menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON-LINE: INKASO, AKREDYTYWA I INNE DOKUMENTOWE SPOSOBY PŁATNOŚCI

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów, wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych,pracowników banków
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/INKASO.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
(dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (890 zł + 23% VAT):
 • 22.05.2024
 • 08.07.2024
 • 03.10.2024
 • 19.12.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT)
 • WARSZAWA 15.05.2024, 02.10.2024


Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:
Handlowcy, negocjując umowę, starają się znaleźć najlepsze ograniczenie ryzyka finansowego, w szczególności dotyczącego płatności. Niestety, zazwyczaj doświadczenie w tym zakresie ogranicza się do podstawowych zabezpieczeń, które albo są stosunkowo drogie, albo partner nie chce ich zaakceptować.
Nie można tu polegać na doświadczeniu nawet w tym zakresie , bo zmienia się prawo, procedury, ale także zwyczaje finansowe. Naszym celem jest pokazanie, jak działać prawidłowo, argumentować to właściwymi uregulowaniami i oszczędzić na opłatach z tego tytułu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

PROGRAM SZKOLENIA:


1. DZIAŁANIA PRZED ZAWARCIEM UMOWY: ANALIZA PARTNERA HANDLOWEGO POD KĄTEM STANDINGU FINANSOWEGO  I RZETELNOŚCI KUPIECKIEJ.
 • Rozpoznawanie symptomów złego standingu finansowego partnera i eliminowanie zagrożeń.
 • Ocena wiarygodności i zwyczajów płatniczych partnera.
 • Analiza dokumentów finansowych, udostępnianych przez partnera.
 • Raporty wywiadowni handlowych – wybór wywiadowni i analiza informacji.
 • Dobór argumentów finansowych w celu wynegocjowania właściwego sposobu rozliczeń i zabezpieczeń.

2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZLICZEŃ TRANSAKCJI SPOSOBAMI DOKUMENTOWYMI.

 • Dobór różnych zabezpieczeń dokumentowych w zależności od oceny partnera.
 • Negocjowanie zabezpieczeń dokumentowych przez eksportera i importera.
 • Niezbędne zapisy w klauzulach umownych o rozliczeniu umowy inkasem, akredytywą i innymi formami dokumentowymi –
 • przykłady konkretnych klauzul.
 • Określanie dokumentów, za które ma nastąpić płatność - przykłady konkretnych zapisów w zależności od bazy dostawy
 • Incoterms 2020 oraz gałęzi transportu (też w zakresie transportu multimodalnego).

3. DOKUMENTY HANDLOWE JAKO PODSTAWA ROZLICZEŃ DOKUMENTOWYCH – DOBÓR W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEJ BAZY DOSTAWY I GAŁĘZI TRANSPORTU.
 • Dobór różnych dokumentów w zależności sposobu rozliczeń.
 • Właściwe przygotowanie faktury (m.in. kwestie określenia towaru, kwoty, bazy dostawy, podpisy, problem oryginałów…).
 • Zapoznanie się z różnymi dokumentami przewozowymi (w tym listy przewozowe CMR, CIM, AWB oraz konosament,
 • problem egzemplarzy B/L, czystości, podpisów, daty załadunku, adnotacji „shipped on board, indosu …).
 • Przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych (polisy, certyfikaty, noty pokrycia, problem klauzul ubezpieczeniowych
  –   ICC A, B, C i kwoty ubezpieczenia – 110%).
 • Dokumenty uzupełniające (świadectwa, certyfikaty, atesty, w tym problem wizowania dokumentów i pochodzenia
 • towarów).

4. INKASO DOKUMENTOWE – RODZAJE, WARUNKI STOSOWANIA, KOSZTY, NEGOCJOWANIE Z KLIENTEM I Z BANKIEM, REALIZACJA, DOKUMENTY.
 • Zwyczaje ICC dotyczące inkasa URC522 (stosowane przy każdym inkasie).
 • Inkaso gotówkowe D/P (cash against payment, CAD – cash against documents).
 • Inkaso akceptacyjne D/A (cash against documents) oraz związane z nimi zabezpieczenia.
 • Zasady stosowania inkasa bezpośredniego (direct collections).
 • Wykorzystanie inkasa spedytorskiego.
 • Koszty inkasa i wymagane terminy.
 • Dokumenty wykorzystywane w inkasie – zlecenie inkasowe, bankowe zlecenie inkasowe, zlecenie pokrycia inkasa i inne
 • (informacje dotyczące wypełniania).
 • Rozstrzyganie problemów związanych z inkasem na linii zleceniodawca – banki – klient.

5. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA – RODZAJE, WARUNKI STOSOWANIA, KOSZTY, NEGOCJOWANIE Z KLIENTEM I Z BANKIEM, REALIZACJA, DOKUMENTY.

 • Istota akredytywy dokumentowej i sytuacje, w których może być korzystna lub należy jej unikać.
 • Najczęściej wykorzystywane rodzaje akredytywy i ich aktywne negocjowanie.
 • Akredytywa irrevocable, kwestia potwierdzenia i negocjowania akredytywy.
 • Akredytywa typu revolving credit i zasady jej odnawiania.
 • Negocjowanie dokumentów z bankiem.
 • Obrona przed odrzucaniem dokumentów i procedura postępowania wobec banku.
 • Metody obniżania kosztów akredytywy.
 • Zastosowanie akredytywy standby (zabezpieczającej), jako połączenia L/C z gwarancją bankową.
 • Zwyczaje ICC UCP522 (stosowane przy każdej akredytywie).

6. TRATA I JEJ ZASTOSOWANIE W RÓŻNYCH RODZAJACH INKASA ORAZ AKREDYTYWY.
 • Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami.
 • Weksel własny a trata.
 • Indosowanie weksli (analiza ryzyka i klauzul wekslowych).
 • Podmiot, na który wystawia się (ciągnie) tratę w inkasie oraz inny podmiot tego typu w akredytywie.
 • Dyskonto traty przez bank.
 • 7. RACHUNEK ZASTRZEŻONY – RODZAJE, WARUNKI STOSOWANIA, KOSZTY, NEGOCJOWANIE Z KLIENTEM I Z BANKIEM, REALIZACJA, DOKUMENTY.
 • Rachunek zastrzeżony jako sposób rozliczeń ujęty w Prawie dewizowym.
 • Wykorzystanie rachunku zastrzeżonego przez eksportera.
 • Ograniczenie ryzyka importera w rachunku zastrzeżonym.
 • Możliwość odebrania środków przy braku dostawy.
 • Zasady postępowania przy rozliczaniu umowy rachunkiem zastrzeżonym.

8. BANKOWE ZOBOWIĄZANIE PŁATNICZE – RODZAJE, WARUNKI STOSOWANIA, KOSZTY, NEGOCJOWANIE Z KLIENTEM I Z BANKIEM, REALIZACJA, DOKUMENTY.
 • Nowy rodzaj płatności BPO opracowany przez ICC i SWIFT oraz jego praktyczne zastosowania.
 • Nowe zwyczaje URBPO stosowane przy każdym rozliczaniu transakcji BPO.
 • Specyficzne metody składania dokumentów towarowych.
 • Zasady postępowania przy rozliczaniu umowy rachunkiem zastrzeżonym.


Analiza przypadków (case study).
 • Analiza przypadków (case study):
  praktyczna analiza zabezpieczeń dokumentowych umów oraz formularzy inkasa i akredytyw w systemie SWIFT,
 • praktyczna analiza błędów w dokumentach finansowych, stosowanych przy inkasach i akredytywach.

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

 

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 890 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 990 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.


Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla:

ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o. Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A., DB Schenker Rail Polska S.A. Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., FTT Wolbrom S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Topem Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., INTERPRINT Polska Sp. z o.o., Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Lublindis Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o. Maersk Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o.  Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., P.H. Alfa-Elektro Sp. z o.o.,  Philips Lighting Poland S.A.     PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A. RADMOR S.A., Remontowa Hydraulic Systems Sp. z o.o., Ronal Polska Sp. z o.o.  Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Spedimex Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o.,TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A.  VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A.,  ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.

Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
ON-LINE; Wykład, odpowiedzi na pytania, studia przypadków. Możliwość kontaktu z trenerem po szkoleniu (Internet).
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 08.07.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 03.10.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 3. 19.12.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
890 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE: INKASO, AKREDYTYWA I INNE DOKUMENTOWE SPOSOBY PŁATNOŚCI
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy uporządkują swoją wiedzę na temat uwarunkowań prawno-zwyczajowych i organizacji procesu rozliczania transakcji handlowych, zdobędą wiedzę na temat doboru rodzaju dokumentowych zabezpieczeń finansowych oraz skutecznego ich negocjowania z kontrahentem, zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia rozmów z bankami na temat zabezpieczeń dokumentowych, w szczególności w sytuacji różnych problemów, zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się różnymi formami dokumentowych rozliczeń transakcji i zabezpieczeń finansowych, nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy składaniu dokumentów w banku, w ramach poszczególnych zabezpieczeń, zdobędą praktyczne umiejętności negocjowania zabezpieczeń dokumentowych i ich kosztów, nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o rozliczeniach umów, przepisach i ich aktualizacjach, zdobędą kompetencji w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami procesu rozliczenia umowy, w tym z bankami, zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z posługiwania się różnymi formami rozliczeń dokumentowych i zabezpieczeń.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.