menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


POWIERDZONE ZAKOPANE H.Radisson: AKADEMIA WYNAGRODZEŃ 2023/2024 – ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD STYCZNIA 2023 ROKU [nr 8519]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program
REALIZACJA POTWIERDZONA


W PROGRAMIE:

DZIEŃ PIERWSZY

I. ZMIANY PODATKOWE (PIT-2), ZMIANY FORMY SKŁADANIA I STOSOWANIA WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH

 1. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek u pracowników i zleceniobiorców (PIT 2)
 2. Wnioskowanie o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r.
 3. Korzystanie ze zwolnień podatkowych: na powrót, rodzina 4+, dla pracujących seniorów oraz zatrudniania na czarno
 4. Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania 50% przychodów,
 5. Wniosek o naliczanie podatku dla młodych (do 26 roku życia),
 6. Składanie oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie – wychowujących dzieci,
 7. Składanie wniosku o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%,
 8. Możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu
 9. Okres obowiązywania wniosków i oświadczeń podatkowych - rok podatkowy, do odwołania

II. WAŻNE ZMIANY W 2023 R. W KWESTII NALICZANIA WYNAGRODZEŃ

 1. Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków od 1 września 2023 r
 2. Nowelizacja rozporządzenia składkowego od 1 września 2023 r.
 3. Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca od września 2023 r.
 4. Zakwaterowanie zatrudnionych w kontekście przychodu pracowniczego do opodatkowania - nowy wyrok SN z 1 sierpnia 2023 r. 
 5. Jak w praktyce dokonać rozliczenia wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet mobilności) po kolejnych modyfikacjach (ostatnia z 28 lipca 2023 r.)
 6. Zmiana w trakcie roku w ustawie budżetowej prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej a składki ZUS

III. ABC ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ

 1. Rodzaje wynagrodzeń: stałe miesięczne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, mieszane i ich wpływ na rozliczanie płatnych nieobecności
 2. Rozróżnianie składników na stałe i zmienne, obowiązkowe i fakultatywne w kontekście ustalania podstaw płatnych nieobecności, pomniejszania, uzupełniania
 3. Obligatoryjne potrącenia – składki społeczne, składka zdrowotna, FP, FGŚP, FEP i zaliczka na podatek
 4. Obniżanie składki zdrowotnej w 2023 w przypadku umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawnej
 5. Finalne rozliczenie wynagrodzeń

IV. ROZLICZANIE NIEOBECNOŚCI CHOROBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W NOWYM KOMENTARZU DO USTAWY ZASIŁKOWEJ (24 sierpnia 2023 r.)

 1. Uwzględnianie wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w podstawie zasiłkowej – ZMIANA!
 2. Choroba przed upływem pierwszego miesiąca zatrudniania – ZMIANA!
 3. Podwyższenie wymiaru czasu pracy w trakcie pobierania świadczenia chorobowego – ZMIANA!
 4. Choroba bezpośrednio po urlopie wychowawczym lub bezpłatnym trwającym przez cały okres, z którego ustala się podstawę – ZMIANA!
 5. Ogólne zasady wyznaczania podstawy zasiłkowej
 6. Składniki wchodzące i składniki wyłączone z podstawy zasiłkowej
 7. Zasady uzupełniania podstawy świadczeń chorobowych
 8. Finalne obliczenie dniówki wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

V. DWUKROTNA ZMIANA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO W 2023 R. I JEJ WPŁYW NA NALICZANIE WYNAGRODZEŃ

 1. Składniki pensji wliczane i pomijane w kwocie minimalnego wynagrodzenia
 2. Wysokość dodatków za pracę w nocy
 3. Minimalna podstawa zasiłku chorobowego z uwzględnieniem dodatków niepomniejszanych za czas choroby zgodnie z przepisami zakładowymi
 4. Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia na moment dokonywania potrącenia
 5. Sposób wyliczenia wynagrodzenia za przestój
 6. Wynagrodzenie za miesiąc, kiedy pracownik nie świadczy pracy zgodnie z harmonogramem
 7. Minimalna stawka do umów cywilnoprawnych
 8. Wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej w 2023 r.

DRUGI DZIEŃ

VI. ZWOLNIENIE Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ W 2023 R. A WYNAGRODZENIE

 1. Wynagrodzenie pracownika otrzymującego stawkę godzinową
 2. Wynagrodzenie pracownika otrzymującego miesięczną stałą stawkę wynagrodzenia
 3. Wpływ zwolnienia z powodu działania siły wyższej na świadczenia chorobowe
 4. Wynagrodzenie urlopowe a wynagrodzenie za zwolnienie z powodu działania siły wyższej

VII. PRAWO DO NOWEGO URLOPU OPIEKUŃCZEGO W 2023 ROKU (ART. 1711 W KODEKSIE PRACY) I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ W KONTEKŚCIE NOWEGO ZWOLNIENIA

 1. Wynagrodzenie stałe miesięczne a korzystanie z urlopu opiekuńczego
 2. Wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze urlopu opiekuńczego
 3. Wysokość wynagrodzenia urlopowego w przypadku tego zwolnienia
 4. Wysokość świadczeń chorobowych
 5. Prawo do świadczenia chorobowego w przypadku choroby w trakcie bezpłatnego urlopu opiekuńczego

VIII. ZASADY POMNIEJSZANIA WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY I INNYCH NIEOBECNOŚCI

 1. Choroba we wszystkie dni robocze w miesiącu lub wyłącznie w dni wolne od pracy
 2. Przepracowanie wszystkich harmonogramowych dni pracy pomimo nieobecności chorobowej
 3. Świadczenie chorobowe a urlop wypoczynkowy w jednym miesiącu
 4. Sposób rozliczenia wynagrodzenia za 1 dzień pracy w przypadku niezdolności chorobowej przez 30 dni w danym miesiącu
 5. Wpływ zmiany etatu, wysokości wynagrodzenia przed, w trakcie choroby, w miesiącu następnym, gdy choroba trwa dłużej
 6. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego przy zmianie stawki w trakcie miesiąca
 7. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego przy nawiązaniu lub rozwiązania stosunku pracy w trackie miesiąca
 8. Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzysta z bezpłatnego urlopu opiekuńczego
 9. Czy i jak pomniejszać wynagrodzenie zleceniobiorcy w przypadku choroby

IX. NALICZANIE WYNAGRODZENIA ZA INNE ZWOLNIENIA OD PRACY Z ZACHOWANIEM PRAWA DO WYNAGRODZENIA

 1. Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 2. Kalkulowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 3. Urlop z powodu siły wyższej liczone jako w wysokości 50% ze składników stałych i zmiennych
 4. Ustalanie wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (urlop okolicznościowy, urlop art. 188 kp, wolne na poszukiwanie pracy itp)

X. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ

 1. Górne granice potrąceń
 2. Potrącenia dobrowolne dokonywane za zgodą pracownika
 3. Potrącenia obligatoryjne alimentacyjne – ważne zmiany
 4. Potrącenia obligatoryjne niealimentacyjne
 5. Zbieg tytułów wykonawczych – hierarchia potrąceń
 6. Kwoty wolne od potrąceń
 7. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków
 8. Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych
 9. Egzekucja ze świadczeń z ZFŚS

XI. LISTA PŁAC DLA PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACĘ ZDALNIE REGULARNIE, HYBRYDOWO LUB OKAZJONALNIE

 1. Koszty uzyskanie przychodów przy pracy zdalnej (podstawowe czy zwiększone)
 2. Ryczałt lub ekwiwalent za pracę zwiększone koszty zdalną
 3. Ekwiwalent za wyposażenie na własny koszt miejsca pracy do wykonywania pracy zdalnej
 4. Praca zdalna okazjonalna – co się należy pracownikowi?

DZIEŃ TRZECI

XII. ZASADY UDZIELANIU URLOPU RODZICIELSKIEGO ORAZ SPOSÓB WYPŁATY ZA TEN URLOP

 1. Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
 2. Urlop rodzicielski dla ojca dziecka, gdy matka w chwili porodu nie pozostawała w ubezpieczeniu chorobowym
 3. Dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni i wysokość świadczenia za ten urlop
 4. Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
 5. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 6. Zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie urlopu łączonego z pracą
 7. 12 miesięcy na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
 8. Sposób rozliczenia zasiłków związanych z rodzicielstwem na listach płac
 9. Wyliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń za okres łączenia pracy w urlopem rodzicielskim

XIII.  ROZLICZENIE PRZYCHODU PO PRZEKROCZENIU PROGU PODATKOWEGO, ROCZNEGO LIMITU PODSTAWY SKŁADEK, LIMITU DOCHODU ZWOLNIONEGO

 1. Podstawa składek społecznych w miesiącu przekroczenia
 2. Ustalenie podstawy składek w miesiącu przekroczenia – dwie firmy
 3. Przekroczenie pierwszego progu podatkowego – podatek w miesiącu przekroczenia, w którym występują np. świadczenia chorobowe
 4. Sposób naliczenia podatku w miesiącu przekroczenia kwoty zwolnienia (85.528 zł.)

XIV. ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH PO USTANIU STOSUNKU PRACY

 1. Zasady obowiązywania oświadczeń po ustaniu stosunku pracy
 2. Rozliczanie wynagrodzeń należnych po zakończeniu umowy

XV. NALEŻNOŚCI PRACOWNICZE USTALANE NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH PRZY KALKULACJI EKWIWALENTU ZA URLOP

 1. Odprawy i odszkodowania od pracodawcy
 2. Nagroda jubileuszowa

XVI. PROBLEMATYKA ROZLICZANIA CZASU PRACY W NADGODZINACH, ZA DYZUR, PRZERWY STOSOWANEJ W SYSTEMIE CZASU PRZERYWANEGO

 1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – normalne i dodatki za nadgodziny
 2. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy zmianie stawki w trakcie miesiąca
 3. Czas wolny za część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu
 4. Sposoby ustalenia wysokości ryczałtu za nadgodziny
 5. Jak rozliczyć przerwę (do pięciu godzin) w systemie przerywanego czasu pracy
 6. Jak zrekompensować dyżur pracownika i jakie są w tym zakresie rekomendacje unijnego trybunału sprawiedliwości
Prowadzący
Ewa Polewczak - Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie. Stały współpracownik firmy SYSTEM.
Forma
3 dniowe szkolenie wyjazdowe otarte UWAGA: -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia, -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania, -konieczna dopłata w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym (prosimy o wcześniejszą rezerwację), -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, -zadzwoń w sprawie uzgodnienia szczegółów.
Czas trwania
Od dnia 10 grudnia 2023 r. od godz. 15.00 Do dnia 13 grudnia 2023 r., wyjazd po obiedzie
Lokalizacja
Cena
jedna osoba z firmy 3 180 zł. netto + VAT, dwie i więcej 3 080 zł. netto + VAT
W cenę wliczono
W cenie szkolenia: zajęcia dydaktyczne (3 wykłady + konsultacje), teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notatnikiem, długopisem, imienne zaświadczenie uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach 2-osobowych, pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie:3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x przerwa kawowa)
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.