych na dzień przyjęcia,
   • zmiany wartości początkowej.
  2. Amortyzacja:
   • metody amortyzacji,
   • okres (stawka) amortyzacji i czynniki wpływające na jego ustalenie,
   • zawieszenie i zakończenie amortyzacji.
   • Likwidacja.

 10. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

 


dzień 2:

Różnice kursowe i odroczony podatek dochodowy w przepisach rachunkowości i podatkach

 

  Program:  

 1. Wprowadzenie
 2. Klasyfikacja różnic kursowych
 3. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości
 4. Różnice kursowe w prawie podatkowym (CIT oraz VAT)
 5. Transakcje w walutach obcych wg MSR
 6. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach)
 7. Instrumenty pochodne a różnice kursowe
 8. Teoretyczne przesłanki ujawniania aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 9. Metody obliczania podatku odroczonego.
 10. Zasada ostrożnej wyceny w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 11. Wytyczne Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2.
 12. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku odroczonego na przykładach:
  • Nierozliczone straty podatkowe
  • Ewidencja środków trwałych – tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
  • Utrata wartości aktywów – odpisy aktualizujące
  • Wycena do wartości godziwej
  • Umowy leasingu
 13. Podatek odroczony dla operacji dotyczących kapitału
 14. Przykłady dotyczące wyceny oraz prezentacji podatku odroczonego (case study).
 15. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

 


dzień 3:

Ujęcie przychodów z działalności operacyjnej - KSR15 i KRS3

 

  Program:  

 1. Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów":
  • ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr,
  • umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach,
  • zmniejszenia przychodów,
  • koszty doprowadzenia do zawarcia umowy,
  • prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

 2. Podstawy prawne rachunkowości usług długoterminowych:
  • Ustawa o rachunkowości art. 34a-d:
  • ustalanie przychodów z wykonania niezakończonej usługi,
  • metody pomiaru stopnia zaawansowania usługi,
  • koszty wytworzenia,
  • koszty wytworzenia niezakończonej usługi,
  • ustalanie kosztów z wykonania niezakończonej usługi.

 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane":
  • ogólne zasady stosowania,
  • umowa o usługę budowlaną,
  • metoda kosztowy,
  • ustalanie stopnia zaawansowania umowy,
  • przychody z umów długoterminowych,
  • koszty wykonania umów długoterminowych,
  • ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych,
  • prezentacja i ujawnianie informacji,
  • odroczony podatek dochodowy z tytułu umów długoterminowych,
  • rozwiązania techniczno-organizacyjne warunkujące stosowanie standardu.

 4. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

 

Prowadzący
Dominik Biel, Arkadiusz Lenarcik
Forma
3-dniowa konferencja w Kołobrzegu z noclegami w pokojach dwuosobowych. Dostosowujemy się do Państwa potrzeb: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach. istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą pokój jednoosobowy za dopłatą - prosimy o telefon w sprawie szczegółów masz indywidualną prośbę? Zadzwoń do nas postaramy się spełnić Państwa życzenia Informacje pod telefonem : 531 618 855
Czas trwania
od: 25 czerwca 2024 (kolacja) do: 28 czerwca (obiad) wykłady w godzinach: 9:00-14:30
Termin / Lokalizacja
 1. 25.06.2024 / Wisła, hotel Gołębiewski, Al. Ks. Bp. Bursche 3
Cena
1 osoba: 3260 zł + VAT/od os. 2-4 os.: 3160 zł + VAT/od os.
Zgłoszenie
Wisła: Rachunkowość w 2024 według polskiego prawa bilansowego i KRSów [KOD:4409]
W cenę wliczono
3 wykłady materiały szkoleniowe, 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu, teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem, oraz korzystanie z centrum SPA w hotelu. Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego. Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.