menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PEWNE 2024⭐Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych NOWOŚCI

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do pracowników biura zarządu, pracowników komórek prawnych, dyrektorów, kierowników biura zarządu, Office menedżerów, asystentów biura zarządu oraz menedżerów i członków zarządu mających w swoich obowiązkach kierowanie biurem zarządu.
Program
 1. Jakie akty prawne regulują prawo korporacyjne?
  • kodeks spółek handlowych,
  • ustawa o KRS,
  • kodeks cywilny.
 2. Jakie znaczenie dla spółek kapitałowych ma KRS?
  • obowiązek zgłoszenia danych do KRS,
  • wpis i jego skutki prawne,
  • zaniechanie obowiązków informacyjnych - skutki prawne,
  • jak, kiedy i co należy zgłaszać do KRS?
  • formularz do KRS,
  • odpis z KRS - znaczenie praktyczne.
 3. Jak tworzyć i czytać statut i umowę spółki? 
  • niezbędna zapisy w umowach spółki,
  • essentialia negotii umowy spółki lub statutu,
  • postanowienia dodatkowe (m.in. nadzór, zgoda lub opinia organów, ograniczenie zbywania, ograniczenie dziedziczenia, itd.)
  • elektroniczna umowa spółki i jej rejestracja w 24 godziny.
 4. Kim są akcjonariusze i wspólnicy?
  • księga akcyjna i księga udziałów - zasady prowadzenia,
  • zbywania akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie,
  • ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów,
  • prawo do kontroli przysługujące wspólnikom,
  • prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom,
 5. Jakie zadania wypełnia zarząd?
  • reprezentacja (zasady oraz sposób wykonywania)
  • prowadzenie spraw spółki,
  • zarząd jako pracodawca -wyjątki w zakresie reprezentacji
 6. Jak funkcjonuje zarząd?
  • ilość członków zarządu a zarząd jednoosobowy,
  • zwołanie i przebieg posiedzenia zarządu,
  • podejmowanie uchwał, w tym głosowanie i liczenie głosów,
  • tryb podejmowania uchwał,
  • jakie decyzje członek zarządu może podąć samodzielnie?
  • regulamin zarządu - teoria a praktyka.
 7. Jak powoływani i odwoływani są członkowie zarządu?
  • powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)
  • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu,
  • członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)
  • kadencja wspólna i oddzielna.
 8. Jak odpowiadają członkowie zarządu?
  • odpowiedzialność korporacyjna,
  • odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH)
  • odpowiedzialność karna i karnoskarbowa,
  • inne rodzaje odpowiedzialności.
 9. Kim jest prokurent w spółce?
  • ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy
  • kto może być prokurentem?
  • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta,
  • rodzaje prokury,
  • jakie kompetencje posiada prokurent?
  • odpowiedzialność prokurenta wobec spółki.
 10. Kim jest pełnomocnik w spółce?
  • ustanowienie pełnomocnika - treść uchwały, podpisy,
  • kto może być pełnomocnikiem?
  • jakie kompetencje posiada pełnomocnik?
  • odpowiedzialność pełnomocnika wobec spółki a przekroczenie uprawnień,
  • opłaty za pełnomocnictwa - kiedy jest obowiązek wnoszenia i w jakim terminie?
 11. Jak funkcjonuje rada nadzorcza?
  • kiedy rada nadzorcza jest konieczna?
  • skład rady nadzorczej, 
  • tryby podejmowania uchwał (na posiedzeniu, obiegowo, itd.)
  • liczenie głosów a podjecie uchwały.
 12. Jakie zadania wypełnia rada nadzorcza?
  • wydawanie opinii lub zgody przez radę nadzorcą,
  • ograniczenie kompetencji rady nadzorczej,
  • uprawnienia kontrolne, nadzorcze i szczególne.
 13. Jak powoływani i odwoływani są członkowie rady nadzorczej?
  • kto nie może być członkiem rady nadzorczej?
  • kto powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej?
  • kto ponosi odpowiedzialność w sytuacji braku rady nadzorczej?
 14. Jak odpowiadają członkowie rady nadzorczej?
  • odpowiedzialność korporacyjna członków rady nadzorczej,
  • odpowiedzialność na gruncie różnych przepisów prawa.
 15. Jakie należy zwołać zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie?
  • zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników,
  • termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników,
  • treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały,
  • obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy.
 16. Jakie kompetencje posiada walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników?
  • możliwość głosowania przez pełnomocników,
  • w jakich kwestiach podejmowane są uchwały,
  • jaką większością głosów podejmowane są uchwały?
  • możliwość zaskarżenia uchwał.
 17. Jak poprawnie przygotować umowę lub kontrakt?
  • essentialia negotii wybranych umów,
  • struktura umowy a tworzenie postanowień umownych,
  • kiedy umowa zostaje zawarta?
  • przykładowe zapisy w umowach (m.in. zadatek, zaliczka, kara umowa, terminy płatności, faktury, itd.)
  • jak stworzyć aneks do umowy,
  • najczęstsze błędy w umowach.
Czas trwania
2 dni, 16 godzin
Termin / Lokalizacja
 1. 20.08.2024 / Online
 2. 21.08.2024 / Online
Cena
1490 zł + VAT/1 os.
Zgłoszenie
PEWNE 2024⭐Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych NOWOŚCI
W cenę wliczono
skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe, certyfikat.
Zdobyta wiedza
Biuro Zarządu zajmuje w spółce kapitałowej strategiczną pozycję. Jest łącznikiem między klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi a zarządem firmy. Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty funkcjonowania Biura Zarządu oraz rozwiązuje najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne kwestie dotyczące jego funkcjonowania w zakresie relacji z organami spółki. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników biura zarządu do właściwego wykonywania zadań związanych z obsługą organów spółek; wskazanie praktycznych aspektów funkcjonowania biura zarządu i jego relacji z organami spółki.
Certyfikaty
TAK
Organizator
HIGH5 Group sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.