menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 2-dniowe warsztaty praktyczne z analizą rzeczywistych przykładów, wspólnym rozwiązywaniem sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianą

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

Grupa docelowa: 

Szkolenie jest skierowane do pracowników instytucji publicznych odpowiedzialnych za proces zamówień publicznych oraz innych osób zaangażowanych w dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

·         Urzędników sektorów zamówień publicznych i działów zakupów w instytucjach rządowych i samorządowych.

·         Pracowników jednostek sektora publicznego odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych.

·         Osoby pełniące funkcje wewnętrzne kontrolujące zgodność procedur zamówień publicznych.

·         Osoby odpowiedzialne za ocenę ofert i wybór dostawców w procesie zamówień publicznych.

 

Cel szkolenia: 

1.    Zapoznanie uczestników z procesem dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.    Przekazanie praktycznych narzędzi i wskazówek dotyczących skutecznego dokumentowania postępowania.

3.    Podniesienie świadomości uczestników na temat kluczowych aspektów prawnych i procedur związanych z zamówieniami publicznymi.

4.    Zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania kompletnych i zgodnych z wymaganiami dokumentów.

Korzyści dla uczestników: 

1.    Zrozumienie kompletnego procesu dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co pozwoli uczestnikom na sprawniejsze działanie i unikanie błędów.

2.    Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania kompletnych i zgodnych z wymaganiami dokumentów.

3.    Podniesienie świadomości na temat aktualnych przepisów prawnych i procedur dotyczących zamówień publicznych.

4.    Zwiększenie skuteczności i efektywności uczestników w procesie zamówień publicznych poprzez doskonalenie umiejętności pisania dokumentów.

5.    Możliwość wymiany doświadczeń i analizy praktycznych przypadków z innymi uczestnikami, co umożliwi lepsze zrozumienie różnych aspektów dokumentacji zamówień publicznych.

 

Metodologia: 

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia:

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Dzień 1:

1.    Wprowadzenie do dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2.    Wpływ prawnych wymagań dokumentacji na proces zamówień publicznych

3.    Rola kompletnych i zgodnych dokumentów w zapewnieniu przejrzystości i uczciwości postępowania

4.    Kluczowe dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

5.    Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

6.    Formularze ofertowe i oświadczenia

7.    Protokoły i sprawozdania

8.    Wymagania formalne dokumentacji

9.    Terminy i kolejność składania dokumentów

10.  Poprawność i kompletność dokumentów

11.  Podpis elektroniczny i jego znaczenie

12.  Praktyczne aspekty dokumentowania

13.  Organizacja i archiwizacja dokumentów

14.  Sposoby udostępniania informacji

15.  Zarządzanie zmianami w dokumentacjiDzień 2:

1.    Prawne aspekty dokumentowania postępowania

2.    Zgodność z przepisami prawa zamówień publicznych

3.    Ochrona danych osobowych w dokumentacji

4.    Zagadnienia związane z ochroną informacji niejawnych

5.    Analiza i ocena dokumentacji

6.    Kryteria oceny dokumentów

7.    Weryfikacja zgodności dokumentów z wymaganiami

8.    Identyfikacja potencjalnych ryzyk i błędów

9.    Doskonalenie umiejętności pisania dokumentów

10.  Precyzyjne i jasne formułowanie treści

11.  Unikanie nadmiernych formalizmów i niejasności

12.  Wykorzystanie narzędzi wspomagających redakcję dokumentów

13.  Studium przypadków i praktyczne ćwiczenia

14.  Analiza rzeczywistych dokumentów zamówień publicznych

15.  Praktyczne zadania związane z przygotowaniem dokumentacji.W przypadku szkolenia w formule online modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Informacje organizacyjne:

Szkolenie stacjonarne: 

 

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00-17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


Dzień I
Godz.10:00 - rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 - przerwa kawowa
Godz.14.00 - przerwa obiadowa
Godz.16.00 - przerwa kawowa
Godz.18:00 - zakończenie szkolenia


Dzień II
Godz.09:00 - rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 - przerwa kawowa
Godz.13.00 - przerwa obiadowa
Godz.15.00 - przerwa kawowa
Godz.17:00 - zakończenie szkolenia

 

Szkolenie online:

 

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu

·         zajęcia odbywają się w godzinach 09.30-15.30 każdego dnia według harmonogramu:


Dzień I
Godz. 09.30-11.00 - szkolenie
Godz. 11.00-11.10 - przerwa
Godz. 11.10-12.40 - szkolenie
Godz. 12.40-12.50 - przerwa
Godz. 12.50-14.00 - szkolenie
Godz. 14.00-14.10 - przerwa
Godz. 14.10-15.30 - szkolenie


Dzień II
Godz. 09.30-11.00 - szkolenie
Godz. 11.00-11.10 - przerwa
Godz. 11.10-12.40 - szkolenie
Godz. 12.40-12.50 - przerwa
Godz. 12.50-14.00 - szkolenie
Godz. 14.00-14.10 - przerwa
Godz. 14.10-15.30 - szkolenie

Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Inwestycja:

Szkolenie stacjonarne

1290.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
- materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe
- każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
- oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1740 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie on-line

1190.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu on-line
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
- konsultacje poszkoleniowe
- 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.  

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań 

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00-18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810    

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2-4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.     

 

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni -
Termin / Lokalizacja
  1. 15.07.2024 / Kraków i Online 15-16/07
  2. 23.09.2024 / Warszawa i online 23-24/09
  3. 12.11.2024 / Wrocław i online 12-13/11
Cena
1290 zł netto
Zgłoszenie
Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 2-dniowe warsztaty praktyczne z analizą rzeczywistych przykładów, wspólnym rozwiązywaniem sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianą
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.