menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PEWNE 2024✅ Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki_PREMIUM ✅

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program
 1. Podstawy prawne funkcjonowania spółek:
  • kodeks spółek handlowych, 
  • umowa i statut - najważniejsze zapisy i ich znaczenia dla funkcjonowania spółki,
 2. Rodzaje spółek i ich cechy szczególne:
  • spółka jawna,
  • spółka partnerska, 
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo - akcyjna,
  • spółka z o. o.,
  • spółka akcyjna.
 3. Zarząd:
  • struktura, kompetencje, organizacja, funkcjonowania,
  • zwoływanie posiedzeń,
  • podejmowanie uchwał - w jakich sprawach są potrzebne? 
  • zasady reprezentacji,
  • zakaz konkurencji, 
  • odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki,
  • mandat i kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu.
 4. Rada Nadzorcza:
  • zwoływanie posiedzeń,
  • podejmowanie uchwał, 
  • kadencja, powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
  • uprawniania kontrolne Rady Nadzorczej i ich wykonywanie.
 5. Zgromadzenia Wspólników / Walna Zgromadzenie:
  • zasady zwoływania posiedzeń,
  • przygotowanie zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, itd.,
  • zaskarżenie uchwał - uprawnieni, podstawy prawne, postępowanie i konsekwencje.
 6. Regulaminy - rola i znaczenie dla spółki:
  • jak tworzyć i zmieniać regulaminy,
  • obligatoryjne i fakultatywne regulaminy i ich zapisy,
  • jak stosować zapisy w regulaminach, 
  • warsztaty - przykładowe regulaminy.
 7. Protokoły i uchwały:
  • tworzenie uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenie),
  • wymagania prawne dla protokołów - forma i zapisy,
  • kto podpisuje uchwały i protokoły,
  • przechowywanie, archiwizacja i udostępniania protokołów,
  • warsztaty - tworzenia uchwał i protokołów,
  • najczęstsze błędy.
 8. Kapitała zakładowy.
 9. Akcje i akcjonariusze.
 10. Zgłoszenie danych do KRS:
  • aktualizacji danych -wymagania ustawowe,
  • opłaty,
  • jak uzyskać odpis wpisu do KRS.
 11. Dokumentacja spółek:
  • rola biura zarządu w sprawnym funkcjonowania spółki,
  • komunikacja elektroniczna w pracy organów spółki - zasady bezpiecznego korzystania,
  • archiwizacja dokumentacji spółki, okresy przechowywania,
  • księga udziałów/księga akcyjna - zasady prowadzenia,
  • udostępnianie dokumentów na żądanie osób i organów,
  • tajemnica przedsiębiorstwa.
 12. Kontrakty w spółkach zgodne z przepisami KC.
 13. Sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC.
 14. Pytania i dyskusja.
Czas trwania
2 dni (16 godzin)
Termin / Lokalizacja
 1. 22.08.2024 / Warszawa
 2. 23.08.2024 / Warszawa
Cena
1490 zł netto/1 os.
Zgłoszenie
PEWNE 2024✅ Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki_PREMIUM ✅
W cenę wliczono
2 dni szkolenia (16 godzin) skrypt szkoleniowy PDF materiały dodatkowe ON-LINE
Zdobyta wiedza
Uczestnicy na szkoleniu: - poznają przepisy prawne i ich interpretację dotyczącą funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej a także przepisy dotyczące dokumentacji korporacyjnej, dokumentacji rejestrowej oraz czynności prawnych, - dowiedzą się jak można zabezpieczyć interesy spółki i usprawnić jej procesy, - dowiedzą się jak zabezpieczać warunki realizacji umów i dochodzić roszczeń, - poznają zasady tworzenia uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki.
Certyfikaty
TAK
Organizator
HIGH5 Group sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.