menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


FUNDUSZ SOCJALNY 2024 W PRAKTYCE - PRAWIDŁOWE UTWORZENIE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH DANYCH GUS, ZAPLANOWANIE WYDATKÓW, EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZFŚS[#8797v]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Interaktywne wykładowo-warsztatowe spotkanie dla praktyków (pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli) organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków komisji socjalnych. Istotnym elementem spotkania są odpowiedzi na pytania uczestników na tle praktyki zakładowej.
Wymagania wstępne
Konsultacje dla praktyków: pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli projektujących, organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków tzw. komisji socjalnych
Program

I. Aktualności socjalne


 1. Prawidłowe naliczenie corocznego odpisu na zfśs z uwzględnieniem – obowiązujących w 2024 r. wysokości odpisów.
 2. Zasady ustalania przeciętnego zatrudnienia do celów naliczenia odpisu.
 3. Naliczenie odpisu na 2024 r. - według ustawy o zfśs i przepisów odrębnych - dla nauczycieli  i w publicznych szkołach wyższych.
 4. Prawne możliwości ograniczania i rezygnacji z tworzenia zfśs. Możliwości podwyższania odpisu.
 5. Przygotowanie planu finansowego, preliminarza środków zfśs na 2024 r.
 6. Zwolnienia podatkowe (PIT) świadczeń socjalnych w 2024 r.
 7. Możliwości i zasady potwierdzania (dokumentowania i weryfikowania) oświadczeń w działalności socjalnej.
 8. Zasada uznaniowości świadczeń socjalnych a zasady równościowe w prawie pracy.
 9. Miarodajne metody ustalania sytuacji socjalnej.
 10. Zasady przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej- RODO. Podstawy prawne i zakres przetwarzania danych
 11. Dopuszczalność stosowania w regulaminie zfśs przesłanek np. statusu emeryta i pracownika, wysokości odpisu, stażu pracy, wymiaru czasu pracy, rodzaju umowy o pracę, równoległego zatrudnienia, zatrudnienia współmałżonków u jednego pracodawcy, korzystania z urlopów – przy uzależnianiu prawa i ustalaniu wysokości świadczeń socjalnych.
 12. Rodzaje i formy wypoczynku finansowanego/dofinansowywanego z zfśs a ustawowe świadczenie urlopowe. Wypoczynek zorganizowany a wczasy pod gruszą. Czy emeryci mają prawo do „gruszy” ?
 13. Zasady przyznawania pomocy materialnej z zfśs – tzw. zapomóg z, w tym świadczeń przedświątecznych -  uwzględnieniem skutków podatkowych.
 14. Prowadzenie egzekucji i potrąceń ze świadczeń socjalnych.
 15. Prawne możliwości wyłączenia prawa do korzystania z zfśs pracowników i emerytów.  Różnicowanie zasad korzystania ze świadczeń ze względu na wysokość odpisu i status uprawnionych.
 16. Ustalanie obowiązku sprawowania opieki socjalnej nad emerytami podejmującymi zatrudnienie.
 17. Organizowanie socjalnej za pomocą platform elektronicznych.

II. Obowiązki socjalne pracodawców – zasady ustalania i możliwości rezygnacji. 

 1. Obowiązki socjalne pracodawców budżetowych (w tym oświatowych i publicznych szkół wyższych) oraz przedsiębiorców w zakresie tworzenia funduszu socjalnego.
 2. „Mali” pracodawcy  - prawne możliwości wyboru między tworzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych.
 3. Ustawowe możliwości ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia zfśs i wypłacania świadczeń urlopowych.
 4. Wczasy „pod gruszą” a świadczenie urlopowe.
 5. Zasady rozliczania zfśs w przypadku przekazywania pracowników do innych pracodawców.
 6. Prawne możliwości łączenia funduszów – wspólna działalność socjalna.

III. Przeznaczenie i prawidłowe wydatkowanie ZFŚS. Nieprawidłowości spotykane w praktyce zakładowej

 1. Ustawowe przeznaczenie zfśs. Zakres wydatków objętych działalnością socjalną.
 2. Wydatki niepodlegające finansowaniu z zfśs. Nieprawidłowości.
 3. Zasady przeznaczania zfśs na finansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie żłobków i przedszkoli.
 4. Rodzaje i formy działalności socjalnej. Czy należy zawsze finansować wszystkie rodzaje działalności socjalnej przewidziane w ustawie o zfśs ?
 5. Zasady doboru rodzajów świadczeń w warunkach konkretnego pracodawcy.

IV. Ustawowe i zakładowe prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych

 1. Czy prawo do korzystania z zfśs jest równoznaczne z gwarancją otrzymania świadczenia ?
 2. Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymywać świadczenia socjalne ?
 3. Osoby uprawnione z mocy ustawy i na podstawie decyzji stron regulaminu zfśs.
 4. Możliwości różnicowania socjalnych uprawnień pracowników i emerytów.
 5. Czy regulamin może pozbawić prawa do korzystania z zfśs ?
 6. Czy regulamin powinien/może zawierać zakładową definicję byłego pracownika – emeryta lub rencisty ?

V. Regulamin zfśs. Zasady przygotowywania, wprowadzania zmian, tryb wydawania i realizacji zakładowego prawa socjalnego.  Treść regulaminu a ustawa o zfśs.

 1. Kompetencje, obowiązki i zasady ponoszenia odpowiedzialności pracodawcy, związków zawodowych, reprezentanta załogi i tzw. komisji socjalnych za prawidłową realizację ustawy o zfśs i regulaminu funduszu.
 2. Zasady budowania „dobrego” regulaminu zfśs. Co powinien zawierać regulamin ?
 3. Tzw. preliminarz – ustalanie zasad podziału zfśs na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Czy może być zmieniany w trakcie roku?
 4. Treść regulaminu i innych dokumentów regulujących prowadzenie działalności socjalnej (np. wnioski, oświadczenia, preliminarz, umowa pożyczki mieszkaniowej).
 5. Zasady prowadzenia i postępowanie z dokumentacją socjalną. 
 6. Staż pracy, wymiar czasu pracy, równoległe zatrudnienie, współmałżonkowie zatrudnieni u tego samego pracodawcy – stosowanie w regulaminie.

VI. Komisja socjalna. Podstawa prawna działania komisji, jej status, skład, uprawnienia i zasady działania – także w kontekście RODO.   

VII. Podstawa prawna i ustalanie sytuacji socjalnej – pojęcie i znaczenie tzw. kryterium socjalnego. Zasady stosowania RODO w działalności socjalnej (dane zwykłe i wrażliwe).

 • Rodzaje niezbędnych danych do  ustalenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
 • Rodzaje dokumentów, na podstawie których udostępnia się dane socjalne i okres ich przechowywania.
 • Charakter prawny oświadczenia i inne  możliwości dokumentowania/ potwierdzania sytuacji socjalnej.
 • Prawne możliwości żądania przez pracodawcę dokumentów o stanie zdrowia, leczeniu, PIT, kopii i odpisów aktu urodzenia, zgonu, wyroków sądów rodzinnych (rozwód, separacja), itp.,
 • Osoby upoważnione do przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej.    

VIII. Rodzaje i formy (gotówkowe, karty przedpłacone, bony, talony, kupony, nieodpłatne świadczenia, pożyczki) świadczeń socjalnych – indywidualne i w ramach zbiorowego dostępu – stosowanie kryteriów socjalnych. Imprezy integracyjne a zfśs.

IX. Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych

 1. Zwolnienia podatkowe (PIT) w 2024 r. ?
 2. Stosowanie przepisów składkowych – kontrole ZUS.
 3. Zwolnienia w PIT (zapomogi, dopłaty do wypoczynku pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, członków rodzin po zmarłych pracownikach i emerytach).
 4. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.

X. Zasady ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe stosowanie ustawy o zfśs i regulaminu funduszu. Rola i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

X. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, współautor ustawy o ZFŚS, doświadczony wykładowca. Stały współpracownik systemszkolenia.pl
Forma
Interaktywne spotkanie umożliwiające zadawanie pytań i wymianę doświadczeń na tle praktyki zakładowej.
Czas trwania
Godziny zajęć: 9.30-14.30
Lokalizacja
Cena
440.00 netto zł./osobę (541.20 zł. brutto) do: 17-04-2024
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najważniejszych zasad prawidłowego tworzenia/rozliczania i wydatkowania ZFŚS ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków pracodawcy wynikających z ostatnich zmian w ustawie o zfśs oraz pomoc w rozstrzyganiu problemów i wątpliwości powstałych na gruncie stosowania ustawy o zfśs i innych przepisów dotyczących zfśs. Użyteczna, wykładowo-warsztatowa formuła szkolenia pozwala na bieżące konsultowanie pojawiających się pytań wynikających ze stosowania przepisów w warunkach konkretnego pracodawcy przy opracowywaniu i realizacji zakładowego prawa socjalnego (regulaminu zfśs).
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.