menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ PO OSTATNICH ZMIANACH

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

 

 PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ PO OSTATNICH ZMIANACH

 

w szkoleniu można uczestniczyć stacjonarnie w Warszawie oraz równocześnie online

 

TERMINY

22 – 23.04.2023
18 – 19.06.2024
23 – 24.10.2024
5 – 6.12.2024

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, którego celem jest podsumowanie stanowisk, wykładni i wskazanie, jakie dokumenty należy gromadzić po nowelizacjach przepisów.

Będziemy omawiać treść nowych dokumentów, których sporządzenie albo otrzymanie i zaakceptowanie jest wymagane przez nowe regulacje prawne.

Niezależnie od nowości – omówione zostaną cały czas aktualne kwestie dotyczące m.in. zawartości poszczególnych części akt osobowych, problematyki kopiowania lub zakazu kopiowania konkretnych dokumentów do akt osobowych oraz zasad układania akt osobowych w zależności od daty nawiązania stosunku pracy.

 W programie:

1. Zasady podziału dokumentacji pracowniczej na zbiory i podzbiory dokumentów.

 • W jakich przypadkach pracownik ma lub będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej?
 • Jaki jest okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy?
2. Zasady układania dokumentów w aktach osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej.
 • Czy wszystkie dokumenty trzeba układać w porządku chronologicznym i co to znaczy?
 • Czy akta osobowe muszą mieć wykaz zgromadzonych w nich dokumentów?
 • Jakie dokumenty i w jakich przypadkach można kopiować do akt osobowych?
 • W których zbiorach dokumentacji pracowniczej można tworzyć podczęści?
 • Dlaczego warto założyć podczęści na dokumenty, które są obecnie tworzone
  i zbierane w związku z nowymi uprawnieniami i obowiązkami?
 • Czy można utworzyć podczęści tylko na dokumenty dla niektórych kategorii pracowników i czy pracownicy mogą mieć różne podczęści?
 • Czy można mieć papierowe akta osobowe i elektroniczną podczęść
  na dokumenty dotyczące pracy zdalnej?
 • Dlaczego obecnie warto rozważyć przejście na elektroniczną dokumentację pracowniczą?
3. Zasady poprawnego skonstruowania kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Jaki jest zakres danych, których podania można wymagać w takim kwestionariuszu?
4. W jakim momencie trzeba będzie pozyskać i gdzie przechowywać potwierdzenie zapoznania się z wewnętrzną procedurą zgłoszeń dla sygnalistów.

5. Jakie dokumenty gromadzi się w części A akt osobowych zgodnie z przepisami i wykładnią.
 • Czy dopuszczalne jest przechowywanie CV kandydata do pracy w części A akt osobowych?
 • Czy można kopiować świadectwa pracy od poprzednich pracodawców
  oraz dyplomy ukończenia szkoły?
 • Czy można kopiować dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych?
 • Czy w części A akt osobowych trzeba przechowywać umowę przedwstępną,
  list intencyjny, list motywacyjny?
 • Jakie są zasady postępowania ze skierowaniami i orzeczeniami lekarskimi dotyczącymi wstępnych badań profilaktycznych?
 • Czy skierowania i orzeczenia o zdolności do pracy od innego pracodawcy trzeba przechowywać jako oryginały czy kopie?
6. Jak poprawnie skonstruować kwestionariusz osobowy pracownika – jakie dane warto zapisać w kwestionariuszu.
 • Jakich oświadczeń o danych pracodawca może żądać na potrzeby realizowania stosunku pracy?
 • Czy można żądać danych na temat wykorzystania nowych uprawnień np. pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Kiedy nie wolno pobierać od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy można pozyskać daną o niepełnosprawności oraz odbywaniu służby wojskowej?
 • W jakich okolicznościach od pracownika żąda się danych o wykształceniu i stażu pracy?
7. Jakie oświadczenie o danych pracodawca może przetwarzać wyłącznie za zgodą pracownika.
 • Stanowisko UODO w sprawie posługiwania się prywatnymi danymi kontaktowymi posiadanymi w aktach osobowych pracownika oraz inne praktyczne stanowiska UODO.
8. Zasady przetwarzania danych osoby zawiadamianej o wypadku.
 • Stanowisko resortu pracy na temat zgody takiej osoby oraz stanowisko UODO
  w kwestii przetwarzania danych nie pozyskanych bezpośrednio od konkretnej osoby fizycznej (omówienie wzoru dokumentu).
9. Jakie dane poprawnie wprowadza się w umowie o pracę.
 • Jakie postanowienia trzeba dopisać a jakich nie wolno wprowadzać?
 • Kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo
  – wpisywać, czy nie?
10. Jakie dokumenty gromadzi się w części B akt osobowych zgodnie z przepisami i wykładnią.
 • Czy dokumenty zawierające dane przekazywane do ZUS-u oraz dane płacowo
  – podatkowe można trzymać w części B akt osobowych?
 • Jakie oświadczenie trzeba pobrać na formularzu od osoby zawiadamianej
  o wypadku?
 • Po jakie dane można zwrócić się do wojska? Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty związane ze służbą wojskową?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować legitymację weterana?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty potwierdzające status działacza opozycji antykomunistycznej?
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego?
 • Gdzie jest miejsce przechowywania dokumentów zebranych w związku
  z egzekucją z wynagrodzenia (potraceniami komorniczymi i dobrowolnymi potrąceniami z pensji)?
11. Jakie nowe dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych zbiera się obecnie i gromadzi w części B akt osobowych – omówienie wybranych dokumentów na przykładowych wzorach?
12.Jakie nowe dokumenty tworzy się na potrzeby realizowania obowiązków informacyjnych wobec pracowników i w związku ze zmianą warunków zatrudnienia.
 • (omówienie m.in. informacji o warunkach zatrudnienia z uwzględnieniem stanowisk MRiPS oraz GIP co do zasad jej tworzenia, oraz wniosku pracownika składanego na podstawie art. 293 KP).
13.Jakie nowe dokumenty trzeba tworzyć i pobierać od pracowników w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy – wzory wybranych dokumentów.
 • Gdzie trzeba gromadzić dokumenty dotyczące pracy zdalnej? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Jakie dokumenty są konieczne w związku z „przejściem” pracowników na pracę zdalną?
 • Jakie dokumenty tworzy się w związku z wnioskiem uprawnionego pracownika
  o pracę zdalną?
 • Jakie dokumenty są konieczne w związku z poleceniem wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie dokumenty zwłaszcza z zakresu bhp i ochrony danych osobowych trzeba utworzyć oraz jakie oświadczenia trzeba pobrać od pracujących zdalnie?
 • Jak dokumentuje się pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej pracodawca tworzy mniej dokumentów, a pracownik składa mniej oświadczeń?
14. Jakie dokumenty gromadzi się w części C akt osobowych.
 • Jakie dokumenty gromadzi się w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Czy gromadzi się kopię dodatkowej informacji dotyczącej przechowywania
  i zwrotu dokumentacji pracowniczej? Do jakich świadectw się nie dołącza takiej informacji?
 • Co zmieniło się w świadectwie pracy ? W jakich miejscach świadectwa wpisuje się informacje o nowych uprawnieniach,
  z których pracownicy mogą korzystać.
 • Jakie są zasady prostowania świadectwa pracy?
  (m.in. co robić z kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone
  w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, czy były pracownik musi zwrócić świadectwo pracy, jeżeli wystąpił z wnioskiem o sprostowanie świadectwa?).
 • Jak ma postąpić pracodawca z poprzednim egzemplarzem świadectwa pracy jeżeli wyda nowe świadectwo w wyniku sprostowania?
 • Jakie są zasady kopiowania świadectwa pracy?
  (m.in. postać wniosków o kopię i miejsce ich przechowywania, zasady sporządzania kopii zgubionego świadectwa, termin na wydanie kopii, przypadki, w których o kopię świadectwa mogą wystąpić inne niż były pracownik uprawnione osoby, przypadki, w których za kopię można pobrać opłatę oraz takie, w których pracodawca może odmówić wydania kopii).
15. Zasady gromadzenia dokumentów w części D i E akt osobowych.
 • Ile czasu można przechowywać dokumenty w tych częściach akt?
 • Kiedy i w jaki sposób takie dokumenty trzeba usunąć?
16. Jak realizować obowiązek aktualizacji danych posiadanych przez pracodawcę w dokumentacji pracowniczej.
 • Jakie dokumenty powinny być usuwane?
 • Jak się aktualizuje dane zawarte w kwestionariuszach osobowych?
17. Jakich dokumentów nie należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej tylko w innych, odrębnych zbiorach dokumentów.
 • Dokumentacja BHP nie stanowiąca dokumentacji pracowniczej.
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie (okres ich przechowywania).
 • Zasady pozyskiwania danych i dokumentów na potrzeby ZFŚS (zgodnie ze stanowiskiem UODO) czas ich przechowywania i dokonywania ich audytu (stanowisko resortu pracy).
Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00
Prowadzący
Monika FRĄCZEK Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Były Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich. Wykładowca w firmie DOM WIEDZY. Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.
Czas trwania
2 dni: 22 – 23.04.2023 18 – 19.06.2024 23 – 24.10.2024 5 – 6.12.2024
Termin / Lokalizacja
 1. 23.10.2024 / Sale szkoleniowe w centrum Warszawy lub Online
 2. 05.12.2024 / Sale szkoleniowe w centrum Warszawy lub Online
Cena
Udział stacjonarny: 1390 zł + 23% Vat, udział online: 990 zł + 23% Vat
Zgłoszenie
PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ PO OSTATNICH ZMIANACH
W cenę wliczono
Cena szkolenia stacjonarnego 1.390 PLN + 23 % VAT Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. Cena szkolenia online 990 PLN + 23 % VAT Cena zwolniona z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 668 50 00
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa
Organizator
DOM WIEDZY - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.