menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo Pracy – Zatrudnianie młodocianych pracowników

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Brak
Program
Opis i cel szkolenia

Ideą zajęć jest zapoznanie uczestników z aktualną i przekrojową wiedzą na temat zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego oraz dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy przez dział personalny w ich organizacji.
Zajęcia skierowane są szczególnie do osób odpowiedzialnych za realizację procesów pracowniczych i stosowanie prawa pracy w imieniu pracodawcy. Szkolenie ma głównie charakter warsztatowy, w którym praktycznie – na wzorach i przykładach – prezentowane są zagadnienia zarządzania zatrudnieniem młodocianych pracowników.

Korzyści dla uczestników

 • ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu stosowania przepisów prawa pracy
 • wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie sprawami pracowniczymi
 • umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na regulacje wewnętrzne, a następnie na wzory postępowań
 • dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań


Metody szkolenia

 • równoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników
 • obrazowanie omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel
 • praca na przykładach orzeczeń, wzorach dokumentów, aktach prawnych
 • sesje pytań i odpowiedzi


Czas trwania

6 godzin – 1 dzień szkoleniowy

Program szkolenia
Dzień 1

1. Definicja pracownika młodocianego

2. Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego w prawie pracy

 • formy i podstawa przygotowania zawodowego
 • szczególne zasady nawiązywania stosunku pracy z młodocianym
 • treść umowy, budowa wzoru umowy
 • badania profilaktyczne
 • informacja o ryzyku zawodowym
 • szkolenia z zakresu bhp
 • prace wzbronione młodocianym
 • rozwiązywanie umów o pracę, przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę


3. Czas pracy młodocianego

 • normy, wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego
 • ustalanie grafiku pracy w praktyce
 • łączenie nauki w szkole z czasem pracy
 • wymiar i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych


4. Obowiązki pracodawcy oraz wymagania dotyczące instruktorów praktycznej nauki zawodu, opiekunów pracowników młodocianych

5. Obowiązki pracownika młodocianego

6. Wynagrodzenie pracowników młodocianych

 • wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia
 • podatki, składki ZUS
 • wynagrodzenie za czas nauki w miesiącu, w którym młodociany był nieobecny w pracy


7. Dokumentowanie zatrudnienia młodocianych

 • zawiadomienie urzędu miasta/gminy o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • rejestrowanie w ZUS
 • karty ewidencji czasu pracy
 • akta osobowe pracownika młodocianego
 • świadectwo pracy


8. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe, przy wykonywaniu prac lekkich lub umowy zlecenia

9. Praktyka zatrudniania pracowników młodocianych

 • na co należy szczególnie zwrócić uwagę zatrudniając młodocianych w celu przygotowania zawodowego
 • wytyczne do ustawienia systemu kadrowo-płacowego w firmie
Forma
warsztatowo szkoleniowa
Czas trwania
6 godzin – 1 dzień szkoleniowy
Termin / Lokalizacja
 1. 29.05.2024 / Live online training
Cena
850 zł netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Prawo Pracy – Zatrudnianie młodocianych pracowników
W cenę wliczono
udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat firmy szkoleniowej
Organizator
One Step Up Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.