menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt

Kategoria
ORGANIZACJA FIRMY
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych/składnic akt.
Wymagania wstępne
Brak
Program
I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
   1. Przepisy archiwalne
        a) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
        b) rozporządzenia wykonawcze do ustawy
   2. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
        a) krajowe (UODO)
        b) unijne (RODO)

II. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji
   1. Dokumentacja dot. przetwarzania danych osobowych
   2. Zbiory danych osobowych i upoważnienia do ich przetwarzania
   3. Ograniczenia praw osób których dane dotyczą w związku z gromadzeniem akt w archiwach zakładowych/ składnicach akt

III. Nowe obowiązki archiwów zakładowych i składnic akt w zakresie ochrony danych osobowych
   1. Obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień
   2. Prawa osób wynikające z RODO, a ograniczenia ich stosowania w archiwum zakładowym/ składnicy akt
   3. Ograniczenie prawa do bycia zapomnianym
   4. Ograniczenie prawa do sprostowania
   5. Ograniczenie prawa dostępu do danych
   6. Obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne
   7. Zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych

IV. Funkcjonowanie archiwum zakładowego a ochrona danych osobowych
   1. Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
   2. Uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych
   3. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
   4. Bezpieczeństwo danych osobowych w archiwum
   5. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
   6. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
   7. Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
   8. Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
   9. Prowadzenie rejestru zawartych umów
  10. Obowiązek usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania a archiwizacja
  11. Prawo do „bycia zapomnianym" a przetwarzanie danych dla celów archiwalnych
  12. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
  13. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych
  14. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania w kontekście przepisów RODO
  15. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

V. Dyskusja

Prowadzący
Roman Stempel - dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego UW. Były pracownik pionu archiwalnego IPN. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum PAN, NFOŚiGW, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych ZTM w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.
Forma
Online na platformie Zoom
Czas trwania
9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
Lokalizacja
Cena
610,00 + 23% VAT
Zgłoszenie
Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt
W cenę wliczono
Cena szkolenia: 610,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej - imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia - konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu) - rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby) Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Zdobyta wiedza
Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w procesie archiwizacji dokumentów i ich przechowywania w archiwum zakładowym/składnicy akt.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.