menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe z identyfikacji nieprawidłowości i zapobiegania nadużyciom.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

Grupa docelowa: 

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów.
W szczególności:

·         Beneficjenci realizujący projekty ze środków unijnych.

·         Kierownicy/koordynatorzy projektów, wewnętrzne działy kontroli.

·         Główni księgowi i dyrektorzy finansowi podmiotów realizujących projekty ze środków unijnych.

·         Pracownicy instytucji pośredniczących/zarządzających odpowiedzialni za rozliczanie projektów unijnych.

·         Pracownicy instytucji pośredniczących/zarządzających odpowiedzialni za kontrolę projektów unijnych oraz odpowiedzialni za tworzenie procedur kontroli.

·         Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

·          

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z wiedzą niezbędną do tworzenia procedur wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie nieprawidłowości i nadużyć finansowych; szacowania ryzyka nadużyć; określania głównych obrazów zwiększonego ryzyka nieprawidłowości. Przygotowanie beneficjentów do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów unijnych. Poszerzenie wiedzy pracowników instytucji pośredniczących/ zarządzających niezbędnej do prawidłowego procesu zatwierdzania wniosków o płatności i kontroli. Podkreślenie istotność prawidłowości realizacji i unikania nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w świetle przepisów uzależniających możliwość uzyskania unijnego wsparcia i refundacji ponoszonych wydatków od przestrzegania standardów praworządności.

 

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą aktualną wiedzę dotyczącą zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach unijnych. Nabędą umiejętności postępowania w sytuacji zdiagnozowania nadużycia finansowego w projekcie, powiadamiania właściwych organów i raportowania.
Oraz: 
· zdobycie wiedzy w zakresie błędów nieprawidłowości i nadużyć finansowych projektów unijnych
· przygotowanie się do opracowania procedur wewnętrznych w celach zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym
· zapoznanie się z procedurami kontroli nieprawidłowości i nadużyć finansowych w podziale na wiele obszarów
· omówienie najczęstszych, powtarzających się przykładów nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

 

Metodologia

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER. 

 

Program szkolenia:

1. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 oraz 2021-2027
- Podstawy prawne
- Nowe wyznania w zwalczaniu nadużyć finansowych
- Skutki i skala nadużyć finansowych w UE
- Obszary zwiększonego ryzyka nadużyć finansowych
- Źródła obowiązków państw związanych ze zwalczaniem nadużyć
- Definicja nadużyć finansowych i nieprawidłowości
- System ochrony interesów finansowych UE
- Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe UZP, UOKiK, CBA, ABW, policja, prokuratura)
- Wspólna Strategia Antykorupcyjna na lata 2020–2025 (JAFS 2020–2025)

2. Zasady i rodzaje kontroli projektów UE
- Zakres kontroli
- Obowiązki beneficjentów
- Podmioty uprawnione do kontroli
- Rodzaje działań kontrolnych
- Protokoły pokontrolne
- Procedury kontroli wewnętrznej beneficjentów
- Przebieg kontroli w miejscu realizacji projektu
- Realizacja zaleceń pokontrolnych
- Naruszenia stwierdzane w toku kontroli
- Procedury wewnętrzne w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym
- Reguły postępowań kontrolnych
- Obowiązki kontrolowanych i kontrolujących
- Uprawnienia kontrolujących
- Wykaz dokumentów podlegających kontroli w zakresie rzeczowym
- Wykaz dokumentów podlegających kontroli w zakresie finansowym
- Kontrola dokumentacji księgowej projektu

3. Najczęstsze błędy, nieprawidłowości i nadużycia finansowe w przykładach – omówienie
- Fałszowanie dokumentów księgowych
- Fałszowanie dokumentów rozliczeniowych
- Fałszowanie dokumentacji merytorycznej
- Fałszowanie dokumentów kadrowych
- Składanie fałszywych oświadczeń
- Antydatowanie
- Zmowy przetargowe
- Konflikt interesów
- Korupcja
- Transakcje wzajemnie a wyłudzenia

4. Dyscyplina finansów publicznych w zakresie nieprawidłowości i nadużyć finansowych projektów unijnych.

5. Najczęstsze błędy i pułapki myślowe w prowadzeniu kontroli nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

6. Procedury kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w podziale na obszary:
- Kontrola zasad ogólne
- Kontrola wskaźników w projekcie
- Kontrola kwalifikowalności kosztów projektu
- Kontrola kwalifikowalności kosztów projektu
- Kontrola zamówień udzielanych w ramach projektu
- Kontrola archiwizacji projektu
- Kontrola dokumentacji księgowej projektu
- Kontrola promocji projektu
- Kontrola dochodu powstałe w związku z realizacją projektu
- Kontrola trwałości projektu
- Kontrola wniosku o płatność
- Kontrola kosztów personelu

Podsumowanie szkolenia. Dyskusja końcowa, pytania.

 

Inwestycja:

Szkolenie stacjonarne

1290.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1740 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie online

1190.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER. 

 

Uwagi
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

 

Czas trwania
2 dni -
Termin / Lokalizacja
  1. 07.03.2024 / Warszawa i online 07-08/03
  2. 15.04.2024 / Poznań i online 15-16/04
  3. 13.05.2024 / Kraków i online 13-14/05
  4. 17.06.2024 / Warszawa i online 17-18/06
Cena
1290 zł netto
Zgłoszenie
Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe z identyfikacji nieprawidłowości i zapobiegania nadużyciom.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.