menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Ocena efektywności ekonomicznej w projektach inwestycyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich- 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji publicznej; członków zespołów projektowych; osób odpowiadających za przygotowanie projektów unijnych; pracowników podmiotów publicznych mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE; osób zainteresowanych tematyką analizy finansowej projektów infrastrukturalnych.

Cel szkolenia 

• Nabycie wiedzy z zakresu projektów UE finansowanych z Polityki Spójności (EFRR i FS).
• Nabycie kompetencji umożliwiających sporządzanie części finansowej studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych.
• Przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy finansowej oraz ekonomicznej projektu inwestycyjnego.
• Warsztaty praktyczne – m.in.: analiza i wycena korzyści ekonomicznych; obliczanie i interpretacja wskaźników rentowności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR, B/C).Korzyści dla uczestników

Uczestnicy będą potrafili:

• Zaplanować projekt;
• Zidentyfikować mocne i słabe strony projektu w kontekście aplikowania o dotacje UE;
• Wykorzystać poznane podczas szkolenia procedury i procesy w celu sporządzenia studiów wykonalności.


Metodologia

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:


Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia 

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

1. Analiza wariantów inwestycyjnych:
• metody identyfikacji wariantów inwestycyjnych,
• założenia analizy jakościowej (wielokryterialnej) wariantów,
• założenia analizy ilościowej wariantów – metoda dynamicznego kosztu jednostkowego,
• porównanie analizowanych wariantów – wybór najlepszego rozwiązania,
• dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.
2. Analiza finansowa, w tym ocena trwałości finansowej:
• cele i etapy analizy finansowej,
• podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych, w tym omówienie metodyki zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow),
• przygotowanie założeń finansowych,
• prognozowanie nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych,
• prognozowanie przychodów i kosztów operacyjnych,
• ustalanie wartości rezydualnej projektu,
• analiza finansowania zewnętrznego,
• konstrukcja projekcji przepływów pieniężnych,
• obliczanie i interpretacja wskaźników rentowności finansowej projektu (FNPV, FRR),
• powiązania przyczynowo skutkowe w ramach projektu: założenia techniczne, organizacyjne i prawne a analiza finansowa,
• analiza trwałości finansowej, w tym ocena prognoz sprawozdań finansowych beneficjenta,
• weryfikacja i interpretacja modelu finansowego,
• dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.
3. Analiza ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści):
• wprowadzenie do analizy ekonomicznej – wyjaśnienie podstawowych pojęć,
• analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu,
• ocena korzyści i kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności (jakościowa i ilościowa),
• metody przeprowadzania analizy ekonomicznej: analiza efektywności kosztowej, analiza kosztów i korzyści,
• stosowanie korekt przepływów finansowych na potrzeby analizy ekonomicznej,
• obliczanie i interpretacja wskaźników rentowności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR, B/C),
• dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.
4. Analiza wrażliwości i ryzyka:
• analiza wrażliwości – podstawowe zasady,
• definiowanie zmiennych (np. nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne) i ich wpływ na wskaźniki finansowej i ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia oraz na jego trwałość finansową,
• ocena zmiennych krytycznych i wartości progowych,
• analiza scenariuszowa dla kluczowych zmiennych,
• etapy analizy ryzyka: identyfikacja czynników ryzyka, analiza jakościowa ryzyka, działania zaradcze i ich alokacja,
• budowa matrycy ryzyk,
• dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy. 

 

Informacje organizacyjne

Szkolenie stacjonarne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.

 

Szkolenie on-line

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu

·         zajęcia odbywają się w godzinach 09.30-15.30 każdego dnia według harmonogramu.

 

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

1450.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1900 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie on-line

1350.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.  

 

Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 20.05.2024 / Poznań i online 20-21/05
  2. 01.07.2024 / Kraków i online 01-02/07
Cena
1450 zł netto
Zgłoszenie
Ocena efektywności ekonomicznej w projektach inwestycyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich- 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.