menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE - Ukraina, Indie, Nepal, pozostali cudzoziemcy - zwolnienia,pobyty czasowe,praca

Kategoria
ZASOBY LUDZKIE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
nie
Program

PROGRAM SZKOLENIA:


Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

1.   Jak prawidłowo zatrudnić obywateli Ukrainy po zmianach przepisów ?

2.   W jaki sposób legalizować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów?

3.   Na jakich warunkach jest możliwa praca ukraińskich kierowców
w Polsce i poza granicami Polski?

4.   Z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu?

5.   Jakie należy spełnić wymagania aby nie naruszyć przepisów
w przypadku przerw w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców?

6.   Jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca
/urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy?

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.         Status obywateli Ukrainy w Polsce:

·                    różnica pomiędzy „uchodźcą”, a obywatelem Ukrainy realizującym inny cel pobytu w Polsce przed i po 4 marca 2024r;

·                    Karta Polaka / pobyt czasowy / pobyt stały / rezydent z Ukrainy, a dopuszczalne procesy pracy;

·                    pesel UKR, a pesel NUE;

·                    „uchodźcy” z terenu Unii Europejskich przyjeżdżający do Polski;

·                    ukraińscy pracownicy z terenu Unii Europejskich przyjeżdżający do Polski;

·                    zależność pomiędzy powiadomieniem, oświadczeniem
i zezwoleniem na pracę;

·                    zezwolenia na pobyt i pracę i ich wpływ na pracę w Polsce.

 

2.         Kierowcy - obywatele Ukrainy – delegowanie do Polski
i wykonywanie pracy przez kierowców poza granicami Polski:

·                problem delegowania do Polski obywateli Ukrainy;

·                polskie dokumenty wyłączający wyjazd poza granice Polski;

·                delegowanie kierowców poza granice Polski;

·                pozostała praca poza granicami Polski;

·                konsekwencje weryfikacji dokumentów przez zagraniczne służby kontrolne.

 

3.         Pozostali cudzoziemcy - dokumenty pobytowe uzyskane poza Polską oraz w Polsce i ich wpływ na dalszy pobyt
w Polsce;

·                ruch bezwizowy / wizy Schengen / dokumenty państw UE i wpływ na możliwość dalszego pobytu w Polsce;

·                „stan zawieszenia” po złożeniu wniosku na pobyt;

·                różnica pomiędzy odmową wszczęcia postępowania, a zwrotem wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt;

·                odmowa wszczęcia postępowania / odmowa wydania zezwolenia na pobyt i ich wpływ na dalszy pobyt w Polsce;

·                zobowiązanie do powrotu i jego wpływ na dalszy pobyt w Polsce;

·                utrata celu pobytu i jego wpływ na dalszy pobyt w Polsce;

·                zmiana celu pobytu i jego wpływ na dalszy pobyt w Polsce;

·                okres braku celu pobytu i jego wpływ na możliwość kolejnych legalizacji.

 

4.         Dokumenty legalizujące pobyt oraz pracę cudzoziemców
w Polsce;

·                zezwolenia na pobyt i pracę z „ograniczonym” dostępem do rynku pracy;

·                zezwolenia na pobyt i pracę w związku z pełnieniem funkcji
w zarządzie osoby prawnej;

·                zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;

·                zezwolenia na pobyt i pracę z „pełnym” dostępem do rynku pracy;

·                zezwolenia na pobyt i pracę w związku z pełnieniem funkcji
w zarządzie osoby prawnej;

·                zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

·                zezwolenia na pobyt zwalniające z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 

5.         Zmiana tytułu pobytowego i zmiana warunków zezwolenia
i ich wpływ na dalszą pracę cudzoziemców w Polsce;

·               utrata celu lub zmiana zezwolenia na pobyt i pracę
z „ograniczonym” dostępem do rynku pracy;

·               utrata celu lub zmiana zezwolenia na pobyt i pracę w związku
z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej;

·               utrata celu lub zmiana zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;

·               utrata celu lub zmiana zezwolenia na pobyt i pracę z „pełnym” dostępem do rynku pracy;

·               utrata celu lub zmiana zezwolenia na pobyt i pracę w związku
z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej;

·               utrata celu lub zmiana zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

·               utrata celu lub zmiana zezwolenia na pobyt zwalniające
z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 

6.         Ograniczenie dostępu do polskiego rynku pracy - informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o systemu PUP:  

·               możliwość zwolnienia z „testu rynku”;

·               prawidłowe dokumenty na etapie „oferty pracy”;

·               miejsce siedziby / miejsce zamieszkania / miejsce pracy,
a uzyskanie informacji starosty;

·               zmiana miejsca pracy i wpływ na wydaną informację starosty lub wydane zezwolenie na pracę / pobyt i pracę.

 

7.         Połączenie pobytu z pracą obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji:

·                dopuszczalność  pracy na podstawie oświadczenia i dalsza kontynuacja zatrudnienia;

·                dokumenty i odmowa zarejestrowania oświadczenia;

·                możliwość uchylenia bądź wykreślenia oświadczenia;

·                dopuszczalność zmian w oświadczeniu;

·                odpowiedzialność w procesie oświadczenia.

 

8.         Zezwolenia na pracę pozostałych cudzoziemców;

·               dopuszczalność  pracy na podstawie zezwolenia;

·               dokumenty o odmowa wydania zezwolenia;

·               uchylenie zezwolenia;

·               zezwolenie - pobyt w Polsce i poza Polską;

·               różnica pomiędzy przedłużeniem a nowym zezwoleniem;

·               dopuszczalne zmiany w zezwoleniu;

·               dalsza legalizacja po zezwoleniu na pracę;

·               obowiązki podmiotu po uzyskaniu zezwolenia;

·               odpowiedzialność po uzyskaniu zezwolenia.

 

9.         Dopuszczalne zmiany w dokumentach legalizujących pracę cudzoziemców w Polsce:

·                dopuszczalne przerwy w pracy w dokumentach legalizujących pracę;

·                zmiana podstawy zatrudnienia w dokumentach legalizujących pracę;

·                zmiana miejsca pracy i jego wpływ na dokumenty legalizujące pracę;

·                zmiana nazwy / stanowiska pracy w dokumentach legalizujących pracę;

·                zmiana rodzaju wykonywanej pracy w dokumentach legalizujących pracę;

·                zmiana wymiaru godzin pracy w dokumentach legalizujących pracę;

·                zmiana liczby godzin pracy w dokumentach legalizujących pracę;

·                praca w godzinach nadliczbowych / ponadwymiarowych
w dokumentach legalizujących pracę;

·                wynagrodzenie w dokumentach legalizujących pracę.

·                Odpowiedzi na pytania, konsultacje.

 

 

 

 

Prowadzący
inspektor pracy, biegły sądowy.
Forma
online
Czas trwania
ok 5 godz.
Lokalizacja
Cena
390zł netto+23%vat
Zgłoszenie
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE - Ukraina, Indie, Nepal, pozostali cudzoziemcy - zwolnienia,pobyty czasowe,praca
Certyfikaty
tak
Organizator
GALERIA SZKOLEŃ I KURSÓW ANDRZEJ ORDA - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.