menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


AKADEMIA VAT 2024 – KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZONYCH I PLANOWANYCH ZMIAN [#8776v]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

DZIEŃ I

 

1.         Zakres opodatkowania - czyli jakie transakcje i kiedy są opodatkowane   podatkiem VAT:

 

-           kto jest podatnikiem podatku VAT ? (czy prowadząc działalność ZAWSZE działam jako podatnik VAT?);

-           jakie zdarzenia są opodatkowane podatkiem VAT;

-           transakcje neutralne dla VAT: co w sytuacji, kiedy od takiej transakcji zostanie naliczony podatek VAT - w szczególności - czy mogę go bezpiecznie odliczyć? (na przykładzie kar umownych, odszkodowań, umów powierzenia, składek członkowskich itd.).

-           nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług: czy i kiedy będzie opodatkowane?

 

2.         Obowiązek podatkowy:

 

-           zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego - kiedy znajdą zastosowanie i na czym polegają ?

-           dla jakich transakcji zastosowanie znajdą szczególne zasady dotyczące obowiązku podatkowego ? Czym się charakteryzują?

-           co w sytuacji kiedy za wcześnie lub za późno wykażę obowiązek podatkowy?

-           kiedy zaliczka generuje obowiązek podatkowy ?

 

3.         Refaktura:

 

-           kiedy mogę ją wystawić i na czym to polega;

-           obowiązek podatkowy a refaktura;

-           stawka podatku VAT a refaktura;

-           jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej;

-           jakie wymogi stawiają refakturom organy podatkowe; 

 

4.         Podstawa opodatkowania i jej korekta

 

-           jak prawidłowo ją określić, jakie elementy wchodzą do podstawy opodatkowania i co należy tu uwzględnić;

-           podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych;

-           jak - według nowych zasad - rozliczyć korektę in plus?

-           kiedy - według nowych zasad - ująć faktury korygujące in minus?

-           kursy + nowość – kursy w fakturach korygujących

 

5.         Transakcje kompleksowe (na przykładzie m.in. umów najmu, dostaw oraz transportu towarów, usług organizacji eventów).

 

-           co to są transakcje kompleksowe;

-           podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych;

-           jak powinna wyglądać faktura dokumentująca takie transakcje;

-           według jakiej stawki je opodatkować;

-           co z obowiązkiem podatkowym przy transakcjach kompleksowych;

-           odliczenie podatku od transakcji kompleksowych

 

6.         Podatek naliczony:

 

-           warunki prawidłowego odliczenia podatku VAT;

-           termin odliczenia podatku;

-           przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?

-           czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić? - UWAGA NA RÓŻNICĘ: OBRÓT KRAJOWY A TRANSAKCJE ZAGRANICZNE;

-           błędna stawka VAT a prawo do odliczenia; czy powstaje zaległość w podatku?

-           mój kontrahent wystawił fakturę po czym okazało się, że nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT - co zrobić w takiej sytuacji;

-           z jakich faktur BEZWZGLĘDNIE NIE MOGĘ odliczyć podatku;

 

7.         Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

 

-           transakcja z "samym sobą" czyli przemieszczenie towarów w ramach tego samego przedsiębiorstwa;

-           dostawa z montażem -jak rozliczyć, na co zwrócić uwagę?

-           obowiązek podatkowy - kiedy powstaje? Czy reguły Incoterms 2020 mają tutaj znaczenie?

-           zaliczka w transakcjach WDT;

-           warunki zastosowania stawki 0%

-           zmienione zasady korekty wprowadzone przez SLIM VAT III

-           informacja podsumowująca i jej znaczenie dla zastosowania stawki O % podatku VAT;

-           numer VAT UE kontrahenta a prawo do zastosowania stawki 0%;

-           instytucja domniemania wprowadzona rozporządzeniem - czy działa na korzyść podatnika?

 

8.         Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

 

-           kiedy transakcję kwalifikujemy jako WNT ?

-           czy dostawca musi być podatkiem VAT UE ?

-           obowiązek podatkowy w transakcji WNT;

-           zaliczki na poczet WNT – czy są opodatkowane;

-           NOWE REGUŁY odliczania podatku VAT od transakcji WNT - na czym polega zmiana wprowadzona przez SLIM VAT III

 

9.         Transakcje łańcuchowe:

 

-           przesłanki identyfikacji;

-           reguły Incoterms i ich znaczenie dla transakcji łańcuchowych;

-           ustalenie miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej;

-           wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - skutki zastosowania procedury   uproszczonej;

 

10.       Eksport towarów:

 

-           eksport bezpośredni i pośredni - czym się różnią, na co zwrócić uwagę?

-           kiedy dochodzi do powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów?

-           stawka 0% - kiedy mogę ją zastosować? – zmiana interpretacji w tym zakresie;

-           zaliczka w eksporcie towarów - kiedy i jak powinna być rozliczona?

 

 

11.       Międzynarodowy obrót usługowy:

 

-           kupuję usługę od zagranicznego podmiotu - kiedy mam obowiązek rozliczyć z tego tytułu import usług?

-           miejsce świadczenia: kiedy stosuję zasady ogólne, a względem których usług znajdą zastosowanie rozwiązania szczególne?

-           kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług - czy mam czekać na fakturę wystawioną przez usługodawcę?

 

12.       Sankcje w podatku  VAT – co zmienił SLIM VAT III

 

-           zmodyfikowana wysokość sankcji;

-           miarkowanie sankcji –jakie czynniki wpłynął na wysokość sankcji ?

-           kiedy sankcja 100 % ?

 

 

DZIEŃ II

 

13.       Faktura: kto i kiedy wystawia fakturę ?

 

-           kiedy faktura?

-           kiedy nota obciążeniowa?

-           kiedy rachunek?

-           kiedy paragon?

-           kiedy dokument pro-forma? Czy faktura pro-forma zastępuje "normalną fakturę"?

-           faktura na żądanie

 

14.       Treść faktury:

 

-           nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników;

-           numer NIP: czy faktura z "PL" wystawiona w obrocie krajowym to błąd?

-           data wystawienia i sprzedaży na fakturze;

-           stawka podatku VAT na fakturze;

-           stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych;

-           wyrazy „odwrotne obciążenie” na fakturze – kiedy obowiązkowe?

-           wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze - jakie są konsekwencje braku takiego oznaczenia;

-           czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?

-           czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP, EE, SW, MPP?

-           czy faktura może zawierać elementy dodatkowe niewymagane przepisami?

-           co w sytuacji, kiedy wystawiona faktura nie ma wszystkich elementów wymaganych  przepisami prawa - czy z takiej faktury można bezpiecznie odliczyć podatek? 

 

 

15.       Duplikat – czyli faktura wystawiona ponownie:

 

-           kiedy powinna być wystawiona ?

-           elementy jakie muszą się na niej znaleźć.

 

16.       Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa

 

      -     co ma dokumentować faktura zaliczkowa;

      -     kiedy jej nie wystawiać;

      -     czy można wystawiać faktury zaliczkowe na 100%. Czy w takiej sytuacji mogę wystawić fakturę końcową "na zero" ?

     -      terminy wystawiania faktur zaliczkowych;

     -      planowane zmiany dotyczące faktur zaliczkowych.

 

 

17.       Faktury korygujące:

 

-           treść faktury korygującej,

-           zbiorcza faktura korygująca,

-           zbiorcza uproszczona faktura korygująca,

-           czy mogę wystawić zbiorczą fakturę korygującą tylko dla niektórych transakcji z kontrahentem;

 -          czy mogę wystawić zbiorczą fakturę korygującą w przypadku korekt na plus

 -          faktura korygująca „do zera” – kiedy jest dopuszczalna

 

18.       Anulowanie faktury:

 

-           na czym polega anulowanie faktury;

-           pod jakimi warunkami jest dopuszczalne;

 

19.       Nota korygująca:

 

-           jakie błędy mogę "naprawić" notą korygującą;

-           czy notą mogę skorygować wszystkie dane dotyczące nabywcy ?

-           kto może wystawić notę korygującą;

-           zgoda na wystawienie noty korygującej.

 

20.       Terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych

 

-           kiedy najwcześniej mogę wystawić fakturę?

-           kiedy najpóźniej mogę wystawić fakturę?

-           jakich faktur nie dotyczą ograniczenia czasowe?

-           termin wystawienia faktury „na żądanie”.

 

 

21.       KSeF: Krajowy System e-Faktur i faktura ustrukturyzowana – AKTUALNA wersja przepisów:

 

-           wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy;

-           jakie transakcje dokumentować w KSeF;

-           faktura ustrukturyzowana – czyli jaka?

-           NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!!

-           NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!!

-           faktury korygujące w KSeF;

-           faktury zaliczkowe w KSeF;

-           kursy;

-           czego nie ma w KSeF ?

-           jak fakturować kiedy KSeF nie działa?

-           sankcje;

-           archiwizowanie faktur w KSeF;

Prowadzący
Ewa Sokołowska Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem; prawnik, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradczą, co pozwala jej w trakcie szkoleń łączyć teorię z praktyką. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Jest redaktor naczelną i autorką licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters);, „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck),„Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej.
Czas trwania
dwudniowe szkolenie online 09.05 dzień 1 15.05 dzień 2 Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Lokalizacja
Cena
1 150.00 netto zł./osobę
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera, •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia, •imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)
Zdobyta wiedza
Podczas szkolenia, posługując się praktycznymi przykładami, omówię kluczowe zagadnienia w podatku VAT związane zarówno z transakcjami krajowymi jak i zagranicznymi. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów podczas dokumentowania i rozliczania transakcji na gruncie podatku VAT. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o aktualny tan prawny z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.